Informacje prawne

Powiadomienie o witrynie

Informacje zgodnie z pkt. 5 Niemiecka ustawa o mediach elektronicznych (TMG)

Christophera Isaka
TechAcute
Auf dem Schilderskopf 5
36179 Bebry

Kontakt

Telefon: 015781553555
Telefaks: +496990018752
E-mail: christopher.isak@techacute.com

NIP

Numer identyfikacji podatkowej zgodnie z pkt. 27a ustawy o podatku obrotowym:
DE358969263

Osoba odpowiedzialna za redakcję

Christophera Isaka
TechAcute
Auf dem Schilderskopf 5
36179 Bebry
Niemcy

Postępowanie w sprawie rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową konsumentów

Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do uczestniczenia w postępowaniu rozstrzygającym spory przed komisją arbitrażową konsumentów.

Informacje w języku niemieckim Sprache

Zobacz również nasze Regulamin po więcej informacji.