Polityka prywatności

1. Przegląd ochrony danych

Informacje ogólne

Poniższe informacje zapewnią ci łatwy w nawigacji przegląd tego, co stanie się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Termin „dane osobowe” obejmuje wszystkie dane, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ochrony danych, zapoznaj się z naszą Deklaracją o ochronie danych, którą zawarliśmy pod tą kopią.

Rejestracja danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za rejestrację danych na tej stronie (tj. „Administrator danych”)?

Dane na tej stronie są przetwarzane przez operatora strony, którego dane kontaktowe są dostępne w sekcji „Informacje wymagane przez prawo” na tej stronie.

Jak nagrywamy twoje dane?

Zbieramy Twoje dane w wyniku dzielenia się z nami swoimi danymi. Może to być na przykład informacja, którą wpisujesz w naszym formularzu kontaktowym.

Nasze systemy informatyczne automatycznie rejestrują inne dane podczas odwiedzania naszej witryny. Dane te obejmują przede wszystkim informacje techniczne (np. Przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas dostępu do strony). Informacje te są rejestrowane automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do jakich celów używamy Twoich danych?

Część informacji jest generowana w celu zagwarantowania bezbłędnego dostarczania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy twoich wzorców użytkownika.

Jakie masz prawa w odniesieniu do twoich informacji?

Masz prawo do otrzymywania informacji o źródle, odbiorcach i celach zarchiwizowanych danych osobowych w dowolnym momencie bez konieczności uiszczenia opłaty za takie ujawnienia. Masz również prawo do żądania sprostowania, zablokowania lub usunięcia Twoich danych. W razie pytań dotyczących tej lub innych kwestii związanych z ochroną danych prosimy o kontakt w dowolnym momencie pod adresem podanym w sekcji „Informacje wymagane przez prawo” na tej stronie. Masz również prawo do zarejestrowania skargi we właściwej agencji nadzorującej.

Ponadto w pewnych okolicznościach masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Szczegółowe informacje można znaleźć w Deklaracji o ochronie danych w części „Prawo do ograniczenia przetwarzania danych”.

Narzędzia analityczne i narzędzia dostarczane przez strony trzecie

Istnieje możliwość, że Twoje wzorce przeglądania będą analizowane statystycznie podczas Twojej wizyty na naszej stronie. Takie analizy są wykonywane przede wszystkim za pomocą plików cookie i tego, co nazywamy programami analitycznymi. Z reguły analizy Twoich wzorców przeglądania są przeprowadzane anonimowo; tzn. wzorców przeglądania nie można powiązać z Tobą.

Masz możliwość sprzeciwienia się takim analizom lub możesz zapobiec ich wykonaniu, nie używając określonych narzędzi. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat narzędzi i możliwości sprzeciwu, zapoznaj się z naszą deklaracją o ochronie danych poniżej.

2. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tej witryny i jej stron bardzo poważnie traktują ochronę swoich danych osobowych. Dlatego traktujemy Twoje dane osobowe jako informacje poufne oraz zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszą Deklaracją o ochronie danych.

Za każdym razem, gdy korzystasz z tej strony, zbierane będą różne informacje osobiste. Dane osobowe obejmują dane, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika. Niniejsza Deklaracja o ochronie danych wyjaśnia, które dane gromadzimy, a także o celach, dla których wykorzystujemy te dane. Wyjaśnia również, w jaki sposób iw jakim celu gromadzone są informacje.

W związku z tym doradzamy, że transmisja danych przez Internet (np. Przez komunikację e-mail) może być podatna na luki w zabezpieczeniach. Nie jest możliwe całkowite zabezpieczenie danych przed dostępem stron trzecich.

Informacje o stronie odpowiedzialnej (w RODO nazywane „administratorem danych”)

Kontroler przetwarzania danych na tej stronie to:

Christophera Isaka
TechAcute
Carl- Sonnenschein- Str. 41
65936 Frankfurt
Niemcy

Telefon: + 4915781553555
E-mail: christopher.isak@techacute.com

Administratorem jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i zasobach przetwarzania danych osobowych (np. Nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Szeroka gama transakcji przetwarzania danych jest możliwa tylko za wyraźną zgodą użytkownika. Możesz także w każdej chwili odwołać dowolną zgodę, którą już nam przekazałeś. Aby to zrobić, wystarczy wysłać do nas nieformalne powiadomienie pocztą e-mail. Nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem gromadzenia danych, które miały miejsce przed wycofaniem.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach; prawo do sprzeciwu wobec reklamy bezpośredniej (Art. 21 GDPR)

W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. X SENS. 6 świeci. e lub f GDPR, masz prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych osobowych w oparciu o przyczyny wynikające z Twojej wyjątkowej sytuacji. Dotyczy to również wszelkich profilowań opartych na tych postanowieniach. Aby określić podstawę prawną, na której opiera się przetwarzanie danych, należy zapoznać się z niniejszą deklaracją ochrony danych. Jeśli zarejestrujesz sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać danych osobowych, których dotyczy ta sprawa, chyba że będziemy w stanie przedstawić istotne i uzasadnione podstawy przetwarzania Twoich danych, które przeważają nad Twoimi zainteresowaniami, prawami i swobodami lub jeśli cel przetwarzania jest ubieganie się, wykonywanie lub obrona prawna (sprzeciw zgodnie z Art. 1 Sect. 21 GDPR).

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu angażowania się w reklamę bezpośrednią, masz prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych, których dotyczą, do celów takiej reklamy. Dotyczy to również profilowania w zakresie związanym z taką reklamą bezpośrednią. Jeśli wyrazisz sprzeciw, Twoje dane osobowe nie będą później wykorzystywane do celów bezpośredniej reklamy (zastrzeżenie zgodnie z Art. 21 Sekt. 2 GDPR).

Prawo do zgłoszenia skargi do właściwej agencji nadzorującej

W przypadku naruszenia GDPR osoby, których dane dotyczą, są uprawnione do zarejestrowania skargi w agencji nadzorującej, w szczególności w państwie członkowskim, w którym zwykle utrzymują swoje miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub w miejscu, w którym zarzucane naruszenie miało miejsce. Prawo do zarejestrowania reklamacji obowiązuje niezależnie od innych postępowań administracyjnych lub sądowych dostępnych jako regresy prawne.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo domagać się, abyśmy przekazywali dane, które automatycznie przetwarzamy na podstawie Twojej zgody lub w celu realizacji umowy, przekazane Tobie lub osobie trzeciej w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie. Jeśli powinieneś zażądać bezpośredniego transferu danych do innego kontrolera, zostanie to zrobione tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL i / lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania przesyłane do nas jako operatora strony, ta strona korzysta z programu szyfrującego SSL lub TLS. Możesz rozpoznać szyfrowane połączenie, sprawdzając, czy linia adresu przeglądarki zmienia się z „http: //” na „https: //”, a także przez pojawienie się ikony kłódki w linii przeglądarki.

Jeśli aktywowane jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacja o blokowaniu, poprawianiu i eliminowaniu danych

W zakresie obowiązujących przepisów ustawowych masz prawo w dowolnym momencie zażądać informacji o zarchiwizowanych danych osobowych, ich źródle i odbiorcach, a także celu przetwarzania Twoich danych. Możesz również mieć prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia swoich danych. Jeśli masz pytania dotyczące tego tematu lub jakiekolwiek inne pytania dotyczące danych osobowych, prosimy o kontakt w dowolnym momencie na adres podany w sekcji „Informacje wymagane przez prawo”.

Prawo do żądania ograniczeń dotyczących przetwarzania

Masz prawo żądać nałożenia ograniczeń w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych. Aby to zrobić, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w sekcji „Informacje wymagane przez prawo.” Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania obowiązuje w następujących przypadkach:

  • W przypadku zakwestionowania poprawności zarchiwizowanych przez nas danych zwykle potrzebujemy trochę czasu na zweryfikowanie tego roszczenia. W trakcie trwania tego dochodzenia masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
  • Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych było / jest prowadzone w sposób niezgodny z prawem, masz możliwość żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych zamiast żądania ich usunięcia.
  • Jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych i potrzebujesz ich do wykonywania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich eliminacji.
  • Jeżeli zgłosiłeś sprzeciw zgodnie z art. 21 Sect. 1 RODO, twoje prawa i nasze prawa będą musiały zostać porównane względem siebie. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy są nadrzędne, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania twoich danych osobowych.

Jeśli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te - z wyjątkiem ich archiwizacji - mogą być przetwarzane tylko za Twoją zgodą lub roszczenia, wykonywania lub obrony praw lub ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych lub z ważnych względów interesu publicznego wskazanych przez Unię Europejską lub państwo członkowskie UE.

Odrzucanie niechcianych wiadomości e-mail

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystaniu danych kontaktowych opublikowanych w połączeniu z obowiązkowymi informacjami, które należy podać w sekcji „Informacje wymagane przez prawo” w celu przesłania nam materiałów promocyjnych i informacyjnych, których wyraźnie nie poprosiliśmy. Operatorzy tej witryny i jej stron zastrzegają sobie wyraźne prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego wysyłania informacji promocyjnych, na przykład za pośrednictwem wiadomości SPAM.

3. Rejestrowanie danych na naszej stronie internetowej

Pliki Cookies

W niektórych przypadkach nasza strona internetowa i jej strony używają tak zwanych plików cookie. Pliki cookie nie powodują żadnych uszkodzeń komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookie mają na celu uczynienie naszej strony internetowej bardziej przyjazną dla użytkownika, skuteczniejszą i bezpieczniejszą. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na komputerze i przechowywane przez przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „sesyjne pliki cookie”. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej witryny. Inne pliki cookie pozostaną zarchiwizowane na twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz. Te pliki cookie pozwalają nam rozpoznać Twoją przeglądarkę podczas następnej wizyty na naszej stronie internetowej.

Możesz dostosować ustawienia swojej przeglądarki, aby otrzymywać powiadomienia za każdym razem, gdy pliki cookie są umieszczane, a także aby akceptować pliki cookie tylko w określonych przypadkach lub wykluczyć akceptację plików cookie w określonych sytuacjach lub ogólnie oraz w celu aktywacji automatycznego usuwania plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcje tej witryny mogą być ograniczone.

Pliki cookie wymagane do przeprowadzenia transakcji komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, z których chcesz skorzystać (np. Funkcja koszyka), są przechowywane na podstawie art. 6 Sect. 1 świeci f RODO. Operator strony ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie, aby zapewnić technicznie wolne od błędów i zoptymalizowane świadczenie usług operatora. Jeśli inne pliki cookie (np. Pliki cookie do analizy wzorców przeglądania) powinny być przechowywane, są one omówione osobno w niniejszej Deklaracji o ochronie danych.

Pliki dziennika serwera

Dostawca tej witryny i jej stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które przeglądarka automatycznie komunikuje się z nami. Informacje obejmują:

  • Rodzaj i wersja używanej przeglądarki
  • Używany system operacyjny
  • URL strony wywołującej
  • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • Czas zapytania serwera
  • Adres IP

Te dane nie są łączone z innymi źródłami danych.

Dane te są rejestrowane na podstawie art. X SENS. 6 świeci. f GDPR. Operator witryny ma uzasadniony interes w technicznie pozbawionym błędów opisie i optymalizacji strony internetowej operatora. W tym celu należy zarejestrować pliki dziennika serwera.

Formularz kontaktowy

Jeśli prześlesz nam zapytanie za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, informacje podane w formularzu kontaktowym oraz wszelkie informacje kontaktowe w nim zawarte będą przechowywane przez nas w celu obsługi Twojego zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Nie udostępnimy tych informacji bez Twojej zgody.

W związku z tym przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza kontaktowego odbywa się wyłącznie na podstawie zgody użytkownika (Art. 6 Sekt. 1 lit. a GDPR). W każdej chwili możesz cofnąć każdą zgodę, którą już nam przekazałeś. Aby to zrobić, wystarczy wysłać do nas nieformalne powiadomienie pocztą e-mail. Nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem gromadzenia danych, które miały miejsce przed wycofaniem.

Informacje, które wprowadziłeś do formularza kontaktowego, pozostają z nami do czasu, gdy poprosisz nas o usunięcie danych, cofniesz zgodę na archiwizację danych lub jeśli cel, dla którego archiwizowane są informacje, już nie istnieje (np. nasza odpowiedź na twoje zapytanie). Pozostaje to bez uszczerbku dla jakichkolwiek obowiązkowych przepisów prawnych - w szczególności okresów zatrzymywania.

Żądanie przez e-mail, telefon lub faks

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu lub faksu, Twoje żądanie, w tym wszystkie wynikające z niego dane osobowe (imię i nazwisko, prośba), będą przez nas przechowywane i przetwarzane w celu przetworzenia Twojego żądania. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 para. 1 świeci b RODO, jeśli Twoja prośba jest związana z realizacją umowy lub jeśli konieczne jest wykonanie środków przed zawarciem umowy. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody (Artykuł 6 (1) a RODO) i / lub na naszych uzasadnionych interesach (Artykuł 6 (1) (f) RODO), ponieważ mamy uzasadniony interes w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas wniosków.

Dane przesłane przez Ciebie do nas za pośrednictwem próśb kontaktowych pozostają u nas do momentu, aż zażądasz od nas usunięcia, cofnięcia zgody na przechowywanie lub wygaśnie cel przechowywania danych (np. Po wypełnieniu Twojego żądania). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności ustawowe okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

Funkcja komentowania na tej stronie

Gdy korzystasz z funkcji komentowania na tej stronie, oprócz Twoich komentarzy zostaną zarchiwizowane informacje o czasie wygenerowania komentarza, Twój adres e-mail oraz, jeśli nie publikujesz anonimowo, wybrana przez Ciebie nazwa użytkownika.

Przechowywanie adresu IP

Nasza funkcja komentarzy przechowuje adresy IP wszystkich użytkowników, którzy wprowadzają komentarze. Biorąc pod uwagę, że nie sprawdzamy komentarzy przed ich opublikowaniem, potrzebujemy tych informacji, aby podjąć działania przeciwko autorowi w przypadku naruszenia praw, takiego jak zniesławienie lub propaganda.

Subskrybowanie komentarzy

Jako użytkownik tej strony masz możliwość subskrybowania komentarzy po zarejestrowaniu. Otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem, której celem jest weryfikacja, czy jesteś faktycznym posiadaczem podanego adresu e-mail. Możesz wyłączyć tę funkcję w dowolnym momencie, klikając odpowiedni link w e-mailach informacyjnych. Dane wprowadzone w związku z subskrypcjami komentarzy zostaną w takim przypadku usunięte. Jeśli jednak przekazałeś nam te informacje w innych celach iz innej lokalizacji (np. przy zapisywaniu się do newslettera), dane pozostaną w naszym posiadaniu.

Okres przechowywania komentarzy

Komentarze i wszelkie powiązane informacje (np. adres IP) będą przez nas przechowywane i pozostaną na naszej stronie internetowej, dopóki treść, której dotyczył komentarz, nie zostanie w całości usunięta lub jeśli komentarze musiały zostać usunięte ze względów prawnych (np. obraźliwe komentarze) .

Podstawa prawna

Komentarze są przechowywane na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili masz prawo odwołać każdą zgodę, którą już nam udzieliłeś. Aby to zrobić, wystarczy, że wyślesz nam nieformalne powiadomienie e-mailem. Pozostaje to bez uszczerbku dla zgodności z prawem gromadzenia danych, które miało miejsce przed odwołaniem.

Przetwarzanie danych (dane klientów i umowy)

Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do ustanowienia, organizacji treści lub zmiany relacji prawnej (inwentaryzacji danych). Działania te podejmowane są na podstawie art. X SENS. 6 świeci. b GDPR, który pozwala na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub działań przedumownych. Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z naszej strony internetowej (dane użytkowe) tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne, aby umożliwić użytkownikom korzystanie z usług i wystawianie rachunków za nie.

Zebrane dane klientów zostaną usunięte po zrealizowaniu zlecenia lub zakończeniu stosunków handlowych. Pozostaje to bez uszczerbku dla ustawowych mandatów zatrzymania.

Transfer danych po zamknięciu umów dotyczących usług i treści cyfrowych

Udostępniamy dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w związku z obsługą umowy; na przykład w instytucji finansowej zajmującej się przetwarzaniem płatności.

Wszelkie dalsze przekazywanie danych nie może nastąpić lub nastąpi tylko w przypadku wyraźnej zgody na przekazanie danych. Wszelkie udostępnianie danych stronom trzecim w przypadku braku wyraźnej zgody, na przykład w celach reklamowych, nie może mieć miejsca.

Podstawą przetwarzania danych jest art. X SENS. 6 świeci. b GDPR, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji zamówienia lub działań przedumownych.

4. Media społecznościowe

Narzędzie do bezpiecznego udostępniania eRecht24

Użytkownicy mogą udostępniać zawartość naszej witryny internetowej i jej stron w sposób zgodny z przepisami o ochronie danych w sieciach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter czy Google+. W tym celu ta strona korzysta z uses Narzędzie do bezpiecznego udostępniania eRecht24. To narzędzie nie nawiązuje bezpośredniego połączenia między siecią a użytkownikiem, dopóki użytkownik aktywnie nie kliknie jednego z przycisków. Kliknięcie tego przycisku stanowi treść w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. RODO. Zgoda ta może zostać odwołana przez użytkownika w dowolnym momencie, co będzie miało wpływ na wszystkie przyszłe działania.

Narzędzie to nie przekazuje automatycznie danych użytkownika operatorom tych platform. Jeśli użytkownik jest zarejestrowany w jednej z sieci społecznościowych, po użyciu przycisku społecznościowego Facebook, Google+1, Twitter i in. pojawi się okno informacyjne, które umożliwia użytkownikowi potwierdzenie tekstu przed jego wysłaniem.

Nasi użytkownicy mają możliwość udostępniania zawartości tej witryny i jej strony w sposób zgodny z przepisami o ochronie danych w sieciach społecznościowych, bez generowania całej historii przeglądania przez operatorów tych sieci.

Wtyczki mediów społecznościowych z Shariff

Na naszej stronie internetowej i jej stronach korzystamy z wtyczek sieci społecznościowych (np. Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Z reguły wtyczki te można rozpoznać po pojawieniu się odpowiednich logo mediów społecznościowych. Aby zagwarantować ochronę danych na naszej stronie internetowej, używamy tych wtyczek tylko w połączeniu z tak zwanym rozwiązaniem „Shariff”. Ta aplikacja uniemożliwia wtyczkom, które zostały zintegrowane z naszą witryną, przesyłanie danych do odpowiedniego dostawcy natychmiast po wejściu na naszą witrynę.

Bezpośrednie połączenie z serwerem dostawcy nie zostanie nawiązane, dopóki nie aktywujesz odpowiedniej wtyczki poprzez kliknięcie przycisku powiązanego (co oznacza Twoją zgodę). Gdy tylko aktywujesz wtyczkę, odpowiedni dostawca otrzyma informację, że odwiedziłeś naszą stronę internetową z Twoim adresem IP. Jeśli jesteś jednocześnie zalogowany na swoim koncie w mediach społecznościowych (np. Facebook), odpowiedni dostawca będzie mógł przyporządkować Twoją wizytę na naszej stronie internetowej do Twojego konta użytkownika.

Aktywacja wtyczki stanowi oświadczenie o wyrażeniu zgody w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. RODO. Masz możliwość cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co będzie miało wpływ na wszystkie przyszłe transakcje.

Wtyczki Facebooka (przycisk Lubię to i Udostępnij)

Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy wtyczki sieci społecznościowej Facebook, dostarczanej przez Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka lub przycisku „Lubię to” na naszej stronie internetowej. Przegląd wtyczek Facebooka jest dostępny pod następującym linkiem: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą witrynę internetową i jej strony, wtyczka nawiązuje bezpośrednie połączenie między Twoją przeglądarką a serwerem Facebooka. W rezultacie Facebook otrzyma informację, że odwiedziłeś naszą stronę internetową za pomocą Twojej wtyczki. Jeśli jednak klikniesz przycisk „Lubię to” Facebooka, gdy jesteś zalogowany na swoim koncie na Facebooku, możesz powiązać zawartość naszej witryny i jej stron ze swoim profilem na Facebooku. Dzięki temu Facebook będzie mógł przyporządkować wizytę na naszej stronie internetowej i jej stronach do Twojego konta użytkownika Facebooka. Zwracamy uwagę, że jako dostawca strony internetowej nie mamy żadnej wiedzy na temat przekazywanych danych i ich wykorzystania przez Facebook. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, zapoznaj się z Oświadczeniem o ochronie danych osobowych Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Jeśli nie chcesz, aby Facebook mógł przyporządkować Twoją wizytę w naszej witrynie i jej stronach do Twojego konta użytkownika na Facebooku, wyloguj się z konta na Facebooku podczas korzystania z naszej witryny.

Korzystanie z wtyczki Facebooka opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma prawnie uzasadniony interes, aby być jak najbardziej widocznym w mediach społecznościowych.

Wtyczka Twittera

Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy funkcje platformy mediów społecznościowych Twitter. Funkcje te są dostarczane przez Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Podczas korzystania z Twittera i funkcji „Re-Tweetuj”, odwiedzane strony internetowe są powiązane z Twoim kontem na Twitterze i ujawniane innym użytkownikom. Podczas tego procesu dane są również przesyłane do Twittera. Musimy zaznaczyć, że my, dostawcy strony internetowej i jej stron, nie wiemy nic o treści przesyłanych danych i wykorzystaniu tych informacji przez Twittera. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Oświadczeniem o ochronie danych Twittera pod adresem: https://twitter.com/en/privacy.

Korzystanie z wtyczek Twittera opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma prawnie uzasadniony interes, aby być jak najbardziej widocznym w mediach społecznościowych.

Masz możliwość zresetowania ustawień ochrony danych na Twitterze w ustawieniach konta na https://twitter.com/account/settings.

Wtyczka Instagrama

Zintegrowaliśmy z naszą stroną internetową funkcje platformy mediów publicznych Instagram. Funkcje te oferuje Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto na Instagramie, możesz kliknąć przycisk Instagram, aby połączyć treści z naszej strony internetowej ze swoim profilem na Instagramie. Dzięki temu Instagram może przyporządkować Twoją wizytę na naszej stronie do Twojego konta użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca strony internetowej i jej stron nie mamy żadnej wiedzy na temat treści przesyłanych danych i ich wykorzystania przez Instagram.

Korzystanie z wtyczki Instagram opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma prawnie uzasadniony interes, aby być jak najbardziej widocznym w mediach społecznościowych.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zapoznaj się z Oświadczeniem o ochronie danych na Instagramie pod adresem: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

5. Narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji usługi analizy sieci Google Analytics. Dostawcą tej usługi jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics wykorzystuje tak zwane pliki cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są przechowywane na twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania ze strony przez użytkowników. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej witryny są zwykle przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są przechowywane.

Przechowywanie plików cookie Google Analytics i korzystanie z tego narzędzia analitycznego oparte jest na art. 6 Sect. 1 świeci f RODO. Operator tej witryny ma uzasadniony interes w analizie wzorców użytkowników w celu optymalizacji zarówno usług oferowanych online, jak i działań reklamowych operatora.

Wtyczka do przeglądarki

Możesz zablokować archiwizację plików cookie, wprowadzając odpowiednie zmiany w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. Musimy jednak zaznaczyć, że w takim przypadku możesz nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny. Ponadto masz opcję zapobiegania rejestrowaniu danych generowanych przez plik cookie i powiązanych z korzystaniem ze strony internetowej (w tym adresu IP) przez Google, a także przetwarzaniem tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki przeglądarki - dostępny pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Sprzeciw wobec zapisu danych

Możesz uniemożliwić rejestrowanie danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Spowoduje to umieszczenie pliku cookie rezygnacji, który zapobiega zapisywaniu danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie: Dezaktywacja Google Analytics.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika przez Google Analytics, zapoznaj się z Deklaracją prywatności danych Google pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Parametry demograficzne dostarczone przez Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji „parametry demograficzne” udostępnianej przez Google Analytics. Umożliwia generowanie raportów dostarczających informacji o wieku, płci i zainteresowaniach odwiedzających serwis. Źródłem tych informacji są reklamy Google związane z zainteresowaniami, a także dane odwiedzających uzyskane od dostawców zewnętrznych. Te dane nie mogą być przypisane do konkretnej osoby. Masz możliwość dezaktywacji tej funkcji w dowolnym momencie, dokonując odpowiednich zmian ustawień dotyczących reklam na swoim koncie Google lub możesz ogólnie zabronić rejestrowania swoich danych przez Google Analytics, jak wyjaśniono w rozdziale „Sprzeciw wobec rejestrowania danych”.

Statystyki WordPress

Ta strona korzysta z narzędzia WordPress Stats w celu statystycznej analizy informacji dostępowych użytkowników. Dostawcą rozwiązania jest firma Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, USA.

WordPress Stats wykorzystuje pliki cookie, które są przechowywane na Twoim komputerze i które umożliwiają analizę korzystania z tej witryny. Informacje generowane przez pliki cookies dotyczące korzystania z naszej strony internetowej są przechowywane na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Twój adres IP staje się anonimowy po przetworzeniu i przed przechowywaniem danych.

Pliki cookie „WordPress Stats” pozostaną na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz.

Przechowywanie plików cookie „WordPress Stats” i korzystanie z tego narzędzia analitycznego opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator serwisu ma prawnie uzasadniony interes w anonimowej analizie wzorców użytkowników w celu optymalizacji oferty internetowej i reklam operatora.

Możesz skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby otrzymywać powiadomienia o każdym umieszczeniu plików cookie i możesz zezwolić na pliki cookie tylko w niektórych przypadkach lub wykluczyć akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie, a także możesz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcje tej witryny mogą być ograniczone.

Możesz sprzeciwić się gromadzeniu i wykorzystywaniu twoich danych dla przyszłych konsekwencji, umieszczając plik cookie rezygnacji w swojej przeglądarce, klikając poniższy link: https://www.quantcast.com/opt-out/.

Jeśli usuniesz pliki cookie na swoim komputerze, musisz ponownie ustawić plik cookie rezygnacji.

Google AdSense (niespersonalizowany)

Ta strona internetowa korzysta z Google AdSense, usługi umieszczania reklam świadczonej przez Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Korzystamy z Google AdSense w trybie „niespersonalizowanym”. W przeciwieństwie do trybu spersonalizowanego, reklamy nie opierają się na Twoich wcześniejszych wzorcach użytkownika, a serwis nie generuje dla Ciebie profilu użytkownika. Zamiast tego usługa korzysta z tak zwanych „informacji kontekstowych”, aby wybrać reklamy, które są publikowane do wyświetlenia. Wybrane reklamy są więc oparte np. na Twojej lokalizacji, treści odwiedzanej w danym momencie witryny lub wyszukiwanych hasłach. Aby dowiedzieć się więcej o wyraźnych różnicach między kierowaniem spersonalizowanym a kierowaniem, które nie zostało spersonalizowane przez Google AdSense, kliknij następujący link: https://support.google.com/adsense/answer/9007336.

Należy pamiętać, że nawet korzystanie z niespersonalizowanego trybu Google Adsense powoduje potencjalną archiwizację plików cookie. Według Google te pliki cookie służą do zwalczania oszustw i nadużyć. Te pliki cookie pozostaną na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz.

Korzystanie z Google Adsense w trybie niespersonalizowanym opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Mamy uzasadniony interes w analizie wzorców użytkowników, aby móc zoptymalizować zarówno naszą prezentację internetową, jak i nasze działania promocyjne.

Google jest certyfikowany zgodnie z „Tarczą Prywatności UE-USA”. Porozumienie w sprawie Tarczy Prywatności zostało zawarte między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi w celu zapewnienia przestrzegania europejskich standardów ochrony danych w związku z przetwarzaniem danych w Stany Zjednoczone. Każda firma, która jest certyfikowana zgodnie z przepisami Tarczy Prywatności, zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych.  

Masz możliwość samodzielnego dostosowania ustawień reklamowych na swoim koncie użytkownika. Aby to zrobić, kliknij poniższy link i zaloguj się: https://adssettings.google.com/authenticated.

Aby uzyskać więcej informacji na temat technologii reklamowych Google, kliknij tutaj:
https://policies.google.com/technologies/ads
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Remarketing Google Analytics

Nasze strony internetowe wykorzystują funkcje remarketingu Google Analytics w połączeniu z funkcjami Google AdWords i Google DoubleClick, które działają na wszystkich urządzeniach. Dostawcą tych rozwiązań jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Ta funkcja umożliwia połączenie grup docelowych reklamy generowanych za pomocą remarketingu Google Analytics z funkcjami Google AdWords i Google DoubleClick, które działają na wszystkich urządzeniach. Umożliwia to wyświetlanie dostosowanych komunikatów reklamowych opartych na zainteresowaniach, w zależności od wcześniejszego użytkowania i wzorców przeglądania na urządzeniu (np. Telefonie komórkowym) w sposób dostosowany do Ciebie, a także na dowolnym urządzeniu (np. Tablecie lub komputerze).

Jeśli wyraziłeś na to zgodę, Google w tym celu połączy postępy przeglądarki internetowej i aplikacji z Twoim kontem Google. W rezultacie możliwe jest wyświetlanie tych samych spersonalizowanych komunikatów reklamowych na każdym urządzeniu, na które logujesz się przy użyciu swojego konta Google.

Aby wesprzeć tę funkcję, Google Analytics rejestruje uwierzytelnione przez Google identyfikatory użytkowników, którzy są tymczasowo połączeni z naszymi danymi Google Analytics, aby zdefiniować i skompilować grupy docelowe dla reklam, które będą wyświetlane na wszystkich urządzeniach.

Możesz na stałe sprzeciwić się remarketingowi/targetowaniu na wszystkich urządzeniach, dezaktywując spersonalizowane reklamy na swoim koncie Google. Aby to zrobić, skorzystaj z tego linku: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Konsolidacja zarejestrowanych danych na Twoim koncie Google nastąpi wyłącznie na podstawie Twojej zgody, którą możesz udzielić Google, a także tam odwołać (art. 6 rozdz. 1 lit. a RODO). Procesy rejestracji danych, które nie są konsolidowane na koncie Google (na przykład ponieważ nie masz konta Google lub sprzeciwiłeś się konsolidacji danych), rejestracja danych odbywa się na podstawie art. 6 Sect. 1 świeci f RODO. Uzasadniony interes wynika z faktu, że operator witryny ma uzasadniony interes w anonimowej analizie odwiedzających witrynę w celach reklamowych.

Aby uzyskać więcej informacji i odpowiednie przepisy dotyczące ochrony danych, zapoznaj się z Polityką prywatności danych Google pod adresem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en.

Facebook Pixel

Aby zmierzyć nasze współczynniki konwersji, nasza strona internetowa wykorzystuje piksel aktywności odwiedzających Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”).

To narzędzie umożliwia śledzenie odwiedzających stronę po tym, jak zostali połączeni ze stroną internetową dostawcy po kliknięciu reklamy na Facebooku. Umożliwia to analizę skuteczności reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych oraz optymalizację przyszłych kampanii reklamowych.

Dla nas, jako operatorów tej strony internetowej, gromadzone dane są anonimowe. Nie jesteśmy w stanie dojść do żadnych wniosków dotyczących tożsamości użytkowników. Jednak Facebook archiwizuje informacje i przetwarza je, dzięki czemu możliwe jest nawiązanie połączenia z odpowiednim profilem użytkownika, a Facebook może wykorzystywać dane do własnych celów promocyjnych zgodnie z Zasady wykorzystywania danych na Facebooku. Dzięki temu Facebook może wyświetlać reklamy na stronach Facebooka, a także w lokalizacjach poza Facebookiem. Jako operator tej witryny nie mamy kontroli nad wykorzystaniem takich danych.

Korzystanie z Facebook Pixel opiera się na art. 6 Sect. 1 świeci f RODO. Operator strony ma uzasadniony interes w skutecznych kampaniach reklamowych, które obejmują również media społecznościowe.

W polityce prywatności danych Facebooka dodatkowe informacje na temat ochrony prywatności znajdują się na: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Możesz również wyłączyć funkcję remarketingu „Odbiorcy niestandardowi” w sekcji ustawień reklam w sekcji  https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Aby to zrobić, musisz najpierw zalogować się na Facebooku.

Jeśli nie masz konta na Facebooku, możesz dezaktywować dowolne reklamy oparte na użytkownikach przez Facebook na stronie European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

6. Biuletyn

Dane z newslettera

Jeśli chcesz zapisać się do newslettera oferowanego na tej stronie, będziemy potrzebować od ciebie adresu e-mail, a także informacji, które pozwolą nam potwierdzić, że jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i wyrazić zgodę na odbiór biuletynu. Żadne dalsze dane nie będą gromadzone ani gromadzone wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Będziemy wykorzystywać takie dane tylko do przesyłania wymaganych informacji i nie będziemy udostępniać takich danych stronom trzecim.

Przetwarzanie informacji wprowadzonych do formularza subskrypcji biuletynu odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6, rozdział 1 lit. a RODO). W dowolnym momencie możesz cofnąć zgodę na archiwizację danych, adres e-mail i wykorzystanie tych informacji do wysyłania biuletynu, na przykład klikając link „Anuluj subskrypcję” w biuletynie. Pozostaje to bez uszczerbku dla legalności wszelkich transakcji przetwarzania danych, które miały miejsce do tej pory.

Dane, które archiwizujesz u nas w celu subskrypcji biuletynu, są przez nas archiwizowane do momentu rezygnacji z subskrypcji biuletynu. Po anulowaniu subskrypcji biuletynu dane zostaną usunięte. Nie wpłynie to na dane, które archiwizujemy w innych celach.

MailChimp

Ta strona korzysta z usług MailChimp do wysyłania biuletynów. Dostawcą jest Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp jest między innymi usługą, którą można wdrożyć w celu organizowania i analizowania wysyłania biuletynów. Ilekroć wprowadzasz dane w celu subskrypcji biuletynu (np. Twój adres e-mail), informacje są przechowywane na serwerach MailChimp w Stanach Zjednoczonych.

MailChimp posiada certyfikat zgodny z „Tarczą Prywatności UE-USA”. „Tarcza Prywatności” jest porozumieniem pomiędzy Unią Europejską (UE) a Stanami Zjednoczonymi Ameryki (USA), którego celem jest aby zagwarantować zgodność z europejskimi standardami ochrony danych w Stanach Zjednoczonych.

Za pomocą narzędzia MailChimp możemy analizować wydajność naszych kampanii newsletterowych. Jeśli otworzysz wiadomość e-mail wysłaną za pomocą narzędzia MailChimp, plik zintegrowany z wiadomością e-mail (tak zwany sygnał nawigacyjny) łączy się z serwerami MailChimp w Stanach Zjednoczonych. Dzięki temu można ustalić, czy wiadomość newslettera została otwarta i w które linki odbiorca ewentualnie kliknął. W tym czasie zapisywane są również informacje techniczne (np. czas dostępu, adres IP, typ przeglądarki i systemu operacyjnego). Te informacje nie mogą być przypisane do odpowiedniego odbiorcy biuletynu. Ich jedynym celem jest wykonywanie analiz statystycznych kampanii newsletterowych. Wyniki takich analiz mogą posłużyć do lepszego dopasowania przyszłych newsletterów do zainteresowań ich odbiorców.

Jeśli nie chcesz zezwalać na analizę przez MailChimp, musisz zrezygnować z newslettera. Podajemy link do tego w każdej wiadomości biuletynu. Ponadto możesz zrezygnować z otrzymywania biuletynu bezpośrednio na stronie internetowej.

Dane przetwarzane są na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Możesz odwołać każdą udzieloną zgodę w dowolnym momencie, rezygnując z subskrypcji biuletynu. Pozostaje to bez uszczerbku dla zgodności z prawem jakichkolwiek transakcji przetwarzania danych, które miały miejsce przed odwołaniem.

Dane, które archiwizujesz u nas w celu subskrypcji biuletynu, są przez nas archiwizowane do momentu rezygnacji z subskrypcji biuletynu. Po anulowaniu subskrypcji biuletynu dane zostaną usunięte z naszych serwerów, a także serwerów MailChimp. Nie wpłynie to na dane, które archiwizujemy w innych celach.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności danych MailChimp pod adresem: https://mailchimp.com/legal/terms/.

7. Wtyczki i narzędzia

YouTube z rozszerzoną integracją ochrony danych

Nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczki platformy YouTube, która jest obsługiwana przez Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Korzystamy z YouTube w rozszerzonym trybie ochrony danych. Według YouTube ten tryb zapewnia, że ​​YouTube nie przechowuje żadnych informacji o odwiedzających tę witrynę, zanim obejrzą wideo. Nie musi to jednak oznaczać, że udostępnianie danych partnerom YouTube może zostać wykluczone w wyniku rozszerzonego trybu ochrony danych. Na przykład niezależnie od tego, czy oglądasz film, YouTube zawsze nawiąże połączenie z siecią Google DoubleClick.

Gdy tylko zaczniesz odtwarzać film z YouTube na naszej stronie, zostanie ustanowione połączenie z serwerami YouTube. W rezultacie serwer YouTube zostanie powiadomiony, które z naszych stron odwiedziłeś. Jeśli podczas odwiedzania naszej witryny zalogujesz się na swoje konto YouTube, umożliwisz YouTubeowi bezpośrednie przypisanie wzorców przeglądania do Twojego profilu osobistego. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Ponadto po rozpoczęciu odtwarzania filmu YouTube będzie mógł umieszczać różne pliki cookie na Twoim urządzeniu. Za pomocą tych plików cookie YouTube będzie mógł uzyskać informacje o odwiedzających naszą witrynę. Informacje te zostaną wykorzystane między innymi do generowania statystyk wideo w celu poprawy przyjazności witryny i zapobiegania próbom popełnienia oszustwa. Te pliki cookie pozostaną na twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz.

W pewnych okolicznościach dodatkowe transakcje przetwarzania danych mogą zostać uruchomione po rozpoczęciu odtwarzania filmu na YouTube, które są poza naszą kontrolą.

Korzystanie z YouTube opiera się na naszym zainteresowaniu prezentowaniem treści online w atrakcyjny sposób. Zgodnie z art. 6 Sect. 1 świeci f RODO jest to uzasadniony interes.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak YouTube obsługuje dane użytkownika, zapoznaj się z Polityką prywatności danych YouTube pod: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Vimeo

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek portalu wideo Vimeo. Dostawcą jest Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Jeśli odwiedzisz jedną ze stron naszej witryny, na której zintegrowano wtyczkę Vimeo, zostanie nawiązane połączenie z serwerami Vimeo. W rezultacie serwer Vimeo otrzyma informacje o tym, które z naszych stron odwiedziłeś. Ponadto Vimeo otrzyma Twój adres IP. Dzieje się tak również wtedy, gdy nie jesteś zalogowany do Vimeo lub nie masz konta w Vimeo. Informacje zarejestrowane przez Vimeo zostaną przesłane na serwer Vimeo w Stanach Zjednoczonych.

Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto Vimeo, umożliwiasz Vimeo bezpośrednie przypisywanie wzorców przeglądania do twojego osobistego profilu. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta Vimeo.

Korzystanie z Vimeo opiera się na naszym zainteresowaniu prezentacją naszych treści online w atrakcyjny sposób. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jest to uzasadniony interes.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak Vimeo obsługuje dane użytkownika, zapoznaj się z Polityką prywatności danych Vimeo pod: https://vimeo.com/privacy.

Czcionki internetowe Google (osadzanie lokalne)

Ta strona korzysta z tak zwanych czcionek internetowych dostarczanych przez Google, aby zapewnić jednolite użycie czcionek na tej stronie. Te czcionki Google są instalowane lokalnie, więc połączenie z serwerami Google nie będzie nawiązywane w połączeniu z tą aplikacją.

Mapy Google

Za pośrednictwem interfejsu API ta strona internetowa korzysta z usługi mapowania Google Maps. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Aby umożliwić korzystanie z funkcji Google Maps, Twój adres IP musi zostać zapisany. Z reguły informacje te są przekazywane na jeden z serwerów Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są archiwizowane. Operator tej strony internetowej nie ma kontroli nad przesyłaniem danych.

Korzystamy z Google Maps, aby prezentować nasze treści online w atrakcyjny sposób i aby lokalizacje ujawnione na naszej stronie były łatwe do znalezienia. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w Deklaracji ochrony danych Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

8. Marketing online i programy partnerskie

Program partnerski Amazon

Operatorzy tej strony internetowej uczestniczą w programie partnerskim Amazon EU. Amazon integruje reklamy i linki do niemieckiej strony Amazon – Amazon.de – z naszą stroną internetową, co pozwala nam generować zarobki w postaci zwrotu kosztów reklamy. Amazon używa w tym programie plików cookie, aby móc określić źródło złożonych zamówień. Dzięki temu Amazon może stwierdzić, że kliknąłeś link partnerski na naszej stronie internetowej.

Archiwizacja „Amazon cookies” opiera się na art. 6 lit. f RODO. Zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem operator strony internetowej ma w tym uzasadniony interes, ponieważ określenie zarobków podmiotów stowarzyszonych operatora strony internetowej jest uzależnione od umieszczenia plików cookie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wykorzystania danych przez Amazon, zapoznaj się z Deklaracją prywatności danych Amazon pod następującym linkiem: https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=468496.

9. Dostawcy i sprzedawcy usług płatniczych

PayPal

Wśród innych opcji oferujemy płatność za pośrednictwem PayPal na naszej stronie internetowej. Dostawcą tej usługi przetwarzania płatności jest PayPal (Europe) S.à. rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dalej zwane „PayPal”).

Jeśli wybierzesz płatność za pośrednictwem systemu PayPal, udostępnimy informacje o płatnościach wprowadzone w systemie PayPal.

Podstawą prawną do udostępniania Twoich danych przez PayPal jest art. X SENS. 6 świeci. GDPR (zgoda) oraz art. X SENS. 1 świeci. b GDPR (przetwarzanie w celu realizacji zamówienia). W każdej chwili możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych. Takie odwołanie nie ma wpływu na skuteczność transakcji przetwarzania danych, które miały miejsce w przeszłości.

Informacje w języku niemieckim Sprache