Polityka prywatności i plików cookies

Ochrona danych

1. Prywatność na pierwszy rzut oka

Informacje ogólne

Poniższe uwagi stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z danymi osobowymi podczas odwiedzania tej witryny. Dane osobowe to wszelkie dane osobowe. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Zbieranie danych na tej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest wykonywane przez operatora strony. Dane kontaktowe tych osób można znaleźć w sekcji „Informacje dotyczące organu odpowiedzialnego” w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Jak zbieramy Twoje dane?

Z jednej strony Twoje dane są gromadzone, gdy nam je przekazujesz. To może być dla. Np. Dane, które podajesz w formularzu kontaktowym.

Inne dane są rejestrowane automatycznie lub za Twoją zgodą, gdy odwiedzasz witrynę przez nasze systemy informatyczne. Są to głównie dane techniczne (np. Przeglądarka internetowa, system operacyjny czy czas przeglądania strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na tę stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Część danych jest zbierana w celu zapewnienia bezbłędnego działania serwisu. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowania użytkownika.

Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych?

Masz prawo do otrzymywania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych w dowolnym momencie bezpłatnie. Masz również prawo do żądania poprawienia lub usunięcia tych danych. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, możesz odwołać tę zgodę w dowolnym momencie na przyszłość. Masz również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w określonych okolicznościach. Masz również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące ochrony danych.

Narzędzia analityczne i narzędzia innych firm

Kiedy odwiedzasz tę stronę, twoje zachowanie podczas surfowania może być ocenione statystycznie. Dzieje się tak przede wszystkim w przypadku tak zwanych programów analitycznych.

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

2. Hosting

Hostujemy zawartość naszej strony internetowej u następującego dostawcy:

Auto O'Mattic

Anbieter ist die Aut O'Mattic A8C Ireland Ltd., Business Centre, No.1 Lower Mayor Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Irlandia (nachfolgend Aut O'Mattic), deren Mutterunternehmen in den USA sitzt.

Das Webhosting beinhaltet Funktionen, mit denen wir das Verhalten der Webseitenbesucher analysieren können. Die Analizuj erfolgt z Jetpack (ehemals WordPress Stats). Hierzu werden Technologien verwendet, die die Wiedererkennung des Nutzers ermöglichen (z. B. Cookies lub Device-Fingerprinting). Zur Analyze werden außerdem u. A. Logdateien (Referrer, IP-Addresse, Browser itp.), die Herkunft der Websitebesucher (Land, City) und die getätigten Aktionen erfassten (np. B. Klicks, Ansichten, Downloads). Die so erfassten Informationen über die Benutzung dieser Strona internetowa werden beim Hoster in den USA gespeichert. Ihre IP-Adresse wird nach der Verarbeitung und vor der Speicherung anonymisiert.

Die Verwendung von Aut O'Mattic erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 świeci f DSGVO. Wir haben ein berechtigtes Interesse an einer möglichst zuverlässigen Darstellung unserer Strona internetowa. Sofern eine entsprechende Einwilligung abgefragt wurde, erfolgt die Verarbeitung ausschließlich auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 świeci a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG, soweit die Einwilligung die Speicherung von Cookies oder den Zugriff auf Informationen im Endgerät des Nutzers (z. B. Device-Fingerprinting) im Sinne des TTDSG umfasst. Die Einwilligung ist jederzeit wideerrufbar.

Transfer danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://automattic.com/de/privacy/.

przetwarzanie zamówień

Zawarliśmy umowę o realizację zamówienia (AVV) na korzystanie z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa wymagana przez przepisy o ochronie danych, które zapewniają, że dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową są przetwarzane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

3. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Polityka prywatności

Operatorzy tej strony bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Jeśli korzystasz z tej witryny, gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Cię osobiście zidentyfikować. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak i w jakim celu to się dzieje.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. Podczas komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca odpowiedzialnego organu

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Christophera Isaka
TechAcute
Auf dem Schilderskopf 5
36179 Bebry
Niemcy

Telefon: + 4915781553555
E-mail: christopher.isak@techacute.com

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. Nazwiska, adresy e-mail itp.).

Czas przetwarzania danych osobowych

O ile w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych nie określono konkretnego okresu przechowywania, Twoje dane osobowe pozostaną u nas do momentu ustania celu przetwarzania danych. Jeśli złożysz uzasadniony wniosek o usunięcie lub cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, Twoje dane zostaną usunięte, chyba że będziemy mieć inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania Twoich danych osobowych (np. okresy przechowywania w celach podatkowych lub handlowych); w tym drugim przypadku usunięcie następuje po ustaniu tych przyczyn.

Ogólne informacje o podstawie prawnej przetwarzania danych na tej stronie

Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, jeżeli przetwarzane są szczególne kategorie danych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO. W przypadku wyrażenia wyraźnej zgody na przekazywanie danych osobowych do państw trzecich przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przechowywanie plików cookies lub dostęp do informacji na swoim urządzeniu końcowym (np. poprzez odcisk palca urządzenia), przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie art. 25 ust. 1 TTDSG. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie. Jeżeli Twoje dane są niezbędne do wykonania umowy lub do wykonania czynności przed zawarciem umowy, przetwarzamy Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ponadto przetwarzamy Twoje dane, jeżeli są one niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Przetwarzanie danych może odbywać się również na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z Art. 6 ust.1 lit.f RODO. Poniższe paragrafy niniejszego oświadczenia o ochronie danych zawierają informacje o odpowiednich podstawach prawnych w każdym indywidualnym przypadku.

Uwaga dotycząca przesyłania danych do USA i innych krajów trzecich

Między innymi korzystamy z narzędzi firm z siedzibą w USA lub innych krajach trzecich, które nie są bezpieczne na mocy przepisów o ochronie danych. Jeśli te narzędzia są aktywne, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do tych państw trzecich i tam przetwarzane. Zwracamy uwagę, że w tych krajach nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z UE. Na przykład firmy amerykańskie są zobowiązane do przekazywania danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości podjęcia przez osobę zainteresowaną działań prawnych przeciwko temu. Nie można zatem wykluczyć, że władze USA (np. tajne służby) przetwarzają, oceniają i trwale przechowują Twoje dane na serwerach w USA w celu monitorowania. Nie mamy wpływu na te czynności przetwarzania.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed odwołaniem.

Widerspruchsrecht gegen die Datenerhebung in besonderen Fällen sowie gegen Direktwerbung (Art. 21 DSGVO)

JEŚLI PRZETWARZANIE DANYCH JEST OPARTE NA ART. 6 ABS. 1 LIT. E LUB F DSGVO, MASZ PRAWO, W DOWOLNYM CZASIE, PRZECIWKO PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH Z POWODÓW UZYSKANYCH Z OKREŚLONEJ SYTUACJI; TO ZASTOSUJE RÓWNIEŻ PROFILOWANIE W OPARCIU O NINIEJSZE PRZEPISY. WŁAŚCIWA PODSTAWA PRAWNA, NA KTÓREJ OPARTY JEST PROCES, DOPUSZCZA NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI. JEŻELI OŚWIADCZASZ JAKIEKOLWIEK SPOR, NIE BĘDZIEMY DŁUŻEJ PRZETWARZAĆ TWOJEGO WPŁYWU DANYCH OSOBOWYCH, JEŻELI NIE MOŻEMY DOSTARCZYĆ WAŻNYCH POWODOWYCH POWODÓW, ABY UNIKNĄĆ JEGO INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI LUB PRZETWARZANIA FORMACJI LUB WYDATKÓW. OPOZYCJA WEDŁUG ART 21 ABS 1 DSGVO).

JEŻELI TWOJE DANE OSOBOWE PRZETWARZANE SĄ DO DZIAŁANIA BEZPOŚREDNIEGO REKLAMY, MASZ PRAWO DO PRZEDSTAWIENIA KAŻDEGO KONKURSU PRZECIWKO PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W CELU TAKIEJ REKLAMY; JEST TO TAKŻE DLA PROFILOWANIA, JEŚLI JEST ZWIĄZANE Z TAKIM BEZPOŚREDNIM REKLAMĄ. JEŚLI UWAŻASZ KONKURS, TWOJE DANE OSOBOWE NIE SĄ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW BEZPOŚREDNIEJ REKLAMY (WRAŻENIE Z ART. 21 EXT. 2 DSGVO).

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

Im Falle von Verstößen gegen die DSGVO steht den Betroffenen ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres gewöhnlichen Aufenthalts, ihres Arbeitsplatzes od Orts des mutmaßlichen Verstoßes zu. Das Beschwerderecht besteht unbeschadet anderweitiger verwaltungsrechtlicher oder gerichtlicher Rechtsbehelfe.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do posiadania danych, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy przekazanej Tobie lub osobie trzeciej w powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innej osobie odpowiedzialnej, nastąpi to tylko w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Informacje, poprawianie i usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych przysługuje Ci prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych oraz w razie potrzeby prawo do ich poprawiania lub usunięcia. W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, jeśli masz dalsze pytania na temat danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu możesz w każdej chwili skontaktować się z nami. Prawo do ograniczenia przetwarzania przysługuje w następujących przypadkach:

  • Wenn Sie die Richtigkeit Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Najlepsze dane, nie można uzyskać więcej informacji. Für die Dauer der Prüfung haben Sie das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.
  • Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast usunięcia.
  • Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr benötigen, Sie sie jednoch zur Ausübung, Verteidigung oder Geltendmachung von Rechtsansprüchen benötigen, haben Sie das Recht, statt der Löschung die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.
  • Wenn Sie einen Widerspruch nach Art. No. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt haben, muss eine Abwägung zwischen Ihren und unseren Interessen vorgenommen werden. Solange noch nicht feststeht, wessen Interessen überwiegen, haben Sie das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.

Wenn Sie die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten eingeschränkt haben, dürfen diese Daten - von ihrer Speicherung abgesehen - nur mit Ihrer Einwilligung oder Zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Osoba oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der Europäischen Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Diese Seite nutzt aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, wie zum Beispiel Bestellungen oder Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, eine SSL-bzw. TLS-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers von „http://“ auf „https://“ wechselt und an dem Schloss-Symbol w Ihrer Browserzeile.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane, które nam przesyłasz, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Zaszyfrowane płatności w tej witrynie

Jeżeli po zawarciu umowy odpłatnej istnieje obowiązek przesłania nam danych dotyczących płatności (np. numer konta do autoryzacji polecenia zapłaty), dane te są wymagane do realizacji płatności.

Der Zahlungsverkehr über die gängigen Zahlungsmittel (Visa/MasterCard, Lastschriftverfahren) erfolgt ausschließlich über eine verschlüsselte SSL- bzw. Powiązanie TLS. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers von „http://“ auf „https://“ wechselt und an dem Schloss-Symbol w Ihrer Browserzeile.

W przypadku zaszyfrowanej komunikacji Twoje dane dotyczące płatności, które nam przesyłasz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Sprzeciw wobec e-maili reklamowych

Zastosowanie opublikowany w ramach obowiązku nadrukiem do wysyłania niechcianych reklam i materiałów informacyjnych zostaje odrzucone. Operatorzy witryn WYRAŹNIE kroków prawnych w przypadku niezamówionej informacji promocyjnych, takich jak spam e-mail.

4. Zbieranie danych na tej stronie internetowej

Pliki Cookies

Nasz serwis wykorzystuje tak zwane „ciasteczka”. Pliki cookie to małe pakiety danych i nie powodują uszkodzeń urządzenia końcowego. Są one przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym czasowo na czas trwania sesji (cookies sesyjne) lub na stałe (cookies stałe). Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po Twojej wizycie. „Stałe” pliki cookies pozostają zapisane na Twoim urządzeniu końcowym do czasu ich samodzielnego usunięcia lub automatycznego usunięcia przez Twoją przeglądarkę internetową.

Pliki cookie mogą pochodzić od nas (pliki cookie pierwszej strony) lub od firm zewnętrznych (tzw. pliki cookie strony trzeciej). Pliki cookie stron trzecich umożliwiają integrację niektórych usług firm zewnętrznych w ramach witryn internetowych (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookie mają różne funkcje. Liczne pliki cookie są technicznie niezbędne, ponieważ bez nich niektóre funkcje strony internetowej nie działają (np. funkcja koszyka lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie mogą być wykorzystywane do oceny zachowania użytkownika lub do celów reklamowych.

Pliki cookie, które są wymagane do realizacji procesu komunikacji elektronicznej, zapewnienia określonych funkcji (np. funkcji koszyka) lub optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie do pomiaru oglądalności strony internetowej) (niezbędne pliki cookie). 6 ust. 1 lit. f RODO, o ile nie zostanie wskazana inna podstawa prawna. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu niezbędnych plików cookie w celu bezbłędnego technicznie i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeśli zażądano zgody na przechowywanie plików cookie i porównywalnych technologii rozpoznawania, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG); zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i plików cookie tylko w indywidualnych przypadkach, zezwala na akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie wyklucza i aktywuje automatyczne usuwanie plików cookie podczas zamykania przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej witryny.

Możesz dowiedzieć się, które pliki cookie i usługi są używane na tej stronie internetowej w tym oświadczeniu o ochronie danych.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas. To są:

  • Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
  • System operacyjny używany
  • URL strony wywołującej
  • Nazwa dostępu komputera hosta
  • Czas żądanie serwera
  • Adres IP

Połączenie tych danych z innymi źródłami danych nie zostanie wykonane.

Die Erfassung dieser Daten erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 świeci. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der technisch fehlerfreien Darstellung und der Optimierung seiner Strona internetowa - hierzu müssen die Serwer-Log-Files erfasst werden.

Formularz kontaktowy

Jeśli wyślesz do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego żąda informacji z formularza zapytania, w tym określić, gdzie przechowywane są dane kontaktowe do przetwarzania żądania aw przypadku dalszych pytań z nami. Dane te nie będą podawane bez twojej zgody na.

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeżeli Twoje żądanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do wykonania czynności przed zawarciem umowy. We wszystkich innych przypadkach podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na skutecznym przetwarzaniu kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jeśli to było pytane; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Dane, które wprowadzisz w formularzu kontaktowym, pozostaną u nas do czasu, aż poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub ustanie cel przechowywania danych (np. Po przetworzeniu Twojego żądania). Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

Zapytanie przez e-mail, telefon lub faks

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu lub faksu, Twoje żądanie, w tym wszystkie wynikające z niego dane osobowe (imię i nazwisko, prośba), będą przez nas przechowywane i przetwarzane w celu przetworzenia Twojego żądania. Nie udostępnimy tych informacji bez Twojej zgody.

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeżeli Twoje żądanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do wykonania czynności przed zawarciem umowy. We wszystkich innych przypadkach podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na skutecznym przetwarzaniu kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jeśli to było pytane; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Dane, które przesyłasz do nas za pośrednictwem zapytań kontaktowych, pozostaną u nas do czasu, aż poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub ustanie cel przechowywania danych (np. Po przetworzeniu Twojego żądania). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności ustawowe okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

5. Media społecznościowe

Narzędzie do bezpiecznego udostępniania eRecht24

Die Inhalte auf dieser Strona internetowa können datenschutzkonform in sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter & Co. geteilt werden. Diese Seite nutzt dafür das Narzędzie do bezpiecznego udostępniania eRecht24. Dieses Tool stellt den direkten Kontakt zwischen den Netzwerken und Nutzern erst dann her, wenn der Nutzer aktiv auf einen dieser Button klickt. Der Klick auf den Button stellt eine Einwilligung im Sinne des Art. 6 Abs. 1 świeci a DSGVO i § 25 ust. 1 dar TTDSG. Diese Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft wideerrufen werden.

Eine automatische Übertragung von Nutzerdaten an die Betreiber dieser Plattformen erfolgt durch dieses Tool nicht. Ist der Nutzer bei einem der sozialen Netzwerke angemeldet, erscheint bei der Nutzung der Social-Media-Elemente von Facebook, Twitter & Co. ein Informations-Fenster, in dem der Nutzer den Text vor dem Absenden bestätigen kann.

Nasi użytkownicy mogą udostępniać zawartość tej strony w sposób zgodny z polityką prywatności w sieciach społecznościowych, bez tworzenia przez operatorów sieci pełnych profili surfowania.

Der Einsatz des Dienstes erfolgt, um die gesetzlich vorgeschriebenen Einwilligungen für den Einsatz bestimmter Technologien einzuholen. Rechtsgrundlage hierfür ist art. 6 Abs. 1 świeci c DSGVO.

Elementy mediów społecznościowych z Shariff

Auf dieser Website werden Elemente von Sozialen Medien verwendet (np. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Die Social-Media-Elemente können Sie in der Regel anhand der jeweiligen Social-Media-Logos erkennen. Um den Datenschutz auf dieser Strona internetowa zu gewährleisten, verwenden wir diese Elemente nur zusammen mit der sogenannten „Shariff“-Lösung. Diese Anwendung verhindert, dass die auf dieser Integrierten Social-Media-Elemente Ihre personenbezogenen Daten schon beim ersten Betreten der Seite an den jeweiligen Anbieter übertragen.

Erst wenn Sie das jeweilige Social-Media-Element durch Anklicken der zugehörigen Schaltfläche aktivieren, wird eine direkte Verbindung zum Server des Anbieters hergestellt (Einwilligung). Sobald Sie das Social-Media-Element aktivieren, erhält der jeweilige Anbieter die Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adrese diese Strona internetowa besucht haben. Wenn Sie gleichzeitig in Ihrem jeweiligen Social-Media-Account (z. B. Facebook) eingeloggt sind, kann der jeweilige Anbieter den Besuch dieser Website Ihrem Benutzerkonto zuordnen.

Das Aktivieren des Plugins stellt eine Einwilligung im Sinne des Art. 6 Abs. 1 świeci a DSGVO i § 25 ust. 1 dar TTDSG. Diese Einwilligung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft wideerrufen.

Der Einsatz des Dienstes erfolgt, um die gesetzlich vorgeschriebenen Einwilligungen für den Einsatz bestimmter Technologien einzuholen. Rechtsgrundlage hierfür ist art. 6 Abs. 1 świeci c DSGVO.

Facebook

Na tej stronie zintegrowane są elementy sieci społecznościowej Facebook. Dostawcą tej usługi jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Jednak według Facebooka zebrane dane są również przekazywane do USA i innych krajów trzecich.

Przegląd elementów mediów społecznościowych Facebooka można znaleźć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Jeśli element mediów społecznościowych jest aktywny, nawiązywane jest bezpośrednie połączenie między urządzeniem końcowym a serwerem Facebooka. Facebook otrzymuje informację, że odwiedziłeś tę stronę z Twoim adresem IP. Jeśli klikniesz przycisk „Lubię to” na Facebooku, gdy jesteś zalogowany na swoim koncie na Facebooku, możesz połączyć zawartość tej witryny ze swoim profilem na Facebooku. Dzięki temu Facebook może powiązać Twoją wizytę na tej stronie z Twoim kontem użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie mamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez Facebook. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Facebooka pod adresem: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

W zakresie, w jakim uzyskano zgodę, ww Usługa na podstawie Art. 6 ust.1 lit. a RODO i § 25 TTDSG. Zgoda może być odwołana w dowolnym momencie. W przypadku braku uzyskania zgody, korzystanie z usługi odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest jak najszersza widoczność w mediach społecznościowych.

W zakresie, w jakim dane osobowe są gromadzone na naszej stronie internetowej i przekazywane do Facebooka za pomocą opisanego tutaj narzędzia, my i Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za to przetwarzanie danych (art. 26 RODO). Odpowiedzialność solidarna ogranicza się do zebrania danych i przekazania ich do Facebooka. Przetwarzanie przez Facebook po przekazaniu nie jest częścią wspólnej odpowiedzialności. Nasze wspólne zobowiązania zostały określone w umowie o wspólnym przetwarzaniu. Treść umowy znajduje się pod adresem: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Zgodnie z tą umową jesteśmy odpowiedzialni za wydawanie informacji o ochronie danych podczas korzystania z narzędzia Facebooka oraz za wdrożenie narzędzia na naszej stronie internetowej w bezpieczny sposób zgodnie z przepisami o ochronie danych. Facebook jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych produktów Facebooka. Możesz dochodzić swoich praw (np. żądania informacji) dotyczących danych przetwarzanych przez Facebook bezpośrednio na Facebooku. Jeśli dochodzisz u nas praw osób, których dane dotyczą, jesteśmy zobowiązani do przekazania ich do Facebooka.

Transfer danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 i https://www.facebook.com/policy.php.

Twitter

Auf dieser Strona internetowa jest dostępna w serwisie Twitter eingebunden. Diese Funktionen werden angeboten durch die Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irlandia.

Wenn das Social-Media-Element aktiv ist, wird eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Endgerät und dem Twitter-Server hergestellt. Twitter erhält dadurch Informationen über den Besuch dieser Website durch Sie. Durch das Benutzen von Twitter und der Funktion „Re-Tweet“ werden die von Ihnen besuchten Strony internetowe mit Ihrem Twitter-Account verknüpft und anderen Nutzern bekannt gegeben. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Twitter erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Twitter unter: https://twitter.com/de/privacy.

W zakresie, w jakim uzyskano zgodę, ww Usługa na podstawie Art. 6 ust.1 lit. a RODO i § 25 TTDSG. Zgoda może być odwołana w dowolnym momencie. W przypadku braku uzyskania zgody, korzystanie z usługi odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest jak najszersza widoczność w mediach społecznościowych.

Transfer danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

Ihre Datenschutzeinstellungen Twitter können Sie bei den Konto w unter-Einstellungen https://twitter.com/account/settings . Zmienić

Instagram

Na tej stronie zintegrowane są funkcje serwisu Instagram. Funkcje te są oferowane przez Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Jeśli element mediów społecznościowych jest aktywny, między Twoim urządzeniem końcowym a serwerem Instagrama zostanie nawiązane bezpośrednie połączenie. W ten sposób Instagram otrzymuje informacje o Twojej wizycie na tej stronie.

Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto na Instagramie, możesz połączyć zawartość tej witryny ze swoim profilem na Instagramie, klikając przycisk Instagram. Dzięki temu Instagram może przypisać Twoją wizytę na tej stronie do Twojego konta użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie znamy treści przekazywanych danych ani ich wykorzystania przez Instagram.

W zakresie, w jakim uzyskano zgodę, ww Usługa na podstawie Art. 6 ust.1 lit. a RODO i § 25 TTDSG. Zgoda może być odwołana w dowolnym momencie. W przypadku braku uzyskania zgody, korzystanie z usługi odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest jak najszersza widoczność w mediach społecznościowych.

W zakresie, w jakim dane osobowe są gromadzone na naszej stronie internetowej za pomocą opisanego tutaj narzędzia i przekazywane do Facebooka lub Instagrama, my i Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za te dane przetwarzanie (art. 26 RODO). Odpowiedzialność solidarna ogranicza się do zebrania danych i przekazania ich do Facebooka lub Instagrama. Przetwarzanie przez Facebook lub Instagram po przekazaniu nie jest częścią wspólnej odpowiedzialności. Nasze wspólne zobowiązania zostały określone w umowie o wspólnym przetwarzaniu. Treść umowy znajduje się pod adresem: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Zgodnie z tą umową jesteśmy odpowiedzialni za wydawanie informacji o ochronie danych podczas korzystania z narzędzia Facebook lub Instagram oraz za wdrożenie narzędzia na naszej stronie internetowej w bezpieczny sposób, zgodnie z przepisami o ochronie danych. Facebook jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych produktów Facebooka i Instagrama. Możesz dochodzić swoich praw (np. żądania informacji) dotyczących danych przetwarzanych na Facebooku lub Instagramie bezpośrednio na Facebooku. Jeśli dochodzisz u nas praw osób, których dane dotyczą, jesteśmy zobowiązani do przekazania ich do Facebooka.

Transfer danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 i https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

LinkedIn

Diese Website nutzt Elemente des Netzwerks LinkedIn. Anbieter ist die LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.

Bei jedem Abruf einer Seite dieser Website, die Elemente von LinkedIn enthält, wird eine Verbindung zu Servern von LinkedIn aufgebaut. LinkedIn wird darüber informiert, dass Sie diese Website mit Ihrer IP-Adresse besucht haben. Wenn Sie den „Recommend-Button” z LinkedIn anklicken und in Ihrem Account bei LinkedIn eingeloggt sind, ist es LinkedIn möglich, Ihren Besuch auf dieser Website Ihnen und Ihrem Benutzerkonto zuzuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch LinkedIn haben.

W zakresie, w jakim uzyskano zgodę, ww Usługa na podstawie Art. 6 ust.1 lit. a RODO i § 25 TTDSG. Zgoda może być odwołana w dowolnym momencie. W przypadku braku uzyskania zgody, korzystanie z usługi odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest jak najszersza widoczność w mediach społecznościowych.

Transfer danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=de

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności LinkedIn pod adresem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Pinterest

Na tej stronie korzystamy z elementów sieci społecznościowej Pinterest obsługiwanej przez Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia.

Wenn Sie eine Seite aufrufen, die ein solches Element enthält, stellt Ihr Browser eine direkte Verbindung zu den Servern von Pinterest her. Dieses Social-Media-Element übermittelt dabei Protokolldaten an den Server von Pinterest in die USA. Zablokuj wszystkie adresy IP, adresy besuchten stron internetowych, funkcje Pinteresta, przeglądarki Art i Einstellungen des Browser, Datum und Zeitpunkt der Anfrage, Verwendungsweise von Pinterest sowie Cookies.

W zakresie, w jakim uzyskano zgodę, ww Usługa na podstawie Art. 6 ust.1 lit. a RODO i § 25 TTDSG. Zgoda może być odwołana w dowolnym momencie. W przypadku braku uzyskania zgody, korzystanie z usługi odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest jak najszersza widoczność w mediach społecznościowych.

Więcej informacji na temat celu, zakresu i dalszego przetwarzania i wykorzystania danych przez Pinterest, a także Twoich praw w tym zakresie i możliwości ochrony prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych Pinteresta: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

6. Narzędzia analityczne i reklama

Menedżer Tag Google

Korzystamy z Menedżera tagów Google. Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Tag Manager to narzędzie, którego możemy użyć do zintegrowania narzędzi śledzących lub statystycznych oraz innych technologii z naszą witryną. Sam Menedżer tagów Google nie tworzy żadnych profili użytkowników, nie zapisuje żadnych plików cookie i nie przeprowadza samodzielnych analiz. Służy wyłącznie do administrowania i wyświetlania zintegrowanych za jego pośrednictwem narzędzi. Jednak Menedżer tagów Google rejestruje Twój adres IP, który może być również przesłany do firmy macierzystej Google w Stanach Zjednoczonych.

Der Einsatz des Google Tag Managers erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 świeci f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an einer schnellen und unkomplizierten Einbindung und Verwaltung verschiedener Tools auf seiner Strona internetowa. Sofern eine entsprechende Einwilligung abgefragt wurde, erfolgt die Verarbeitung ausschließlich auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 świeci a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG, soweit die Einwilligung die Speicherung von Cookies oder den Zugriff auf Informationen im Endgerät des Nutzers (z. B. Device-Fingerprinting) im Sinne des TTDSG umfasst. Die Einwilligung ist jederzeit wideerrufbar.

Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji usługi analizy sieciowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics umożliwia operatorowi witryny analizę zachowania odwiedzających witrynę. Operator strony internetowej otrzymuje różne dane dotyczące użytkowania, takie jak B. Wyświetlenia strony, długość pobytu, używane systemy operacyjne i pochodzenie użytkownika. Dane te są podsumowywane w identyfikatorze użytkownika i przypisywane do odpowiedniego urządzenia końcowego osoby odwiedzającej witrynę.

Ponadto możemy korzystać z Google Analytics m.in. Nagrywaj ruchy myszy i przewijania oraz kliknięcia. Ponadto Google Analytics wykorzystuje różne podejścia do modelowania w celu uzupełnienia zarejestrowanych zbiorów danych i wykorzystuje technologie uczenia maszynowego do analizy danych.

Google Analytics wykorzystuje technologie umożliwiające rozpoznanie użytkownika w celu analizy zachowania użytkownika (np. pliki cookie lub odciski palców urządzeń). Informacje zebrane przez Google na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Korzystanie z tej usługi odbywa się na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz ust. 25 ust. 1 TTDSG. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie.

Transfer danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

wtyczki do przeglądarki

Możesz uniemożliwić Google zbieranie i przetwarzanie Twoich danych, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Aby uzyskać więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników w Google Analytics, zapoznaj się z Polityką prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Google Signale

Połącz się z Google-Signale. Wenn Sie unsere Website besuchen, erfasst Google Analytics u. A. Ihren Standort, Suchverlauf und YouTube-Verlauf sowie demografische Daten (Besucherdaten). Diese Daten können mit Hilfe von Google-Signal für personalisierte Werbung verwendet werden. Wenn Sie über ein Google-Konto verfügen, werden die Besucherdaten von Google-Signal mit Ihrem Google-Konto verknüpft und für personalisierte Werbebotschaften verwendet. Die Daten werden außerdem für die Erstellung anonymisierter Statistiken zum Nutzerverhalten unserer User verwendet.

przetwarzanie zamówień

Zawarliśmy umowę o przetwarzanie zamówień z Google iw pełni wdrażamy surowe wymagania niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

Komunikaty dotyczące handlu elektronicznego Google Analytics

Ta witryna zawiera funkcję „E-Commerce-Messung” z Google Analytics. Mit Hilfe von E-Commerce-Messung kann der Websitebetreiber das Kaufverhalten der Websitebesucher zur Verbesserung seiner Online-Marketing-Kampagnen analysieren. Hierbei werden Informationen, wie zum Beispiel die getätigten Bestellungen, durchschnittliche Bestellwerte, Versandkosten und die Zeit von der Ansicht bis zum Kauf eines Produktes erfasst. Diese Daten können von Google unter einer Transaktions-ID zusammengefasst werden, die dem jeweiligen Nutzer bzw. dessen Gerät zugeordnet ist.

Reklamy Google

Google Ads umożliwia nam wyświetlanie reklam w wyszukiwarce Google lub na stronach internetowych osób trzecich, gdy użytkownik wprowadzi określone wyszukiwane hasła w Google (kierowanie na słowa kluczowe). Ponadto ukierunkowane reklamy mogą być wyświetlane na podstawie danych użytkownika (np. danych dotyczących lokalizacji i zainteresowań) dostępnych w Google (kierowanie do grupy docelowej). Jako operator strony internetowej możemy ocenić te dane ilościowo, na przykład analizując, które wyszukiwane hasła doprowadziły do ​​wyświetlenia naszych reklam i ile reklam doprowadziło do odpowiednich kliknięć.

Korzystanie z tej usługi odbywa się na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz ust. 25 ust. 1 TTDSG. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie.

Transfer danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/privacy/frameworks i https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google AdSense (nicht personalisiert)

Ta strona korzysta z Google AdSense, usługi integracji reklam. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Wir nutzen Google AdSense w trybie „nicht-personalisierten”. Im Gegensatz zum personalisierten Modus beruhen die Werbeanzeigen daher nicht auf Ihrem früheren Nutzerverhalten und es wird kein Nutzerprofil von Ihnen erstellt. Stattdessen werden bei der Auswahl der Werbung sogenannte „Kontextinformationen” herangezogen. Die ausgewählten Werbeanzeigen richten sich dann beispielsweise nach Ihrem Standort, dem Inhalt der Website, auf der Sie sich befinden oder nach Ihren aktuellen Suchbegriffen. Mehr zu den Unterschieden zwischen personalisiertem und nicht-personalisiertem Targetowanie w Google AdSense znajdź Sie unter: https://support.google.com/adsense/answer/9007336.

Bitte beachten Sie, dass auch beim Einsatz von Google Adsense imt-personalisierten Modus Cookies oder vergleichbare Wiedererkennungstechnologien (z. B. Device-Fingerprinting) verwendet werden können. Diese werden laut Google zur Bekämpfung von Betrug und Missbrauch eingesetzt.

Korzystanie z tej usługi odbywa się na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz ust. 25 ust. 1 TTDSG. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie.

Transfer danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Możesz samodzielnie dostosować ustawienia reklam na swoim koncie użytkownika. Aby to zrobić, kliknij poniższy link i zaloguj się: https://adssettings.google.com/authenticated.

Weitere Informationen zu den Werbetechnologien von Google znajdź tutaj: https://policies.google.com/technologies/ads i https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Remarketing Google Ads

Ta witryna zawiera funkcje remarketingu Google Ads. Anbieter ist die Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Dzięki remarketingowi Google Ads możemy przyporządkować osoby, które wchodzą w interakcję z naszą ofertą online, do określonych grup docelowych, aby następnie wyświetlać im reklamy oparte na zainteresowaniach w sieci reklamowej Google (remarketing lub retargeting).

Des Weiteren können die mit Google Ads Remarketing erstellten Werbe-Zielgruppen mit den geräteübergreifenden Funktionen von Google verknüpft werden. Auf diese Weise können interessenbezogene, personalisierte Werbebotschaften, die in Abhängigkeit Ihres früheren Nutzungs- und Surfverhaltens auf einem Endgerät (z. B. Handy) an Sie angepasst wurden auch auf einem anderen Ihrer Endgeräte (z. B. Tablet oder PC) angezeigt werden.

Jeśli masz konto Google, możesz sprzeciwić się spersonalizowanej reklamie pod następującym linkiem: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Korzystanie z tej usługi odbywa się na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz ust. 25 ust. 1 TTDSG. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie.

Aby uzyskać więcej informacji i politykę prywatności, zapoznaj się z Polityką prywatności Google na stronie: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Tworzenie grupy docelowej z porównaniem klientów

Zur Zielgruppenbildung verwenden wir unter anderem den Kundenabgleich von Google Ads Remarketing. Hierbei übergeben wir bestimmte Kundendaten (z. B. E-Mail-Adressen) aus unseren Kundenlisten an Google. Sind die betreffenden Kunden Google-Nutzer und in ihrem Google-Konto eingeloggt, werden ihnen passende Werbebotschaften innerhalb des Google-Netzwerks (z. B. bei YouTube, Gmail oder in der Suchmaschine) angezeigt.

Śledzenie konwersji Google

Ta strona korzysta ze śledzenia konwersji Google. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Za pomocą śledzenia konwersji Google my i Google możemy rozpoznać, czy użytkownik wykonał określone działania. Na przykład możemy ocenić, które przyciski w naszej witrynie internetowej były klikane, jak często i które produkty były oglądane lub kupowane szczególnie często. Informacje te służą do generowania statystyk konwersji. Dowiadujemy się o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli nasze reklamy i jakie działania wykonali. Nie otrzymujemy żadnych informacji, za pomocą których możemy osobiście zidentyfikować użytkownika. Sama firma Google wykorzystuje pliki cookie lub porównywalne technologie rozpoznawania do identyfikacji.

Korzystanie z tej usługi odbywa się na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz ust. 25 ust. 1 TTDSG. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie.

Więcej informacji na temat śledzenia konwersji Google można znaleźć w przepisach o ochronie danych Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

7. Wtyczki i narzędzia

YouTube mit erweitertem Datenschutz

Ta witryna zawiera filmy z witryny YouTube. Operatorem strony jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Wir nutzen YouTube im erweiterten Datenschutzmodus. Dieser Modus bewirkt laut YouTube, dass YouTube keine Informationen über die Besucher auf dieser Strona internetowa speichert, bevor diese sich das Video ansehen. Die Weitergabe von Daten - Partner YouTube - wird durch den erweiterten Datenschutzmodus hingegen nicht zwingend ausgeschlossen. Stellt YouTube - unabhängig davon, ob Sie sich ein Wideo ansehen - eine Verbindung zum Google DoubleClick-Netzwerk her.

Po uruchomieniu filmu na YouTube na tej stronie nastąpi połączenie z serwerami YouTube. Informuje serwer YouTube, które z naszych stron odwiedziłeś. Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube, YouTube pozwoli Ci powiązać swoje zachowanie związane z przeglądaniem bezpośrednio z Twoim osobistym profilem. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Ponadto YouTube może zapisywać różne pliki cookie na Twoim urządzeniu końcowym po uruchomieniu filmu lub korzystać z porównywalnych technologii rozpoznawania (np. odcisków palców urządzenia). W ten sposób YouTube może otrzymywać informacje o odwiedzających tę stronę. Informacje te są wykorzystywane m.in. służy do zbierania statystyk wideo, poprawy użyteczności i zapobiegania próbom oszustw.

Gegebenenfalls können nach dem Start eines YouTube-Video weitere Datenverarbeitungsvorgänge ausgelöst werden, auf die wir keinen Einfluss haben.

YouTube jest używany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu artykułu 6 ustęp 1 litera f RODO.Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera a RODO i artykułu 25 ustęp 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookies lub dostęp do informacji na urządzeniu użytkownika (np. odciski palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie.

Weitere Informationen über Datenschutz bei YouTube finden Sie in deren Datenschutzerklärung unter: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Vimeo

Diese Website nutzt Plugins des Videoportals Vimeo. Anbieter ist die Vimeo Inc., 555 West 18th Street, Nowy Jork, Nowy Jork 10011, USA.

Wenn Sie eine unserer mit einem Vimeo-Video ausgestatteten Seiten besuchen, wird eine Verbindung zu den Servern von Vimeo hergestellt. Dabei wird dem Vimeo-Server mitgeteilt, welche unserer Seiten Sie besucht haben. Zudem erlangt Vimeo Ihre IP-Adrese. Dies gilt auch dann, wenn Sie nicht bei Vimeo eingeloggt sind oder keinen Konto bei Vimeo besitzen. Die von Vimeo erfassten Informationen werden an den Vimeo-Server in den USA übermittelt.

Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie Vimeo, umożliwiasz Vimeo przypisanie Twojego zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Twojego osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta Vimeo.

Zur Wiedererkennung der Websitebesucher verwendet Vimeo Cookies bzw. vergleichbare Wiedererkennungstechnologien (z. B. Device-Fingerprinting).

Die Nutzung von Vimeo erfolgt im Interesse einer ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne des Art. 6 Abs. 1 świeci f DSGVO dar. Sofern eine entsprechende Einwilligung abgefragt wurde, erfolgt die Verarbeitung ausschließlich auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 świeci a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG, soweit die Einwilligung die Speicherung von Cookies oder den Zugriff auf Informationen im Endgerät des Nutzers (z. B. Device-Fingerprinting) im Sinne des TTDSG umfasst. Die Einwilligung ist jederzeit wideerrufbar.

Die Datenübertragung in die USA wird auf die Standardvertragsklauseln der EU-Kommission sowie nach Aussage von Vimeo auf „berechtigte Geschäftsinteressen“ gestützt. Szczegóły znalezione Sie hier: https://vimeo.com/privacy.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w oświadczeniu Vimeo o ochronie danych pod adresem: https://vimeo.com/privacy.

Czcionki Google (hosting lokalny)

Ta strona korzysta z tak zwanych czcionek Google, które są dostarczane przez Google w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Czcionki Google są instalowane lokalnie. Brak połączenia z serwerami Google.

Więcej informacji na temat czcionek Google można znaleźć pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

8. Marketing online i program partnerski

Program partnerski auf dieser Strona internetowa

Wir nehmen an Affiliate-Partnerprogrammen teil. Bei Affiliate-Partner-Programmen werden Werbeanzeigen eines Unternehmens (reklamodawca) auf Webseiten von anderen Unternehmen des Affiliate-Partner-Netzwerks (wydawca) platziert. Wenn Sie auf eine dieser Affiliate-Werbeanzeigen klicken, werden Sie zum beworbenen Angebot weitergeleitet. Sollten Sie anschließend eine bestimmte Transaktion (Conversion) tätigen, erhält der Publisher hierfür eine Vergütung. Zur Berechnung dieser Vergütung ist es erforderlich, dass der Affiliate-Netzwerkbetreiber nachvollziehen kann, über welche Werbeanzeige Sie auf das jeweilige Angebot gekommen sind und die vordefinierte Transaktion vorgenommen haben. Hierfür werden Cookies oder vergleichbare Wiedererkennungstechnologien (z. B. Device-Fingerprinting) eingesetzt.

Die Speicherung und Analyze der Daten erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 świeci f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der korrekten Berechnung seiner Affiliate-Vergütung. Sofern eine entsprechende Einwilligung abgefragt wurde, erfolgt die Verarbeitung ausschließlich auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 świeci a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG, soweit die Einwilligung die Speicherung von Cookies oder den Zugriff auf Informationen im Endgerät des Nutzers (z. B. Device-Fingerprinting) im Sinne des TTDSG umfasst. Die Einwilligung ist jederzeit wideerrufbar.

Wir nehmen an folgenden Program partnerski teil:

Program partnerski Amazon

Anbieter ist die Amazon Europe Core S.à.rl Szczegóły entnehmen Sie der Datenschutzerklärung von Amazon unter: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010.

9. Dostawcy handlu elektronicznego i płatności

Przetwarzanie danych klienta i umowy

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe klientów i umów w celu ustanowienia, ustrukturyzowania i zmiany naszych stosunków umownych. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z tej strony internetowej (dane dotyczące użytkowania) tylko w zakresie niezbędnym do umożliwienia użytkownikowi korzystania z usługi lub do wystawienia rachunku użytkownikowi. Podstawą prawną tego jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Zebrane dane klientów zostaną usunięte po zrealizowaniu zamówienia lub zakończeniu relacji biznesowej i wygaśnięciu wszelkich istniejących ustawowych okresów przechowywania. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

Transmisja danych po zawarciu umowy o usługi i treści cyfrowe

Przekazujemy dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w ramach umowy, na przykład do banku odpowiedzialnego za przetwarzanie płatności.

Dalsze przekazywanie danych nie ma miejsca lub tylko wtedy, gdy wyraźnie wyraziłeś zgodę na transmisję. Przeniesienie danych na strony trzecie bez wyraźnej zgody, na przykład w celach reklamowych, nie występuje.

Podstawą przetwarzania danych jest Art. 6 ust.1 lit.b RODO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przedumownych.

Zależna granica

Wir binden Zahlungsdienste von Drittunternehmen auf unserer Strona internetowa ein. Wenn Sie einen Kauf bei uns tätigen, werden Ihre Zahlungsdaten (z. B. Name, Zahlungssumme, Kontoverbindung, Kreditkartennummer) vom Zahlungsdienstleister zum Zwecke der Zahlungsabwicklung verarbeitet. Für diese Transaktionen gelten die jeweiligen Vertrags- und Datenschutzbestimmungen der jeweiligen Anbieter. Der Einsatz der Zahlungsdienstleister erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 świeci b DSGVO (Vertragsabwicklung) sowie im Interesse eines möglichst reibungslosen, komfortablen und sicheren Zahlungsvorgangs (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Soweit für bestimmte Handlungen Ihre Einwilligung abgefragt wird, ist art. 6 Abs. 1 świeci a DSGVO Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung; Einwilligungen sind jederzeit für die Zukunft widerrufbar.

Na tej stronie korzystamy z następujących usług płatniczych / dostawców usług płatniczych:

PayPal

Anbieter dieses Zahlungsdienstes ist PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (im Folgenden „PayPal”).

Transfer danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Szczegóły można znaleźć w oświadczeniu PayPal o ochronie danych: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Naszywka

Anbieter für Kunden innerhalb der EU ist die Stripe Payments Europe, Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlandia (im Folgenden „Stripe”).

Transfer danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://stripe.com/de/privacy i https://stripe.com/de/guides/general-data-protection-regulation.

Szczegóły hierzu können Sie in der Datenschutzerklärung von Stripe unter folgendem Link nachlesen: https://stripe.com/de/privacy.

Sofortüberweisung

Anbieter dieses Zahlungsdienstes ist die Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium (im Folgenden „Sofort GmbH”). Mit Hilfe des Verfahrens „Sofortüberweisung“ erhalten wir in Echtzeit eine Zahlungsbestätigung von der Sofort GmbH und können unverzüglich mit der Erfüllung unserer Verbindlichkeiten beginnen. Wenn Sie sich für die Zahlungsart „Sofortüberweisung“ entschieden haben, übermitteln Sie die PIN und eine gültige TAN an die Sofort GmbH, mit der diese sich in Ihr Online-Banking-Konto einloggen kann. Sofort GmbH überprüft nach dem Einloggen automatisch Ihren Kontostand und führt die Überweisung an uns mit Hilfe der von Ihnen übermittelten TAN durch. Anschließend übermittelt sie uns unverzüglich eine Transaktionsbestätigung. Nach dem Einloggen werden außerdem Ihre Umsätze, der Kreditrahmen des Dispokredits und das Vorhandensein anderer Konten sowie deren Bestände automatisiert geprüft. Neben der PIN und der TAN werden auch die von Ihnen eingegebenen Zahlungsdaten sowie Daten zu Ihrer Person an die Sofort GmbH übermittelt. Bei den Daten zu Ihrer Person handelt es sich um Vor- und Nachnamen, Adresse, Telefonnummer(n), E-Mail-Addresse, IP-Adresse und ggf. weitere zur Zahlungsabwicklung erforderliche Daten. Die Übermittlung dieser Daten ist notwendig, um Ihre Identität zweifelsfrei zu festzustellen und Betrugsversuchen vorzubeugen. Szczegóły zur Zahlung mit Sofortüberweisung entnehmen Sie folgenden Linki: https://www.sofort.de/datenschutz.html i https://www.klarna.com/sofort/.

giropay

Anbieter dieses Zahlungsdienstes ist die paydirekt GmbH, Stephanstraße 14 – 16, 60313 Frankfurt nad Menem (im Folgenden „giropay”).

Szczegóły entnehmen Sie der Datenschutzerklärung von giropay: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.

Wyłącz Google Analytics