Personvernserklæring

Personvernserklæring

1. En oversikt over databeskyttelse

Generell informasjon

Følgende informasjon gir deg en enkel å navigere i oversikten over hva som vil skje med dine personopplysninger når du besøker dette nettstedet. Begrepet "personopplysninger" omfatter alle data som kan brukes til å identifisere deg personlig. For detaljert informasjon om emnet for databeskyttelse, vennligst se vår databeskyttelseserklæring, som vi har inkludert under denne kopien.

Dataregistrering på dette nettstedet

Hvem er ansvarlig for registrering av data på denne nettsiden (dvs. "kontrolløren")?

Dataene på denne nettsiden behandles av operatøren av nettstedet, hvis kontaktinformasjon er tilgjengelig under avsnittet "Informasjon om den ansvarlige parten (referert til som "kontrolløren" i GDPR)" i denne personvernerklæringen.

Hvordan registrerer vi dataene dine?

Vi samler dataene dine som følge av at du deler dataene dine med oss. Dette kan for eksempel være informasjon du kommer inn i vårt kontaktskjema.

Andre data skal registreres av våre IT-systemer automatisk eller etter at du samtykker til registreringen under ditt besøk på nettstedet. Disse dataene omfatter primært teknisk informasjon (f.eks. nettleser, operativsystem eller tidspunktet siden ble åpnet). Denne informasjonen registreres automatisk når du går inn på denne nettsiden.

Hvilke formål bruker vi dataene dine til?

En del av informasjonen genereres for å garantere feilfri tilbudet av nettstedet. Andre data kan brukes til å analysere brukermønstrene dine.

Hvilke rettigheter har du så langt som din informasjon er bekymret?

Du har rett til å motta informasjon om kilden, mottakerne og formålene med dine arkiverte personopplysninger når som helst uten å måtte betale et gebyr for slike avsløringer. Du har også rett til å kreve at dataene dine blir rettet eller slettet. Hvis du har samtykket til databehandling, har du muligheten til å tilbakekalle dette samtykket når som helst, noe som vil påvirke all fremtidig databehandling. Dessuten har du rett til å kreve at behandlingen av opplysningene dine begrenses under visse omstendigheter. Videre har du rett til å logge en klage til det kompetente tilsynsorganet.

Ikke nøl med å kontakte oss når som helst hvis du har spørsmål om dette eller andre databeskyttelsesrelaterte problemer.

Analyseverktøy og verktøy levert av tredjepart

Det er en mulighet for at nettlesermønstrene dine blir statistisk analysert når du besøker denne nettsiden. Slike analyser utføres primært med det vi omtaler som analyseprogrammer.

For detaljert informasjon om disse analyseprogrammene, se vår databeskyttelseserklæring nedenfor.

2. hosting

Vi er vert for innholdet på nettstedet vårt hos følgende leverandør:

Aut O'Mattic

Leverandøren er Aut O'Mattic A8C Ireland Ltd., Business Centre, No.1 Lower Mayor Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Irland (heretter referert til som: Aut O'Mattic). Morselskapet er lokalisert i USA.

Webhosting omfatter funksjoner vi kan bruke til å analysere atferdsmønstrene til våre besøkende på nettstedet. Analysen utføres via Jetpack (tidligere kalt WordPress Stats). For å oppnå dette, brukes teknologier som gjør oss i stand til å gjenkjenne brukere når de kommer tilbake til nettstedet (f.eks. informasjonskapsler eller fingeravtrykk på enheten). For denne analysen registreres loggfilene (henviser, IP-adresse, nettleser osv.) sammen med opprinnelsen til de besøkende på nettstedet (land, by) samt eventuelle handlinger (f.eks. klikk, visninger, nedlastinger). Den registrerte informasjonen om bruken av denne nettsiden lagres ved vertens ende i USA. Etter behandling og før arkivering vil IP-adressen din alltid være anonymisert.

Vi bruker Aut O'Mattic på grunnlag av Art. 6 (1)(f) GDPR. Vårt firma har en legitim interesse i å presentere et nettsted som er så pålitelig som mulig. Hvis passende samtykke er innhentet, utføres behandlingen utelukkende på grunnlag av art. 6(1)(a) GDPR og § 25 (1) TTDSG, i den grad samtykket omfatter lagring av informasjonskapsler eller tilgang til informasjon i brukerens sluttenhet (f.eks. enhetsfingeravtrykk) i henhold til TTDSG. Dette samtykket kan tilbakekalles når som helst.

Dataoverføringen til USA er basert på standard kontraktuelle klausuler til EU-kommisjonen. For detaljer, vennligst gå til: https://automattic.com/de/privacy/.

Databehandling

Vi har inngått en databehandleravtale (DPA) for bruk av ovennevnte tjeneste. Dette er en kontrakt pålagt av personvernlover som garanterer at de behandler personopplysninger om besøkende på nettstedet vårt kun basert på våre instruksjoner og i samsvar med GDPR.

3. Generell informasjon og obligatorisk informasjon

Databeskyttelse

Operatørene av dette nettstedet og dets sider tar beskyttelse av dine personlige data veldig alvorlig. Derfor håndterer vi dine personopplysninger som konfidensiell informasjon og i samsvar med lovbestemte databeskyttelsesforskrifter og denne databeskyttelseserklæringen.

Når du bruker denne nettsiden, vil en rekke personlige opplysninger bli samlet inn. Personlige data omfatter data som kan brukes til å identifisere deg personlig. Denne databeskyttelseserklæringen forklarer hvilke data vi samler i tillegg til formålet vi bruker disse dataene for. Det forklarer også hvordan, og for hvilket formål informasjonen samles inn.

Vi anbefaler deg herved at overføring av data via Internett (dvs. gjennom e-postkommunikasjon) kan være utsatt for sikkerhetshull. Det er ikke mulig å fullstendig beskytte data mot tredjeparts tilgang.

Informasjon om ansvarlig part (referert til som "kontrolleren" i GDPR)

Databehandlingscontrolleren på denne nettsiden er:

Christopher Isak
TechAcute
Auf dem Schilderskopf 5
36179 Bebra
Tyskland

Telefon: + 4915781553555
E-post: christopher.isak@techacute.com

Den behandlingsansvarlige er den fysiske personen eller den juridiske enheten som på egen hånd eller sammen med andre tar beslutninger om formål og ressurser for behandling av personopplysninger (f.eks. navn, e-postadresser osv.).

Lagringsvarighet

Med mindre en mer spesifikk lagringsperiode er spesifisert i denne personvernerklæringen, vil dine personopplysninger forbli hos oss inntil formålet de ble samlet inn for ikke lenger gjelder. Hvis du hevder en berettiget forespørsel om sletting eller tilbakekaller ditt samtykke til databehandling, vil dataene dine bli slettet, med mindre vi har andre lovlig tillatte grunner for å lagre dine personopplysninger (f.eks. skatte- eller handelsrettslige oppbevaringsperioder); i sistnevnte tilfelle vil slettingen finne sted etter at disse grunnene opphører å gjelde.

Generell informasjon om rettsgrunnlaget for databehandlingen på denne nettsiden

Hvis du har samtykket til databehandling, behandler vi dine personopplysninger på grunnlag av art. 6(1)(a) GDPR eller art. 9 (2)(a) GDPR, dersom spesielle kategorier av data behandles i henhold til art. 9 (1) DSGVO. Ved uttrykkelig samtykke til overføring av personopplysninger til tredjeland er databehandlingen også basert på art. 49 (1)(a) GDPR. Hvis du har samtykket til lagring av informasjonskapsler eller tilgang til informasjon i sluttenheten din (f.eks. via enhetsfingeravtrykk), er databehandlingen i tillegg basert på § 25 (1) TTDSG. Samtykket kan tilbakekalles når som helst. Hvis opplysningene dine er nødvendige for oppfyllelse av en kontrakt eller for gjennomføring av pre-kontraktuelle tiltak, behandler vi opplysningene dine på grunnlag av art. 6(1)(b) GDPR. Videre, hvis opplysningene dine er nødvendige for å oppfylle en juridisk forpliktelse, behandler vi dem på grunnlag av art. 6(1)(c) GDPR. Videre kan databehandlingen utføres på grunnlag av vår legitime interesse iht. 6(1)(f) GDPR. Informasjon om det relevante rettslige grunnlaget i hvert enkelt tilfelle er gitt i de følgende avsnittene i denne personvernerklæringen.

Informasjon om dataoverføring til USA og andre land utenfor EU

Blant annet bruker vi verktøy fra selskaper hjemmehørende i USA eller andre fra et databeskyttelsesperspektiv usikre land utenfor EU. Hvis disse verktøyene er aktive, kan dine personopplysninger potensielt bli overført til disse ikke-EU-landene og kan bli behandlet der. Vi må påpeke at i disse landene kan et databeskyttelsesnivå som er sammenlignbart med det i EU ikke garanteres. For eksempel er amerikanske bedrifter under et mandat til å frigi personopplysninger til sikkerhetsbyråene, og du som den registrerte har ingen rettslige muligheter til å forsvare deg i retten. Derfor kan det ikke utelukkes at amerikanske byråer (f.eks. Secret Service) kan behandle, analysere og permanent arkivere dine personopplysninger for overvåkingsformål. Vi har ingen kontroll over disse behandlingsaktivitetene.

Tilbakekalling av ditt samtykke til behandling av data

Et bredt spekter av databehandlertransaksjoner er bare mulig med ditt uttrykkelige samtykke. Du kan også når som helst trekke tilbake ethvert samtykke du allerede har gitt oss. Dette skal ikke ha innvirkning på lovligheten av datainnsamling som skjedde før tilbakekallingen.

Rett til å motsette seg innsamling av data i spesielle tilfeller; rett til å motsette seg direkte reklame (Art 21 GDPR)

I HVIS DATA BEHANDLES PÅ GRUNNLAG AV ART. 6(1)(E) ELLER (F) GDPR, DU HAR RETT TIL NÅR SOM TIDSPUNKT KOMME IGEN MOT BEHANDLING AV DINE PERSONLIGE DATA BASERT PÅ GRUNNER SOM STÅR FRA DIN UNIKE SITUASJON. DETTE GJELDER OGSÅ FOR ENHVER PROFILING BASERT PÅ DISSE BESTEMMELSENE. FOR Å AVGJØRE DET JURIDISKE GRUNNLAG SOM ENHVER BEHANDLING AV DATA ER BASERT PÅ, VENNLIGST KONSULTER DENNE DATABESKYTTELSESERKLÆRING. HVIS DU LOGGER EN INNsigelse, VIL VI IKKE LENGER BEHANDLE DINE PÅREKTE PERSONOPPLYSNINGER, MED MINDRE VI ER I POSISJON TIL Å PRESENTERE OVERVANGENDE BESKYTTELSE VERDIG GRUNNLEGG FOR BEHANDLING AV DINE DATA, SOM VEGGER OVER DINE INTERESSER OG FRIE INTERESSER, ER KRAV, UØVELSE ELLER FORSVAR AV JURIDISKE RETTIGHETER (INNsigelse I HENHOLD TIL ART. 21(1) GDPR).

HVIS DINE PERSONOPPLYSNINGER BLIVER BEHANDLET FOR Å DELTA I DIREKTE ANNONSER, HAR DU NÅR SOM HELST RETT TIL Å KOMME IGEN TIL Å KOMME IGEN MOT BEHANDLING AV DINE PÅRÅDTE PERSONOPPLYSNINGER FOR FORMÅL MED SLIK ANNONSER. DETTE GJELDER OGSÅ FOR PROFILERING I DEN UTSTREKNING DEN ER TILKNYTTET SLIK DIREKTE ANNONSER. HVIS DU MOTTERER, VIL DINE PERSONLIGE DATA SENERE IKKE LENGER BLI BRUKT TIL DIREKTE ANNONSEFORMÅL (INNsigelse I HENHOLD TIL ART. 21(2) GDPR).

Rett til å logge inn en klage hos det kompetente tilsynsorganet

Ved brudd på GDPR har de registrerte rett til å logge inn en klage hos et tilsynsorgan, særlig i den medlemsstat hvor de vanligvis opprettholder sin bosted, arbeidssted eller det sted hvor den påståtte brudd oppstod. Retten til å logge inn en klage er i kraft uansett eventuelle andre administrative eller rettssaker som er tilgjengelige som juridiske resurser.

Rett til dataportabilitet

Du har rett til å få data som vi behandler automatisk på grunnlag av ditt samtykke eller i oppfyllelse av en kontrakt overlevert til deg eller til en tredjepart i et vanlig, maskinlesbart format. Dersom du skulle kreve direkte overføring av dataene til en annen behandlingsansvarlig, vil dette kun gjøres dersom det er teknisk mulig.

Informasjon om, retting og utryddelse av data

Innenfor rammen av gjeldende lovbestemmelser har du rett til å kreve informasjon om dine arkiverte personopplysninger, deres kilde og mottakere samt formålet med behandlingen av dine data når som helst. Du kan også ha rett til å få dataene dine rettet eller slettet. Hvis du har spørsmål om dette emnet eller andre spørsmål om personopplysninger, ikke nøl med å kontakte oss når som helst.

Rett til å kreve begrensninger i behandlingen

Du har rett til å kreve innføring av begrensninger når det gjelder behandlingen av dine personopplysninger. For å gjøre det kan du kontakte oss når som helst. Retten til å kreve begrensning av behandlingen gjelder i følgende tilfeller:

  • I tilfelle du skulle bestride riktigheten av dine data som er arkivert av oss, vil vi vanligvis ha litt tid på å bekrefte dette kravet. I løpet av den tiden denne undersøkelsen pågår, har du rett til å kreve at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger.
  • Hvis behandlingen av dine personopplysninger ble/er utført på en ulovlig måte, har du muligheten til å kreve begrensning av behandlingen av dine data i stedet for å kreve at disse dataene slettes.
  • Hvis vi ikke trenger dine personopplysninger lenger, og du trenger det for å utøve, forsvare eller kreve juridiske rettigheter, har du rett til å kreve begrensning i behandlingen av dine personopplysninger i stedet for utrydding.
  • Dersom du har reist innsigelse etter art. 21(1) GDPR vil dine rettigheter og våre rettigheter måtte veies opp mot hverandre. Så lenge det ikke er fastslått hvem sine interesser som går foran, har du rett til å kreve begrensning av behandlingen av dine personopplysninger.

Hvis du har begrenset behandlingen av dine personopplysninger, kan disse dataene - med unntak av arkivering - kun behandles underlagt ditt samtykke eller til å kreve, utøve eller forsvare juridiske rettigheter eller for å beskytte rettighetene til andre fysiske personer eller juridiske personer eller av viktige samfunnsmessige hensyn som er sitert av EU eller en EU-medlemsstat.

SSL og / eller TLS kryptering

Av sikkerhetsgrunner og for å beskytte overføringen av konfidensielt innhold, som for eksempel innkjøpsordrer eller forespørsler du sender til oss som nettstedsoperatør, bruker denne nettsiden enten et SSL- eller et TLS-krypteringsprogram. Du kan gjenkjenne en kryptert tilkobling ved å sjekke om adresselinjen til nettleseren bytter fra "http://” til "https://” og også ved utseendet til låsikonet i nettleserlinjen.

Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktivert, kan data du overfører til oss ikke leses av tredjeparter.

Krypterte betalingstransaksjoner på denne nettsiden

Hvis du er forpliktet til å dele betalingsinformasjonen din (f.eks. Kontonummer hvis du gir oss fullmakt til å debete bankkontoen din) med oss ​​etter at du har inngått en avtalebasert kontrakt med oss, er denne informasjonen nødvendig for å behandle betalinger.

Betalingstransaksjoner som bruker vanlige betalingsmåter (Visa/MasterCard, debet til bankkontoen din) behandles utelukkende via krypterte SSL- eller TLS-forbindelser. Du kan gjenkjenne en kryptert tilkobling ved å sjekke om adresselinjen til nettleseren bytter fra "http://” til "https://” og også ved utseendet til låsikonet i nettleserlinjen.

Hvis kommunikasjonen med oss ​​er kryptert, vil tredjeparter ikke kunne lese betalingsinformasjonen du deler med oss.

Avvisning av uønskede e-postmeldinger

Vi motsetter oss herved bruken av kontaktinformasjon publisert i forbindelse med den obligatoriske informasjonen som skal oppgis i vår nettstedsmelding for å sende oss reklame- og informasjonsmateriale som vi ikke uttrykkelig har bedt om. Operatørene av dette nettstedet og dets sider forbeholder seg den uttrykkelige retten til å ta rettslige skritt i tilfelle uønsket sending av reklameinformasjon, for eksempel via SPAM-meldinger.

4. Registrering av data på dette nettstedet

Cookies

Våre nettsteder og sider bruker det bransjen omtaler som "informasjonskapsler". Informasjonskapsler er små datapakker som ikke forårsaker skade på enheten din. De lagres enten midlertidig i løpet av en økt (øktinformasjonskapsler), eller de arkiveres permanent på enheten din (permanente informasjonskapsler). Øktinformasjonskapsler slettes automatisk når du avslutter besøket. Permanente informasjonskapsler forblir arkivert på enheten din til du aktivt sletter dem, eller de slettes automatisk av nettleseren din.

Informasjonskapsler kan utstedes av oss (førstepartsinformasjonskapsler) eller av tredjepartsselskaper (såkalte tredjepartsinformasjonskapsler). Tredjeparts informasjonskapsler gjør det mulig å integrere visse tjenester fra tredjepartsselskaper på nettsteder (f.eks. informasjonskapsler for håndtering av betalingstjenester).

Informasjonskapsler har en rekke funksjoner. Mange informasjonskapsler er teknisk essensielle siden visse nettsidefunksjoner ikke ville fungere uten disse informasjonskapslene (f.eks. handlekurvfunksjonen eller visning av videoer). Andre informasjonskapsler kan brukes til å analysere brukeratferd eller til reklameformål.

Informasjonskapsler, som er nødvendige for gjennomføring av elektroniske kommunikasjonstransaksjoner, for å tilby visse funksjoner du ønsker å bruke (f.eks. for handlekurvfunksjonen) eller de som er nødvendige for optimalisering (påkrevde informasjonskapsler) av nettstedet (f.eks. informasjonskapsler som gir målbar innsikt i nettpublikummet), skal lagres på grunnlag av art. 6(1)(f) GDPR, med mindre et annet rettslig grunnlag er sitert. Operatøren av nettstedet har en legitim interesse i lagring av nødvendige informasjonskapsler for å sikre teknisk feilfri og optimalisert levering av operatørens tjenester. Hvis ditt samtykke til lagring av informasjonskapslene og lignende gjenkjennelsesteknologier er blitt bedt om, skjer behandlingen utelukkende på grunnlag av det innhentede samtykket (art. 6(1)(a) GDPR og § 25 (1) TTDSG); dette samtykket kan trekkes tilbake når som helst.

Du har muligheten til å sette opp nettleseren din på en slik måte at du vil bli varslet hver gang informasjonskapsler plasseres og kun tillate aksept av informasjonskapsler i spesifikke tilfeller. Du kan også utelukke aksept av informasjonskapsler i visse tilfeller eller generelt eller aktivere slettefunksjonen for automatisk fjerning av informasjonskapsler når nettleseren lukkes. Hvis informasjonskapsler er deaktivert, kan funksjonene til denne nettsiden være begrenset.

Hvilke informasjonskapsler og tjenester som brukes på denne nettsiden finner du i denne personvernerklæringen.

Server loggfiler

Leverandøren av dette nettstedet og dets sider samler automatisk og lagrer informasjon i såkalte serverloggfiler, som nettleseren kommuniserer til oss automatisk. Informasjonen omfatter:

  • Type og versjon av nettleser som brukes
  • Det brukte operativsystemet
  • referrer URL
  • Vertsnavnet til datamaskinen som kommer inn
  • Tidspunktet for serverforespørsel
  • IP-adressen

Disse dataene slås ikke sammen med andre datakilder.

Disse dataene er registrert på grunnlag av art. 6(1)(f) GDPR. Operatøren av nettstedet har en legitim interesse i den teknisk feilfrie avbildningen og optimaliseringen av operatørens nettside. For å oppnå dette må serverloggfiler registreres.

Kontakt skjema

Hvis du sender forespørsler til oss via vårt kontaktskjema, vil informasjonen som er oppgitt i kontaktskjemaet, samt eventuell kontaktinformasjon som er oppgitt der, bli lagret av oss for å håndtere forespørselen din og i tilfelle vi har ytterligere spørsmål. Vi deler ikke denne informasjonen uten ditt samtykke.

Behandlingen av disse dataene er basert på art. 6(1)(b) GDPR, hvis forespørselen din er relatert til gjennomføringen av en kontrakt eller hvis det er nødvendig å gjennomføre pre-kontraktuelle tiltak. I alle andre tilfeller er behandlingen basert på vår legitime interesse i effektiv behandling av forespørslene rettet til oss (Art. 6(1)(f) GDPR) eller på din avtale (Art. 6(1)(a) GDPR) hvis dette har blitt bedt om; samtykket kan tilbakekalles når som helst.

Informasjonen du har oppgitt i kontaktskjemaet skal forbli hos oss til du ber oss om å slette dataene, tilbakekalle ditt samtykke til arkivering av data eller hvis formålet som informasjonen blir arkivert for ikke lenger eksisterer (f.eks. etter at vi har avsluttet vårt svar på din henvendelse). Dette skal ikke berøre eventuelle obligatoriske lovbestemmelser, spesielt oppbevaringsperioder.

Forespørsel via e-post, telefon eller faks

Hvis du kontakter oss på e-post, telefon eller faks, vil forespørselen din, inkludert alle resulterende personopplysninger (navn, forespørsel) bli lagret og behandlet av oss med det formål å behandle forespørselen din. Vi videresender ikke disse dataene uten ditt samtykke.

Disse opplysningene behandles på grunnlag av art. 6(1)(b) GDPR hvis din henvendelse er relatert til oppfyllelse av en kontrakt eller er nødvendig for å utføre pre-kontraktuelle tiltak. I alle andre tilfeller behandles dataene på grunnlag av vår legitime interesse i effektiv håndtering av henvendelser sendt til oss (Art. 6(1)(f) GDPR) eller på grunnlag av ditt samtykke (Art. 6(1) )(a) GDPR) hvis den er innhentet; samtykket kan tilbakekalles når som helst.

Dataene du har sendt til oss via kontaktforespørsler, forblir hos oss til du ber oss om å slette, tilbakekalle ditt samtykke til lagringen eller formålet med datalagringen bortfaller (f.eks. Etter at forespørselen er fullført). Obligatoriske lovbestemmelser - spesielt lovbestemte oppbevaringsperioder - forblir upåvirket.

5. Sosiale medier

eRecht24 Safe Sharing Tool

Brukere kan dele innholdet på denne nettsiden og sidene på en måte som er i samsvar med databeskyttelsesloven på sosiale nettverk, som Facebook, Twitter et al. For dette formålet bruker denne nettsiden eRecht24 Safe Sharing Tool. Dette verktøyet etablerer ikke en direkte forbindelse mellom nettverket og brukeren før brukeren aktivt har klikket på en av knappene. Klikket på denne knappen utgjør innhold som definert i Art. 6(1)(a) GDPR og § 25 (1) TTDSG. Dette samtykket kan trekkes tilbake av brukeren når som helst, noe som vil påvirke alle fremtidige handlinger.

Dette verktøyet overfører ikke automatisk brukerdata til operatørene av disse plattformene. Hvis brukeren er registrert på et av de sosiale nettverkene, vil et informasjonsvindu dukke opp så snart de sosiale medieelementene til Facebook, Twitter et al brukes, som lar brukeren bekrefte teksten før den sendes.

Våre brukere har muligheten til å dele innholdet på dette nettstedet og siden på en databeskyttelseslovgivende måte på sosiale nettverk, uten at hele nettleserhistorikken blir generert av operatørene av disse nettverkene.

Denne tjenesten brukes til å innhente samtykke til bruk av visse teknologier som kreves av loven. Rettsgrunnlaget for dette er art. 6(1)(c) GDPR.

Sosiale medier elementer med Shariff

Vi bruker elementer fra sosiale medienettverk på denne nettsiden og dens sider (f.eks. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Som regel vil du kunne gjenkjenne disse sosiale medieelementene på grunn av de respektive sosiale medielogoene som vises. For å garantere beskyttelse av data på denne nettsiden bruker vi disse elementene kun i kombinasjon med den såkalte "Shariff"-løsningen. Denne applikasjonen forhindrer at de sosiale medieelementene som er integrert i denne nettsiden overfører personopplysninger til den respektive leverandøren så snart du går inn på nettsiden vår.

En direkte forbindelse til leverandørens server skal ikke etableres før du har aktivert det respektive sosiale medieelementet ved å klikke på den tilknyttede knappen (som indikerer ditt samtykke). Så snart du aktiverer det sosiale medieelementet, mottar den respektive leverandøren informasjonen om at du har besøkt denne nettsiden med din IP-adresse. Hvis du samtidig er logget inn på din respektive sosiale mediekonto (f.eks. Facebook), vil den respektive leverandøren kunne tildele ditt besøk på denne nettsiden til din brukerkonto.

Aktiveringen av plugin-modulen utgjør en samtykkeerklæring som definert i art. 6(1)(a) GDPR og und § 25 (1) TTDSG. Du har muligheten til å tilbakekalle dette samtykket når som helst, noe som vil påvirke alle fremtidige transaksjoner.

Denne tjenesten brukes til å innhente samtykke til bruk av visse teknologier som kreves av loven. Rettsgrunnlaget for dette er art. 6(1)(c) GDPR.

Facebook

Vi har integrert elementer av det sosiale nettverket Facebook på denne nettsiden. Leverandøren av denne tjenesten er Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. I følge Facebooks uttalelse vil de innsamlede dataene også bli overført til USA og andre tredjepartsland.

En oversikt over Facebooks sosiale medier-elementer er tilgjengelig under følgende lenke: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Hvis det sosiale medieelementet er aktivert, opprettes en direkte forbindelse mellom enheten din og Facebook-serveren. Som et resultat vil Facebook motta informasjon som bekrefter ditt besøk på denne nettsiden med din IP-adresse. Hvis du klikker på Facebook Like-knappen mens du er logget på Facebook-kontoen din, kan du koble innholdet på denne nettsiden til Facebook-profilen din. Følgelig vil Facebook kunne allokere besøket ditt på denne nettsiden til din brukerkonto. Vi må understreke at vi som leverandør av nettstedet ikke mottar noen informasjon om innholdet i de overførte dataene og bruken av dem av Facebook. For mer informasjon, vennligst se Facebooks retningslinjer for personvern på: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Hvis din godkjenning (samtykke) er innhentet, skal bruken av ovennevnte tjeneste skje på grunnlag av Art. 6 sekt. 1 lit. a GDPR og § 25 TTDSG (tysk telekommunikasjonslov). Slikt samtykke kan tilbakekalles når som helst. Dersom ditt samtykke ikke ble innhentet, vil bruken av tjenesten skje på bakgrunn av vår legitime interesse i å gjøre informasjonen vår så omfattende som mulig på sosiale medier.

I den grad personopplysninger samles inn på nettsiden vår ved hjelp av verktøyet beskrevet her og videresendes til Facebook, er vi og Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland ansvarlige for denne databehandlingen ( Art. 26 DSGVO). Fellesansvaret er utelukkende begrenset til innsamling av data og videresending til Facebook. Behandlingen av Facebook som finner sted etter videreoverføring er ikke en del av fellesansvaret. Forpliktelsene som påhviler oss i fellesskap er nedfelt i en felles behandlingsavtale. Ordlyden i avtalen finner du under: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. I henhold til denne avtalen er vi ansvarlige for å gi personverninformasjonen ved bruk av Facebook-verktøyet og for personvernsikker implementering av verktøyet på nettsiden vår. Facebook er ansvarlig for datasikkerheten til Facebook-produkter. Du kan hevde datasubjektets rettigheter (f.eks. forespørsler om informasjon) angående data behandlet av Facebook direkte med Facebook. Hvis du hevder de registrerte rettighetene hos oss, er vi forpliktet til å videresende dem til Facebook.

Dataoverføring til USA er basert på standardkontraktsbestemmelsene (SCC) fra EU-kommisjonen. Detaljer finner du her: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 og https://www.facebook.com/policy.php.

Twitter

Vi har integrert funksjoner til den sosiale medieplattformen Twitter på denne nettsiden. Disse funksjonene leveres av Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irland.

Hvis det sosiale medieelementet er aktivert, opprettes en direkte forbindelse mellom enheten din og Twitters server. Som et resultat vil Twitter motta informasjon om ditt besøk på denne nettsiden. Mens du bruker Twitter og «Re-Tweet»-funksjonen, blir nettsteder du besøker knyttet til Twitter-kontoen din og avslørt til andre brukere. Vi må påpeke at vi, leverandørene av nettstedet og dets sider ikke vet noe om innholdet i dataene som overføres og bruken av denne informasjonen av Twitter. For mer informasjon, vennligst se Twitters personvernerklæring på: https://twitter.com/en/privacy.

Hvis din godkjenning (samtykke) er innhentet, skal bruken av ovennevnte tjeneste skje på grunnlag av Art. 6(1)(a) GDPR og § 25 TTDSG (tysk telekommunikasjonslov). Slikt samtykke kan tilbakekalles når som helst. Dersom ditt samtykke ikke ble innhentet, vil bruken av tjenesten skje på bakgrunn av vår legitime interesse i å gjøre informasjonen vår så omfattende som mulig på sosiale medier.

Dataoverføring til USA er basert på standardkontraktsbestemmelsene (SCC) fra EU-kommisjonen. Detaljer finner du her: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

Du har muligheten til å tilbakestille innstillingene for databeskyttelse på Twitter under kontoinnstillingene på https://twitter.com/account/settings.

Instagram

Vi har integrert funksjoner til den offentlige medieplattformen Instagram på denne nettsiden. Disse funksjonene tilbys av Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Hvis det sosiale medieelementet er aktivert, opprettes en direkte forbindelse mellom enheten din og Instagrams server. Som et resultat vil Instagram motta informasjon om ditt besøk på denne nettsiden.

Hvis du er logget på Instagram-kontoen din, kan du klikke på Instagram-knappen for å koble innhold fra denne nettsiden til Instagram-profilen din. Dette gjør det mulig for Instagram å allokere besøket ditt på denne nettsiden til brukerkontoen din. Vi må påpeke at vi som leverandør av nettstedet og dets sider ikke har noen kunnskap om innholdet i dataene som overføres og bruken av Instagram.

Hvis din godkjenning (samtykke) er innhentet, skal bruken av ovennevnte tjeneste skje på grunnlag av Art. 6(1)(a) GDPR og § 25 TTDSG (tysk telekommunikasjonslov). Slikt samtykke kan tilbakekalles når som helst. Dersom ditt samtykke ikke ble innhentet, vil bruken av tjenesten skje på bakgrunn av vår legitime interesse i å gjøre informasjonen vår så omfattende som mulig på sosiale medier.

I den grad personopplysninger samles inn på nettsiden vår ved hjelp av verktøyet beskrevet her og videresendes til Facebook eller Instagram, er vi og Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland ansvarlige for disse dataene. behandling (art. 26 DSGVO). Fellesansvaret er utelukkende begrenset til innsamling av data og videresending til Facebook eller Instagram. Behandlingen av Facebook eller Instagram som skjer etter videreoverføring er ikke en del av fellesansvaret. Forpliktelsene som påhviler oss i fellesskap er nedfelt i en felles behandlingsavtale. Ordlyden i avtalen finner du under: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. I henhold til denne avtalen er vi ansvarlige for å gi personverninformasjonen når du bruker Facebook- eller Instagram-verktøyet og for personvernsikker implementering av verktøyet på nettstedet vårt. Facebook er ansvarlig for datasikkerheten til Facebook- eller Instagram-produkter. Du kan hevde registrerte rettigheter (f.eks. forespørsler om informasjon) angående data behandlet av Facebook eller Instagram direkte med Facebook. Hvis du hevder de registrerte rettighetene hos oss, er vi forpliktet til å videresende dem til Facebook.

Dataoverføring til USA er basert på standardkontraktsbestemmelsene (SCC) fra EU-kommisjonen. Detaljer finner du her: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 og https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

For mer informasjon om dette emnet, vennligst se Instagrams personvernerklæring på: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Linkedin

Denne nettsiden bruker elementer fra LinkedIn-nettverket. Leverandøren er LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland.

Hver gang du går inn på en side på denne nettsiden som inneholder elementer fra LinkedIn, opprettes en tilkobling til LinkedIns servere. LinkedIn får beskjed om at du har besøkt denne nettsiden med din IP-adresse. Hvis du klikker på LinkedIns "Anbefal"-knapp og er logget på LinkedIn-kontoen din på det tidspunktet, vil LinkedIn være i stand til å allokere besøket ditt på denne nettsiden til din brukerkonto. Vi må påpeke at vi som leverandør av nettsidene ikke har noen kunnskap om innholdet i de overførte dataene og deres bruk av LinkedIn.

Hvis din godkjenning (samtykke) er innhentet, skal bruken av ovennevnte tjeneste skje på grunnlag av Art. 6 (1)(a) GDPR og § 25 TTDSG (tysk telekommunikasjonslov). Slikt samtykke kan tilbakekalles når som helst. Dersom ditt samtykke ikke ble innhentet, vil bruken av tjenesten skje på bakgrunn av vår legitime interesse i å gjøre informasjonen vår så omfattende som mulig på sosiale medier.

Dataoverføring til USA er basert på standardkontraktsbestemmelsene (SCC) fra EU-kommisjonen. Detaljer finner du her: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=en.

For mer informasjon om dette emnet, vennligst se LinkedIns personvernerklæring på: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Pinterest

Vi bruker elementer fra det sosiale nettverket Pinterest på denne nettsiden. Nettverket drives av Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland.

Hvis du går inn på et nettsted eller en side som inneholder et slikt element, vil nettleseren din etablere en direkte forbindelse med Pinterests servere. Under denne prosessen overfører det sosiale medieelementet loggdata til Pinterests servere i USA. Loggdataene kan muligens inkludere din IP-adresse, adressen til nettsidene du besøkte, som også inneholder Pinterest-funksjoner. Informasjonen inkluderer også typen og innstillingene til nettleseren din, dataene og tidspunktet for henvendelsen, hvordan du bruker Pinterest og informasjonskapsler.

Hvis din godkjenning (samtykke) er innhentet, skal bruken av ovennevnte tjeneste skje på grunnlag av Art. 6 (1)(a) GDPR og § 25 TTDSG (tysk telekommunikasjonslov). Slikt samtykke kan tilbakekalles når som helst. Dersom ditt samtykke ikke ble innhentet, vil bruken av tjenesten skje på bakgrunn av vår legitime interesse i å gjøre informasjonen vår så omfattende som mulig på sosiale medier.

For mer informasjon om formålet, omfanget og fortsettelsen av behandlingen og bruken av dataene av Pinterest, samt dine tilknyttede rettigheter og alternativer for å beskytte din private informasjon, vennligst se Pinterests personverninformasjon på: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy.

6. Analyseverktøy og reklame

Google Tag Manager

Vi bruker Google Tag Manager. Leverandøren er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Google Tag Manager er et verktøy som lar oss integrere sporings- eller statistiske verktøy og andre teknologier på nettstedet vårt. Google Tag Manager oppretter ikke selv noen brukerprofiler, lagrer ikke informasjonskapsler og utfører ingen uavhengige analyser. Den administrerer og kjører bare verktøyene integrert via den. Google Tag Manager samler imidlertid inn IP-adressen din, som også kan overføres til Googles morselskap i USA.

Google Tag Manager brukes på grunnlag av Art. 6(1)(f) GDPR. Nettstedoperatøren har en berettiget interesse i rask og ukomplisert integrasjon og administrasjon av ulike verktøy på sin nettside. Hvis passende samtykke er innhentet, utføres behandlingen utelukkende på grunnlag av art. 6(1)(a) GDPR og § 25 (1) TTDSG, i den grad samtykket omfatter lagring av informasjonskapsler eller tilgang til informasjon i brukerens sluttenhet (f.eks. enhetsfingeravtrykk) i henhold til TTDSG. Dette samtykket kan tilbakekalles når som helst.

Google Analytics

Denne nettsiden bruker funksjoner til nettanalysetjenesten Google Analytics. Leverandøren av denne tjenesten er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics gjør det mulig for nettstedoperatøren å analysere atferdsmønstrene til besøkende på nettstedet. For dette formål mottar nettstedoperatøren en rekke brukerdata, for eksempel sider som er åpnet, tid brukt på siden, det brukte operativsystemet og brukerens opprinnelse. Disse dataene er oppsummert i en bruker-ID og tilordnet den respektive sluttenheten til den besøkende på nettstedet.

Videre lar Google Analytics oss blant annet registrere muse- og rullebevegelser og klikk. Google Analytics bruker ulike modelleringsmetoder for å utvide de innsamlede datasettene og bruker maskinlæringsteknologier i dataanalyse.

Google Analytics bruker teknologier som gjør gjenkjennelse av brukeren med det formål å analysere brukeratferdsmønstrene (f.eks. informasjonskapsler eller fingeravtrykk på enheten). Informasjonen om nettstedets bruk registrert av Google blir som regel overført til en Google-server i USA, hvor den lagres.

Bruken av disse tjenestene skjer på grunnlag av ditt samtykke i henhold til art. 6(1)(a) GDPR og § 25(1) TTDSG. Du kan trekke tilbake samtykket ditt når som helst.

Dataoverføring til USA er basert på standardkontraktsbestemmelsene (SCC) fra EU-kommisjonen. Detaljer finner du her: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Nettleser-plug-in

Du kan forhindre registrering og behandling av dataene dine av Google ved å laste ned og installere nettleserplugin-modulen som er tilgjengelig under følgende lenke: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

For mer informasjon om håndtering av brukerdata fra Google Analytics, vennligst se Googles erklæring om personvern for data på: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Google-signaler

Vi bruker Google Signals. Når du besøker nettstedet vårt, registrerer Google Analytics blant annet posisjonen din, progresjonen av søket ditt og YouTube-progresjonen samt demografiske data (data om besøkende). Disse dataene kan brukes til tilpasset annonsering ved hjelp av Google Signal. Hvis du har en Google-konto, vil informasjonen om besøkende på nettstedet ditt kobles til Google-kontoen din av Google Signal og brukes til å sende deg tilpassede reklamemeldinger. Dataene brukes også til å sammenstille anonymisert statistikk over våre brukeres nettmønstre.

Kontraktsbehandling

Vi har utført en avtale om databehandlingsavtale med Google og implementerer de strenge bestemmelsene til de tyske databeskyttelsesbyråene til fulle når vi bruker Google Analytics.

Google Analytics e-handelssporing

Denne nettsiden bruker «E-handelssporing»-funksjonen til Google Analytics. Ved hjelp av e-handelssporing er nettstedoperatøren i stand til å analysere kjøpsmønstrene til besøkende på nettstedet med sikte på å forbedre operatørens online markedsføringskampanjer. I denne sammenhengen spores informasjon, slik som bestillinger som er lagt inn, gjennomsnittlig ordreverdi, fraktkostnader og tiden fra du ser produktet til du tar kjøpsbeslutningen. Disse dataene kan bli konsolidert av Google under en transaksjons-ID, som tildeles den respektive brukeren eller brukerens enhet.

Google Ads

Nettstedoperatøren bruker Google Ads. Google Ads er et nettbasert markedsføringsprogram fra Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Ads gjør det mulig for oss å vise annonser i Googles søkemotor eller på tredjeparts nettsteder, hvis brukeren skriver inn bestemte søkeord i Google (søkeordmålretting). Det er også mulig å plassere målrettede annonser basert på brukerdataene Google har i sin besittelse (f.eks. stedsdata og interesser; målgruppemålretting). Som nettstedsoperatør kan vi analysere disse dataene kvantitativt, for eksempel ved å analysere hvilke søkeord som resulterte i visningen av annonsene våre og hvor mange annonser som førte til respektive klikk.

Bruken av disse tjenestene skjer på grunnlag av ditt samtykke i henhold til art. 6(1)(a) GDPR og § 25(1) TTDSG. Du kan trekke tilbake samtykket ditt når som helst.

Dataoverføring til USA er basert på standardkontraktsbestemmelsene (SCC) fra EU-kommisjonen. Detaljer finner du her: https://policies.google.com/privacy/frameworks og https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google AdSense (ikke personlig)

Dette nettstedet bruker Google AdSense, en annonseinnbyggingstjeneste levert av Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Vi bruker Google AdSense i «ikke-tilpasset»-modus. I motsetning til den personlige modusen, er ikke annonsene basert på dine tidligere brukermønstre, og tjenesten genererer ikke en brukerprofil for deg. I stedet bruker tjenesten såkalt «kontekstinformasjon» for å velge annonsene som legges ut slik at du kan se dem. De valgte annonsene er derfor basert f.eks. på din plassering, innholdet på nettstedet du besøker på det tidspunktet, eller søkeordene du bruker. For å lære mer om de distinkte forskjellene mellom personlig målretting og målretting som ikke er tilpasset av Google AdSense, klikk på følgende kobling: https://support.google.com/adsense/answer/9007336.

Vær oppmerksom på at hvis Google Adsense brukes i ikke-tilpasset modus, er det mulig at informasjonskapsler lagres eller sammenlignbare gjenkjenningsteknologier (f.eks. enhetsfingeravtrykk) brukes.

Bruken av disse tjenestene skjer på grunnlag av ditt samtykke i henhold til art. 6(1)(a) GDPR og § 25(1) TTDSG. Du kan trekke tilbake samtykket ditt når som helst.

Dataoverføring til USA er basert på standardkontraktsbestemmelsene (SCC) fra EU-kommisjonen. Detaljer finner du her: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Du har muligheten til å justere annonseringsinnstillingene i brukerkontoen din automatisk. For å gjøre det, vennligst klikk på lenken nedenfor og logg inn: https://adssettings.google.com/authenticated.

For mer informasjon om Googles annonseringsteknologi, vennligst klikk her: https://policies.google.com/technologies/ads og https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Google-annonser-ommarketing

Dette nettstedet bruker funksjonene til Google Ads Remarketing. Leverandøren av disse løsningene er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Med Google Ads Remarketing kan vi tildele personer som samhandler med vårt nettbaserte tilbud til spesifikke målgrupper for deretter å vise interessebasert annonsering til dem i Googles annonseringsnettverk (remarketing eller retargeting).

I tillegg er det mulig å knytte annonseringsmålgruppene generert med Google Ads Remarketing til enheter som omfatter funksjoner til Google. Dette gjør det mulig å vise interessebaserte tilpassede reklamemeldinger, avhengig av din tidligere bruk og nettlesermønster på en enhet (f.eks. mobiltelefon) på en måte som er skreddersydd for deg så vel som på alle enhetene dine (f.eks. nettbrett eller PC). ).

Hvis du har en Google-konto, har du muligheten til å protestere mot personlig tilpasset annonsering under følgende kobling: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Bruken av disse tjenestene skjer på grunnlag av ditt samtykke i henhold til art. 6(1)(a) GDPR og § 25(1) TTDSG. Du kan trekke tilbake samtykket ditt når som helst.

For ytterligere informasjon og relevante databeskyttelsesforskrifter, vennligst se Googles personvernregler på: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en.

Dannelse av målgrupper med kundeavstemming

For dannelsen av målgrupper bruker vi blant annet Google Ads Remarketing-kundeavstemmingsfunksjonen. For å oppnå dette overfører vi visse kundedata (f.eks. e-postadresser) fra kundelistene våre til Google. Hvis de respektive kundene er Google-brukere og er logget på Google-kontoene sine, vises samsvarende reklamemeldinger i Google-nettverket (f.eks. YouTube, Gmail eller i en søkemotor) slik at de kan se dem.

Google konverteringssporing

Denne nettsiden bruker Googles konverteringssporing. Leverandøren av denne tjenesten er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Ved hjelp av Googles konverteringssporing er vi i stand til å gjenkjenne om brukeren har fullført visse handlinger. For eksempel kan vi analysere hvor ofte hvilke knapper på nettstedet vårt har blitt klikket på, og hvilke produkter som vurderes eller kjøpes med spesiell hyppighet. Formålet med denne informasjonen er å kompilere konverteringsstatistikk. Vi lærer hvor mange brukere som har klikket på annonsene våre og hvilke handlinger de har utført. Vi mottar ingen informasjon som gjør at vi kan identifisere brukerne personlig. Google som sådan bruker informasjonskapsler eller sammenlignbare gjenkjenningsteknologier for identifikasjonsformål.

Bruken av disse tjenestene skjer på grunnlag av ditt samtykke i henhold til art. 6(1)(a) GDPR og § 25(1) TTDSG. Du kan trekke tilbake samtykket ditt når som helst.

For mer informasjon om Googles konverteringssporing, se Googles retningslinjer for databeskyttelse på: https://policies.google.com/privacy?hl=en

7. Plugins og verktøy

YouTube med utvidet integrasjon av databeskyttelse

Nettstedet vårt bygger inn videoer av nettstedet YouTube. Nettstedets operatør er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Vi bruker YouTube i utvidet databeskyttelsesmodus. I følge YouTube sikrer denne modusen at YouTube ikke lagrer informasjon om besøkende til dette nettstedet før de ser på videoen. Dette betyr likevel ikke nødvendigvis at deling av data med YouTube-partnere kan utelukkes som et resultat av den utvidede databeskyttelsesmodusen. For eksempel, uansett om du ser på en video, vil YouTube alltid opprette en forbindelse med Google DoubleClick-nettverket.

Så snart du begynner å spille av en YouTube-video på denne nettsiden, opprettes en tilkobling til YouTubes servere. Som et resultat vil YouTube-serveren bli varslet om hvilke av sidene våre du har besøkt. Hvis du er logget på YouTube-kontoen din mens du besøker nettstedet vårt, lar du YouTube tildele nettlesingsmønstrene dine direkte til din personlige profil. Du har muligheten til å forhindre dette ved å logge ut av YouTube-kontoen din.

Videre, etter at du har begynt å spille av en video, vil YouTube kunne plassere ulike informasjonskapsler på enheten din eller sammenlignbare teknologier for gjenkjenning (f.eks. enhetsfingeravtrykk). På denne måten vil YouTube kunne få informasjon om besøkende på denne nettsiden. Denne informasjonen skal blant annet brukes til å generere videostatistikk med sikte på å forbedre brukervennligheten til siden og for å forhindre forsøk på svindel.

Under visse omstendigheter kan ytterligere databehandlingstransaksjoner utløses etter at du har begynt å spille av en YouTube-video, som er utenfor vår kontroll.

Bruken av YouTube er basert på vår interesse i å presentere vårt nettbaserte innhold på en tiltalende måte. I henhold til art. 6(1)(f) GDPR, er dette en legitim interesse. Hvis passende samtykke er innhentet, utføres behandlingen utelukkende på grunnlag av art. 6(1)(a) GDPR og § 25 (1) TTDSG, i den grad samtykket omfatter lagring av informasjonskapsler eller tilgang til informasjon i brukerens sluttenhet (f.eks. enhetsfingeravtrykk) i henhold til TTDSG. Dette samtykket kan tilbakekalles når som helst.

For mer informasjon om hvordan YouTube håndterer brukerdata, vennligst se YouTubes personvernregler under: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Vimeo

Denne nettsiden bruker plug-ins fra videoportalen Vimeo. Leverandøren er Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Hvis du besøker en av sidene på nettstedet vårt som en Vimeo-video er integrert i, vil en tilkobling til Vimeos servere opprettes. Som en konsekvens vil Vimeo-serveren motta informasjon om hvilke av våre sider du har besøkt. Dessuten vil Vimeo motta IP-adressen din. Dette vil også skje hvis du ikke er logget på Vimeo eller ikke har en konto hos Vimeo. Informasjonen som registreres av Vimeo vil bli overført til Vimeos server i USA.

Hvis du er logget inn på Vimeo-kontoen din, aktiverer du Vimeo å direkte tilordne surfemønstrene til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved å logge ut av Vimeo-kontoen din.

Vimeo bruker informasjonskapsler eller sammenlignbare gjenkjenningsteknologier (f.eks. enhetsfingeravtrykk) for å gjenkjenne besøkende på nettstedet.

Bruken av Vimeo er basert på vår interesse i å presentere vårt nettbaserte innhold på en tiltalende måte. I henhold til art. 6(1)(f) GDPR, er dette en legitim interesse. Hvis passende samtykke er innhentet, utføres behandlingen utelukkende på grunnlag av art. 6(1)(a) GDPR og § 25 (1) TTDSG, i den grad samtykket omfatter lagring av informasjonskapsler eller tilgang til informasjon i brukerens sluttenhet (f.eks. enhetsfingeravtrykk) i henhold til TTDSG. Dette samtykket kan tilbakekalles når som helst.

Dataoverføring til USA er basert på Standard Contractual Clauses (SCC) fra EU-kommisjonen og, ifølge Vimeo, på "legitime forretningsinteresser". Detaljer finner du her: https://vimeo.com/privacy.

For mer informasjon om hvordan Vimeo håndterer brukerdata, vennligst se Vimeo Data Privacy Policy under: https://vimeo.com/privacy.

Google Fonts (lokal innebygging)

Denne nettsiden bruker såkalte Google Fonts levert av Google for å sikre enhetlig bruk av fonter på denne siden. Disse Google-fontene er lokalt installert, slik at det ikke opprettes en tilkobling til Googles servere i forbindelse med denne applikasjonen.

For mer informasjon om Google Fonts, følg denne lenken: https://developers.google.com/fonts/faq og se Googles personvernerklæring under: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

8. Online markedsføring og partnerprogrammer

Tilknyttede programmer på denne nettsiden

Vi deltar i tilknyttede partnerprogrammer. I forbindelse med tilknyttede partnerprogrammer, blir annonser fra virksomheter (annonsører) plassert på nettsteder til andre virksomheter innenfor tilknyttede partnernettverk (utgiver). Hvis du klikker på en av disse tilknyttede annonsene, vil du bli overført til det promoterte tilbudet. Hvis du senere skulle engasjere deg i en bestemt transaksjon (konvertering), vil utgiveren motta en respektive provisjon i bytte for tjenesten. For å kunne beregne provisjonsbeløpet, må den tilknyttede nettverksoperatøren være i stand til å spore annonsen som har resultert i at du har sett tilbudet og at du fullfører den forhåndsdefinerte transaksjonen. For å gjøre dette mulig, distribueres informasjonskapsler eller sammenlignbare gjenkjenningsteknologier (f.eks. fingeravtrykk på enheten).

Data lagres og analyseres på grunnlag av Art. 6(1)(f) GDPR. Nettstedets operatør har en legitim interesse i korrekt beregning av tilknyttede kompensasjon. Hvis passende samtykke er innhentet, utføres behandlingen utelukkende på grunnlag av art. 6(1)(a) GDPR og § 25 (1) TTDSG, i den grad samtykket omfatter lagring av informasjonskapsler eller tilgang til informasjon i brukerens sluttenhet (f.eks. enhetsfingeravtrykk) i henhold til TTDSG. Dette samtykket kan tilbakekalles når som helst.

Vi deltar i følgende tilknyttede programmer:

Amazon partnerprogram

Leverandøren er Amazon Europe Core S.à.rl For detaljer, vennligst se Amazons datavernerklæring på: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010.

9. Leverandører av e-handel og betalingstjenester

Behandling av kunde- og kontraktsdata

Vi samler inn, behandler og bruker personlige kunde- og kontraktsdata for etablering, innholdsarrangement og endring av våre kontraktsforhold. Data med personlige referanser til bruken av denne nettsiden (bruksdata) vil kun samles inn, behandles og brukes hvis dette er nødvendig for å gjøre det mulig for brukeren å bruke tjenestene våre eller kreves for faktureringsformål. Det rettslige grunnlaget for disse prosessene er art. 6(1)(b) GDPR.

De innsamlede kundedataene skal slettes ved fullføring av bestillingen eller avslutning av forretningsforholdet og ved utløp av eksisterende lovpålagte arkiveringsperioder. Dette skal ikke berøre eventuelle lovpålagte arkiveringsperioder.

Dataoverføring ved avslutning av kontrakter for tjenester og digitalt innhold

Vi deler kun personopplysninger med tredjeparter dersom dette er nødvendig i forbindelse med håndtering av kontrakten. for eksempel med finansinstitusjonen som har ansvaret for behandling av betalinger.

Eventuell videre overføring av data skal ikke forekomme eller skal bare skje hvis du har uttrykkelig samtykket til overføringen. Eventuell deling av data med tredjepart i fravær av ditt uttrykkelige samtykke, for eksempel for reklameformål, skal ikke forekomme.

Grunnlaget for behandlingen av data er art. 6(1)(b) GDPR, som tillater behandling av data for oppfyllelse av en kontrakt eller for pre-kontraktuelle handlinger.

Betalingstjenester

Vi integrerer betalingstjenester fra tredjepartsselskaper på nettstedet vårt. Når du foretar et kjøp fra oss, behandles betalingsdataene dine (f.eks. navn, betalingsbeløp, bankkontodetaljer, kredittkortnummer) av betalingstjenesteleverandøren med det formål å behandle betalingen. For disse transaksjonene gjelder de respektive kontrakts- og databeskyttelsesbestemmelsene til de respektive leverandørene. Bruken av betalingstjenesteleverandørene er basert på art. 6(1)(b) GDPR (kontraktsbehandling) og av hensyn til en smidig, praktisk og sikker betalingstransaksjon (Art. 6(1)(f) GDPR). I den grad du ber om ditt samtykke for visse handlinger, art. 6(1)(a) GDPR er det juridiske grunnlaget for databehandling; samtykke kan trekkes tilbake når som helst for fremtiden.

Vi bruker følgende betalingstjenester / betalingstjenesteleverandører innenfor rammen av denne nettsiden:

PayPal

Leverandøren av denne betalingstjenesten er PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (heretter kalt "PayPal").

Dataoverføring til USA er basert på standardkontraktsbestemmelsene (SCC) fra EU-kommisjonen. Detaljer finner du her: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Detaljer finner du i PayPals personvernerklæring: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Stripe

Leverandøren for kunder innenfor EU er Stripe Payments Europe, Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland (heretter kalt "Stripe").

Dataoverføring til USA er basert på standardkontraktsbestemmelsene (SCC) fra EU-kommisjonen. Detaljer finner du her: https://stripe.com/de/privacy og https://stripe.com/de/guides/general-data-protection-regulation.

Detaljer finner du i Stripes personvernerklæring på følgende lenke: https://stripe.com/de/privacy.

umiddelbar overføring Sofort

Leverandøren av denne betalingstjenesten er Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Tyskland (heretter "Sofort GmbH"). Ved hjelp av "Sofortüberweisung"-prosedyren mottar vi en betalingsbekreftelse fra Sofort GmbH i sanntid og kan umiddelbart begynne å oppfylle våre forpliktelser. Hvis du har valgt betalingsmetoden "Sofortüberweisung", vennligst send PIN-koden og en gyldig TAN til Sofort GmbH, som den kan logge inn på nettbankkontoen din med. Sofort GmbH sjekker automatisk kontosaldoen din etter pålogging og utfører overføringen til oss ved hjelp av TAN du har overført. Etterpå sender den oss umiddelbart en transaksjonsbekreftelse. Etter at du har logget inn, kontrolleres også omsetningen din, kredittgrensen på kassekreditten og eksistensen av andre kontoer og deres saldo automatisk. I tillegg til PIN-koden og TAN-en, vil betalingsdataene som er lagt inn av deg, samt personopplysninger bli overført til Sofort GmbH. Dataene om din person er for- og etternavn, adresse, telefonnummer(r), e-postadresse, IP-adresse og eventuelt andre data som kreves for betalingsbehandling. Overføringen av disse dataene er nødvendig for å fastslå identiteten din uten tvil og for å forhindre svindelforsøk. For detaljer om betaling med umiddelbar bankoverføring, se følgende lenker: https://www.sofort.de/datenschutz.html og https://www.klarna.com/sofort/.

giropay

Leverandøren av denne betalingstjenesten er paydirekt GmbH, Stephanstraße 14 – 16, 60313 Frankfurt am Main (heretter referert til som "giropay").

For detaljer, vennligst se giropays retningslinjer for personvern på: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.

Deaktiver Google Analytics

Informasjon i deutscher Sprache