Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

1. En oversigt over databeskyttelse

Generel information

Følgende information giver dig en let at navigere overblik over, hvad der vil ske med dine personlige data, når du besøger dette websted. Udtrykket "personlige data" omfatter alle data, der kan bruges til at identificere dig personligt. For detaljerede oplysninger om emnet med databeskyttelse, se vores databeskyttelseserklæring, som vi har medtaget under denne kopi.

Dataoptagelse på dette websted

Hvem er den ansvarlige part for registreringen af ​​data på denne hjemmeside (dvs. "den registeransvarlige")?

Dataene på denne hjemmeside behandles af operatøren af ​​hjemmesiden, hvis kontaktoplysninger er tilgængelige under afsnittet "Oplysninger om den ansvarlige part (omtalt som "ansvarlig" i GDPR)" i denne privatlivspolitik.

Hvordan registrerer vi dine data?

Vi indsamler dine data som følge af din deling af dine data hos os. Dette kan f.eks. Være information, du indtaster i vores kontaktformular.

Andre data skal registreres af vores IT-systemer automatisk, eller efter du har givet samtykke til registreringen af ​​dem under dit besøg på webstedet. Disse data omfatter primært tekniske oplysninger (f.eks. webbrowser, operativsystem eller tidspunktet, hvor webstedet blev tilgået). Disse oplysninger registreres automatisk, når du går ind på denne hjemmeside.

Hvad er de formål, vi bruger dine data til?

En del af informationen genereres for at garantere den fejlfri levering af webstedet. Andre data kan bruges til at analysere dine brugermønstre.

Hvilke rettigheder har du så vidt angår dine oplysninger?

Du har ret til at modtage information om kilden, modtagerne og formålene med dine arkiverede personlige data til enhver tid uden at skulle betale et gebyr for sådanne videregivelser. Du har også ret til at kræve dine data berigtiget eller slettet. Hvis du har givet samtykke til databehandling, har du til enhver tid mulighed for at tilbagekalde dette samtykke, hvilket vil påvirke al fremtidig databehandling. Derudover har du ret til at kræve, at behandlingen af ​​dine data begrænses under visse omstændigheder. Desuden har du ret til at logge en klage til det kompetente tilsynsorgan.

Tøv ikke med at kontakte os til enhver tid, hvis du har spørgsmål om dette eller andre databeskyttelsesrelaterede problemer.

Analyseværktøjer og værktøjer leveret af tredjeparter

Der er en mulighed for, at dine browsingmønstre vil blive statistisk analyseret, når du besøger denne hjemmeside. Sådanne analyser udføres primært med det, vi omtaler som analyseprogrammer.

For detaljerede oplysninger om disse analyseprogrammer, se venligst vores databeskyttelseserklæring nedenfor.

2. Hosting

Vi hoster indholdet af vores hjemmeside hos følgende udbyder:

Aut O'Mattic

Udbyderen er Aut O'Mattic A8C Ireland Ltd., Business Centre, No.1 Lower Mayor Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Irland (i det følgende benævnt: Aut O'Mattic). Moderselskabet er beliggende i USA.

Webhosting omfatter funktioner, vi kan bruge til at analysere adfærdsmønstrene for vores besøgende på vores websted. Analysen udføres via Jetpack (tidligere kaldet WordPress Stats). For at opnå dette bruges teknologier, der gør os i stand til at genkende brugere, når de vender tilbage til webstedet (f.eks. cookies eller fingeraftryk på enheden). Til denne analyse registreres logfilerne (henviser, IP-adresse, browser osv.) sammen med de besøgendes oprindelse (land, by) samt eventuelle handlinger (f.eks. klik, visninger, downloads). De registrerede oplysninger om brugen af ​​denne hjemmeside gemmes i værtens ende i USA. Efter behandling og forud for arkivering vil din IP-adresse altid være anonymiseret.

Vi bruger Aut O'Mattic på basis af Art. 6 (1)(f) GDPR. Vores virksomhed har en legitim interesse i at præsentere et websted, der er så pålideligt som muligt. Hvis der er indhentet passende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6(1)(a) GDPR og § 25 (1) TTDSG, for så vidt samtykket omfatter opbevaring af cookies eller adgang til information i brugerens slutenhed (f.eks. enhedsfingeraftryk) i henhold til TTDSG. Dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Dataoverførslen til USA er baseret på EU-kommissionens standardkontraktklausuler. For detaljer, gå til: https://automattic.com/de/privacy/.

Databehandling

Vi har indgået en databehandleraftale (DPA) for brugen af ​​ovennævnte tjeneste. Dette er en kontrakt påbudt af databeskyttelseslove, der garanterer, at de kun behandler personlige data om vores besøgende på vores websted baseret på vores instruktioner og i overensstemmelse med GDPR.

3. Generelle oplysninger og obligatoriske oplysninger

Databeskyttelse

Operatørerne af denne hjemmeside og dens sider tager beskyttelsen af ​​dine personlige data meget alvorligt. Derfor håndterer vi dine personlige oplysninger som fortrolige oplysninger og i overensstemmelse med de lovbestemte databeskyttelsesbestemmelser og denne databeskyttelseserklæring.

Når du bruger denne hjemmeside, vil der blive samlet en række personlige oplysninger. Personlige data omfatter data, der kan bruges til at identificere dig personligt. Denne databeskyttelseserklæring forklarer hvilke data vi indsamler, samt de formål, vi bruger disse data til. Det forklarer også hvordan og for hvilket formål oplysningerne indsamles.

Vi anbefaler dig hermed, at transmission af data via internettet (dvs. via e-mail-kommunikation) kan være tilbøjelig til sikkerhedshuller. Det er ikke muligt fuldstændigt at beskytte data mod tredjepartsadgang.

Oplysninger om den ansvarlige part (kaldet "controller" i GDPR)

Databehandlingscontrolleren på denne hjemmeside er:

Christopher Isak
TechAcute
Auf dem Schilderskopf 5
36179 Bebra
Tyskland

Telefon: + 4915781553555
E-mail: christopher.isak@techacute.com

Den dataansvarlige er den fysiske person eller juridiske enhed, der på egen hånd eller sammen med andre træffer beslutninger om formål og ressourcer til behandling af personoplysninger (f.eks. navne, e-mailadresser osv.).

Opbevaring varighed

Medmindre en mere specifik opbevaringsperiode er angivet i denne privatlivspolitik, forbliver dine personoplysninger hos os, indtil formålet, som de blev indsamlet til, ikke længere gælder. Hvis du fremsætter en berettiget anmodning om sletning eller tilbagekalder dit samtykke til databehandling, vil dine data blive slettet, medmindre vi har andre juridisk tilladte grunde til at opbevare dine personoplysninger (f.eks. skatte- eller handelsretlige opbevaringsperioder); i sidstnævnte tilfælde vil sletningen ske efter, at disse grunde ophører med at gælde.

Generel information om retsgrundlaget for databehandlingen på denne hjemmeside

Hvis du har givet samtykke til databehandling, behandler vi dine personoplysninger på grundlag af art. 6(1)(a) GDPR eller art. 9, stk. 2, litra a), GDPR, hvis særlige kategorier af data behandles i henhold til art. 9 (1) DSGVO. I tilfælde af udtrykkeligt samtykke til overførsel af personoplysninger til tredjelande er databehandlingen også baseret på art. 49 (1)(a) GDPR. Hvis du har givet samtykke til opbevaring af cookies eller adgang til oplysninger i din slutenhed (f.eks. via enhedsfingeraftryk), er databehandlingen desuden baseret på § 25 (1) TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Hvis dine data er nødvendige til opfyldelse af en kontrakt eller til gennemførelse af prækontraktuelle foranstaltninger, behandler vi dine data på grundlag af art. 6(1)(b) GDPR. Ydermere, hvis dine data er nødvendige for at opfylde en juridisk forpligtelse, behandler vi dem på grundlag af art. 6(1)(c) GDPR. Endvidere kan databehandlingen udføres på baggrund af vores legitime interesse i henhold til art. 6(1)(f) GDPR. Oplysninger om det relevante retsgrundlag i hvert enkelt tilfælde er givet i de følgende afsnit i denne privatlivspolitik.

Oplysninger om dataoverførsel til USA og andre ikke-EU-lande

Vi bruger blandt andet værktøjer fra virksomheder, der er hjemmehørende i USA eller andet ud fra et databeskyttelsesperspektiv usikre ikke-EU-lande. Hvis disse værktøjer er aktive, kan dine personlige data potentielt blive overført til disse ikke-EU-lande og kan blive behandlet der. Vi skal påpege, at i disse lande kan et databeskyttelsesniveau, der kan sammenlignes med det i EU, ikke garanteres. For eksempel er amerikanske virksomheder under et mandat til at frigive personlige data til sikkerhedsagenturerne, og du som den registrerede har ingen retssagsmuligheder for at forsvare dig selv i retten. Det kan derfor ikke udelukkes, at amerikanske agenturer (f.eks. Secret Service) kan behandle, analysere og permanent arkivere dine personlige data til overvågningsformål. Vi har ingen kontrol over disse behandlingsaktiviteter.

Tilbagekaldelse af dit samtykke til behandling af data

En bred vifte af databehandlingstransaktioner er kun mulig med forbehold af dit udtrykkelige samtykke. Du kan også til enhver tid tilbagekalde ethvert samtykke, du allerede har givet os. Dette berører ikke lovligheden af ​​dataindsamling, der fandt sted før din tilbagekaldelse.

Ret til at modsætte sig indsamling af data i særlige tilfælde ret til at modsætte sig direkte reklame (Art 21 GDPR)

I TILFÆLDE, AT DATA BEHANDLES PÅ GRUNDLAG AF ART. 6(1)(E) ELLER (F) GDPR, DU HAR RET TIL TIL ETHVERT TIDSPUNKT INDVENDIG MOT BEHANDLING AF DINE PERSONLIGE DATA BASEREDE PÅ GRUNDE, DER OPSTÅR AF DIN UNIKE SITUATION. DETTE GÆLDER OGSÅ FOR ENHVER PROFILERING BASEREDE PÅ DISSE BESTEMMELSER. FOR AT BESTEMME DET JURIDISKE GRUNDLAG, SOM ENHVER BEHANDLING AF DATA ER BASEREDE PÅ, VENLIGST KONSENTRES DENNE DATABESKYTTELSESERKLÆRING. HVIS DU LOGGER EN INDsigelse, BEHANDLER VI IKKE LÆNGER DINE PÅREGREDE PERSONOPLYSNINGER, MEDMINDRE VI ER I EN POSITION TIL AT PRESENTERE OVERVÆNDENDE BESKYTTELSE VÆRDIG BEGRUNDELSE FOR BEHANDLING AF DINE DATA, SOM OPVØJER DINE INTERESSER, ER KRAV, UDØVELSE ELLER FORSVAR AF JURIDISKE RETTIGHEDER (INDSENDELSE I HENHOLD TIL ART. 21(1) GDPR).

HVIS DINE PERSONOPLYSNINGER BLEV BEHANDLET FOR AT DELAGE I DIREKTE ANNONCER, HAR DU TIL ENHVER TID RET TIL AT GØRE INDSTILLINGER MOD BEHANDLING AF DINE PÅGÅREDE PERSONOPLYSNINGER MED FORMÅL MED SÅDANNE ANNONCER. DETTE GÆLDER OGSÅ FOR PROFILERING, I DET OMFANG DEN ER TILKNYTTET SÅDAN DIREKTE ANNONCER. HVIS DU INDVENDER, BLIVER DINE PERSONLIGE DATA EFTERFØLGENDE IKKE LÆNGER BRUGT TIL DIREKTE ANNONCEFORMÅL (INDSIGTIG I HENHOLD TIL ART. 21(2) GDPR).

Ret til at logge en klage til det kompetente tilsynsorgan

I tilfælde af overtrædelser af GDPR har de registrerede ret til at logge en klage hos et tilsynsorgan, især i den medlemsstat, hvor de sædvanligvis opretholder deres hjemsted, arbejdssted eller på det sted, hvor den påståede overtrædelse opstod. Retten til at logge en klage er i kraft uanset andre administrative eller retlige procedurer, der er tilgængelige som juridiske resurser.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at få udleveret data, som vi behandler automatisk på baggrund af dit samtykke eller til opfyldelse af en kontrakt, til dig eller til en tredjepart i et almindeligt, maskinlæsbart format. Hvis du skulle kræve direkte overførsel af data til en anden dataansvarlig, vil dette kun ske, hvis det er teknisk muligt.

Oplysninger om, berigtigelse og udryddelse af data

Inden for rammerne af de gældende lovbestemmelser har du til enhver tid ret til at kræve oplysninger om dine arkiverede persondata, deres kilde og modtagere samt formålet med behandlingen af ​​dine data. Du kan også have ret til at få dine data berigtiget eller slettet. Hvis du har spørgsmål om dette emne eller andre spørgsmål om persondata, så tøv ikke med at kontakte os til enhver tid.

Ret til at kræve forarbejdning begrænsninger

Du har ret til at kræve indførelse af begrænsninger for så vidt angår behandlingen af ​​dine personoplysninger. For at gøre det kan du til enhver tid kontakte os. Retten til at kræve begrænsning af behandlingen gælder i følgende tilfælde:

  • I tilfælde af at du bestrider rigtigheden af ​​dine data arkiveret af os, har vi normalt brug for nogen tid på at bekræfte dette krav. I den periode, denne undersøgelse pågår, har du ret til at kræve, at vi begrænser behandlingen af ​​dine personlige data.
  • Såfremt behandlingen af ​​dine personoplysninger blev/er udført på en ulovlig måde, har du mulighed for at kræve begrænsning af behandlingen af ​​dine data i stedet for at kræve udryddelse af disse data.
  • Hvis vi ikke har brug for dine personlige data længere, og du har brug for dem til at udøve, forsvare eller kræve juridiske rettigheder, har du ret til at kræve begrænsning af behandlingen af ​​dine personlige data i stedet for at udrydde dem.
  • Hvis du har gjort indsigelse efter art. 21(1) GDPR, vil dine rettigheder og vores rettigheder skulle vejes mod hinanden. Så længe det ikke er fastlagt, hvis interesser er gældende, har du ret til at kræve en begrænsning af behandlingen af ​​dine personoplysninger.

Hvis du har begrænset behandlingen af ​​dine personlige data, kan disse data - med undtagelse af deres arkivering - kun behandles underlagt dit samtykke eller til at kræve, udøve eller forsvare juridiske rettigheder eller beskytte rettighederne for andre fysiske personer eller juridiske personer eller af vigtige samfundsmæssige hensyn, der er citeret af Den Europæiske Union eller en EU-medlemsstat.

SSL og / eller TLS kryptering

Af sikkerhedsmæssige årsager og for at beskytte transmissionen af ​​fortroligt indhold, såsom indkøbsordrer eller forespørgsler, du sender til os som webstedsoperatør, bruger denne hjemmeside enten et SSL- eller et TLS-krypteringsprogram. Du kan genkende en krypteret forbindelse ved at kontrollere, om browserens adresselinje skifter fra "http://” til "https://” og også ved udseendet af låseikonet i browserlinjen.

Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktiveret, kan data, som du sender til os, ikke læses af tredjepart.

Krypterede betalingstransaktioner på denne hjemmeside

Hvis du er forpligtet til at dele dine betalingsoplysninger (f.eks. Kontonummer, hvis du giver os tilladelse til at debitere din bankkonto) hos os, efter at du har indgået en gebyrbaseret kontrakt med os, er disse oplysninger nødvendige for at behandle betalinger.

Betalingstransaktioner ved hjælp af almindelige betalingsmåder (Visa/MasterCard, debet til din bankkonto) behandles udelukkende via krypterede SSL- eller TLS-forbindelser. Du kan genkende en krypteret forbindelse ved at kontrollere, om browserens adresselinje skifter fra "http://” til "https://” og også ved udseendet af låseikonet i browserlinjen.

Hvis kommunikationen med os er krypteret, vil tredjeparter ikke kunne læse de betalingsoplysninger, du deler med os.

Afvisning af uopfordrede e-mails

Vi gør hermed indsigelse mod brugen af ​​kontaktoplysninger offentliggjort i forbindelse med de obligatoriske oplysninger, der skal angives i vores webstedsmeddelelse, for at sende os reklame- og informationsmateriale, som vi ikke udtrykkeligt har anmodet om. Operatørerne af denne hjemmeside og dens sider forbeholder sig den udtrykkelige ret til at tage retslige skridt i tilfælde af uopfordret afsendelse af salgsfremmende oplysninger, for eksempel via SPAM-meddelelser.

4. Optagelse af data på dette websted

Cookies

Vores websteder og sider bruger det, industrien omtaler som "cookies". Cookies er små datapakker, der ikke forårsager nogen skade på din enhed. De gemmes enten midlertidigt i løbet af en session (sessionscookies), eller de arkiveres permanent på din enhed (permanente cookies). Sessionscookies slettes automatisk, når du afslutter dit besøg. Permanente cookies forbliver arkiveret på din enhed, indtil du aktivt sletter dem, eller de slettes automatisk af din webbrowser.

Cookies kan udstedes af os (førstepartscookies) eller af tredjepartsvirksomheder (såkaldte tredjepartscookies). Tredjepartscookies muliggør integration af visse tjenester fra tredjepartsvirksomheder på websteder (f.eks. cookies til håndtering af betalingstjenester).

Cookies har en række funktioner. Mange cookies er teknisk essentielle, da visse webstedsfunktioner ikke ville fungere i fravær af disse cookies (f.eks. indkøbskurvfunktionen eller visning af videoer). Andre cookies kan blive brugt til at analysere brugeradfærd eller til salgsfremmende formål.

Cookies, som er nødvendige for udførelsen af ​​elektroniske kommunikationstransaktioner, til levering af visse funktioner, du ønsker at bruge (f.eks. til indkøbskurvfunktionen) eller dem, der er nødvendige for optimering (påkrævede cookies) af webstedet (f.eks. cookies, der giver målbar indsigt i webpublikummet), skal opbevares på grundlag af art. 6(1)(f) GDPR, medmindre et andet retsgrundlag er citeret. Operatøren af ​​hjemmesiden har en legitim interesse i opbevaring af nødvendige cookies for at sikre en teknisk fejlfri og optimeret levering af operatørens tjenester. Hvis dit samtykke til opbevaring af cookies og lignende genkendelsesteknologier er blevet anmodet om, sker behandlingen udelukkende på grundlag af det opnåede samtykke (Art. 6(1)(a) GDPR og § 25(1) TTDSG); dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Du har mulighed for at indstille din browser på en sådan måde, at du vil blive underrettet, hver gang der placeres cookies, og kun tillade accept af cookies i specifikke tilfælde. Du kan også udelukke accept af cookies i visse tilfælde eller generelt eller aktivere slettefunktionen for automatisk fjernelse af cookies, når browseren lukker. Hvis cookies deaktiveres, kan funktionerne på denne hjemmeside være begrænset.

Hvilke cookies og tjenester der bruges på denne hjemmeside kan findes i denne privatlivspolitik.

Server logfiler

Udbyderen af ​​denne hjemmeside og dens sider indsamler og gemmer automatisk oplysninger i såkaldte serverlogfiler, som din browser kommunikerer til os automatisk. Oplysningerne omfatter:

  • Type og version af den anvendte browser
  • Det anvendte operativsystem
  • URL henvisende
  • Værtsnavnet på den adgangskomputer
  • Tidspunktet for serverundersøgelsen
  • IP-adressen

Disse data slettes ikke sammen med andre datakilder.

Disse data er registreret på grundlag af art. 6(1)(f) GDPR. Operatøren af ​​hjemmesiden har en legitim interesse i den teknisk fejlfri afbildning og optimering af operatørens hjemmeside. For at opnå dette skal serverlogfiler registreres.

Kontaktformular

Hvis du sender forespørgsler til os via vores kontaktformular, vil de oplysninger, der er angivet i kontaktformularen, samt eventuelle kontaktoplysninger, der er indeholdt her, blive opbevaret af os for at kunne håndtere din forespørgsel og i tilfælde af at vi har yderligere spørgsmål. Vi deler ikke disse oplysninger uden dit samtykke.

Behandlingen af ​​disse data er baseret på art. 6(1)(b) GDPR, hvis din anmodning er relateret til udførelsen af ​​en kontrakt, eller hvis det er nødvendigt at udføre prækontraktuelle foranstaltninger. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på vores legitime interesse i en effektiv behandling af de anmodninger, der er rettet til os (Art. 6(1)(f) GDPR) eller på din aftale (Art. 6(1)(a) GDPR) hvis dette er blevet anmodet om; samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

De oplysninger, du har indtastet i kontaktformularen, forbliver hos os, indtil du beder os om at slette dataene, tilbagekalde dit samtykke til arkivering af data, eller hvis formålet, som oplysningerne bliver arkiveret til, ikke længere eksisterer (f.eks. efter at vi har afsluttede vores svar på din forespørgsel). Dette berører ikke eventuelle obligatoriske lovbestemmelser, især opbevaringsperioder.

Anmodning via e-mail, telefon eller fax

Hvis du kontakter os via e-mail, telefon eller fax, vil din anmodning, inklusive alle resulterende personlige data (navn, anmodning) blive gemt og behandlet af os med det formål at behandle din anmodning. Vi videregiver ikke disse data uden dit samtykke.

Disse data behandles på grundlag af art. 6(1)(b) GDPR, hvis din forespørgsel er relateret til opfyldelsen af ​​en kontrakt eller er nødvendig for udførelsen af ​​prækontraktuelle foranstaltninger. I alle andre tilfælde behandles dataene på baggrund af vores legitime interesse i en effektiv håndtering af henvendelser indgivet til os (Art. 6(1)(f) GDPR) eller på baggrund af dit samtykke (Art. 6(1) )(a) GDPR), hvis den er opnået; samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

De data, du sender til os via kontaktanmodninger, forbliver hos os, indtil du beder os om at slette, tilbagekalde dit samtykke til lagring eller formålet med datalagring bortfalder (f.eks. Efter afslutning af din anmodning). Obligatoriske lovbestemmelser - især lovbestemte opbevaringsperioder - forbliver upåvirket.

5. Sociale medier

eRecht24 Safe Sharing Tool

Brugere kan dele indholdet af denne hjemmeside og dens sider på en måde, der er i overensstemmelse med databeskyttelsesloven, på sociale netværk, såsom Facebook, Twitter et al. Til dette formål bruger denne hjemmeside eRecht24 Safe Sharing Tool. Dette værktøj etablerer ikke en direkte forbindelse mellem netværket og brugeren, før brugeren aktivt har klikket på en af ​​knapperne. Klik på denne knap udgør indhold som defineret i art. 6(1)(a) GDPR og § 25 (1) TTDSG. Dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes af brugeren, hvilket vil påvirke alle fremtidige handlinger.

Dette værktøj overfører ikke automatisk brugerdata til operatørerne af disse platforme. Hvis brugeren er registreret på et af de sociale netværk, vil et informationsvindue dukke op, så snart de sociale medieelementer på Facebook, Twitter et al er brugt, hvilket giver brugeren mulighed for at bekræfte teksten inden afsendelsen.

Vores brugere har mulighed for at dele indholdet på dette websted og dets side på en databeskyttelsesretlig måde på sociale netværk, uden at hele browserhistorikken genereres af operatørerne af disse netværk.

Denne service bruges til at indhente samtykke til brugen af ​​visse teknologier, der kræves ved lov. Retsgrundlaget herfor er art. 6(1)(c) GDPR.

Sociale medieelementer med Shariff

Vi bruger elementer af sociale medier på denne hjemmeside og dens sider (f.eks. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Som regel vil du være i stand til at genkende disse sociale medieelementer på grund af de respektive sociale medielogoer, der vises. For at garantere beskyttelsen af ​​data på denne hjemmeside bruger vi kun disse elementer i kombination med den såkaldte "Shariff"-løsning. Denne applikation forhindrer de sociale medieelementer, der er integreret i denne hjemmeside, i at overføre personlige data til den respektive udbyder, så snart du går ind på vores hjemmeside.

En direkte forbindelse til udbyderens server etableres ikke, før du har aktiveret det respektive sociale medieelement ved at klikke på den tilknyttede knap (hvilket angiver dit samtykke). Så snart du aktiverer det sociale medieelement, modtager den respektive udbyder information om, at du har besøgt denne hjemmeside med din IP-adresse. Hvis du samtidig er logget ind på din respektive sociale mediekonto (f.eks. Facebook), vil den respektive udbyder kunne allokere dit besøg på denne hjemmeside til din brugerkonto.

Aktiveringen af ​​plug-in'et udgør en samtykkeerklæring som defineret i art. 6(1)(a) GDPR og § 25 (1) TTDSG. Du har mulighed for at tilbagekalde dette samtykke til enhver tid, hvilket vil påvirke alle fremtidige transaktioner.

Denne service bruges til at indhente samtykke til brugen af ​​visse teknologier, der kræves ved lov. Retsgrundlaget herfor er art. 6(1)(c) GDPR.

Facebook

Vi har integreret elementer af det sociale netværk Facebook på denne hjemmeside. Udbyderen af ​​denne service er Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Ifølge Facebooks erklæring vil de indsamlede data også blive overført til USA og andre tredjepartslande.

En oversigt over Facebooks sociale medieelementer er tilgængelig under følgende link: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Hvis det sociale medieelement er blevet aktiveret, etableres en direkte forbindelse mellem din enhed og Facebook-serveren. Som et resultat vil Facebook modtage information, der bekræfter dit besøg på denne hjemmeside med din IP-adresse. Hvis du klikker på Facebook Like-knappen, mens du er logget ind på din Facebook-konto, kan du linke indholdet på denne hjemmeside til din Facebook-profil. Følgelig vil Facebook være i stand til at allokere dit besøg på denne hjemmeside til din brugerkonto. Vi skal understrege, at vi som udbyder af hjemmesiden ikke modtager nogen information om indholdet af de overførte data og deres brug af Facebook. For mere information, se venligst Facebooks databeskyttelsespolitik på: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Hvis din godkendelse (samtykke) er opnået, skal brugen af ​​ovennævnte service ske på grundlag af art. 6 Sektion. 1 lit. a GDPR og § 25 TTDSG (den tyske telekommunikationslov). Et sådant samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes. Hvis dit samtykke ikke blev indhentet, vil brugen af ​​tjenesten ske på baggrund af vores legitime interesse i at gøre vores oplysninger så omfattende synlige som muligt på sociale medier.

I det omfang persondata indsamles på vores hjemmeside ved hjælp af værktøjet beskrevet her og videresendes til Facebook, er vi og Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland i fællesskab ansvarlige for denne databehandling ( art. 26 DSGVO). Det fælles ansvar er udelukkende begrænset til indsamling af data og videresendelse til Facebook. Den behandling hos Facebook, der finder sted efter videreoverdragelsen, er ikke en del af det fælles ansvar. De forpligtelser, der påhviler os i fællesskab, er fastlagt i en fælles behandlingsaftale. Aftalens ordlyd kan findes under: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. I henhold til denne aftale er vi ansvarlige for at give privatlivsoplysningerne ved brug af Facebook-værktøjet og for den privatlivssikre implementering af værktøjet på vores hjemmeside. Facebook er ansvarlig for datasikkerheden af ​​Facebook-produkter. Du kan hævde registreredes rettigheder (f.eks. anmodninger om information) vedrørende data, der behandles af Facebook direkte med Facebook. Hvis du hævder de registrerede rettigheder hos os, er vi forpligtet til at videresende dem til Facebook.

Dataoverførsel til USA er baseret på Standard Contractual Clauses (SCC) fra Europa-Kommissionen. Detaljer kan findes her: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 https://www.facebook.com/policy.php.

Twitter

Vi har integreret funktioner fra den sociale medieplatform Twitter på denne hjemmeside. Disse funktioner leveres af Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irland.

Hvis det sociale medieelement er blevet aktiveret, etableres en direkte forbindelse mellem din enhed og Twitters server. Som et resultat vil Twitter modtage information om dit besøg på denne hjemmeside. Mens du bruger Twitter og "Re-Tweet"-funktionen, bliver websteder, du besøger, knyttet til din Twitter-konto og videregivet til andre brugere. Vi skal gøre opmærksom på, at vi, udbyderne af webstedet og dets sider, ikke ved noget om indholdet af de overførte data og brugen af ​​disse oplysninger af Twitter. For flere detaljer, se venligst Twitters databeskyttelseserklæring på: https://twitter.com/en/privacy.

Hvis din godkendelse (samtykke) er opnået, skal brugen af ​​ovennævnte service ske på grundlag af art. 6(1)(a) GDPR og § 25 TTDSG (den tyske telekommunikationslov). Et sådant samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes. Hvis dit samtykke ikke blev indhentet, vil brugen af ​​tjenesten ske på baggrund af vores legitime interesse i at gøre vores oplysninger så omfattende synlige som muligt på sociale medier.

Dataoverførsel til USA er baseret på Standard Contractual Clauses (SCC) fra Europa-Kommissionen. Detaljer kan findes her: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

Du har mulighed for at nulstille dine databeskyttelsesindstillinger på Twitter under kontoindstillingerne på https://twitter.com/account/settings.

Instagram

Vi har integreret funktioner fra den offentlige medieplatform Instagram på denne hjemmeside. Disse funktioner tilbydes af Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Hvis det sociale medieelement er blevet aktiveret, etableres en direkte forbindelse mellem din enhed og Instagrams server. Som et resultat vil Instagram modtage information om dit besøg på denne hjemmeside.

Hvis du er logget ind på din Instagram-konto, kan du klikke på Instagram-knappen for at linke indhold fra denne hjemmeside til din Instagram-profil. Dette gør det muligt for Instagram at allokere dit besøg på denne hjemmeside til din brugerkonto. Vi skal gøre opmærksom på, at vi som udbyder af hjemmesiden og dens sider ikke har nogen viden om indholdet af de overførte data og dets brug af Instagram.

Hvis din godkendelse (samtykke) er opnået, skal brugen af ​​ovennævnte service ske på grundlag af art. 6(1)(a) GDPR og § 25 TTDSG (den tyske telekommunikationslov). Et sådant samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes. Hvis dit samtykke ikke blev indhentet, vil brugen af ​​tjenesten ske på baggrund af vores legitime interesse i at gøre vores oplysninger så omfattende synlige som muligt på sociale medier.

I det omfang persondata indsamles på vores hjemmeside ved hjælp af værktøjet beskrevet her og videresendes til Facebook eller Instagram, er vi og Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland i fællesskab ansvarlige for disse data behandling (art. 26 DSGVO). Det fælles ansvar er udelukkende begrænset til indsamling af data og videresendelse til Facebook eller Instagram. Den behandling af Facebook eller Instagram, der finder sted efter den videre overførsel, er ikke en del af det fælles ansvar. De forpligtelser, der påhviler os i fællesskab, er fastlagt i en fælles behandlingsaftale. Aftalens ordlyd kan findes under: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. I henhold til denne aftale er vi ansvarlige for at give privatlivsoplysningerne ved brug af Facebook- eller Instagram-værktøjet og for den privatlivssikre implementering af værktøjet på vores hjemmeside. Facebook er ansvarlig for datasikkerheden for Facebook- eller Instagram-produkter. Du kan hævde registreredes rettigheder (f.eks. anmodninger om information) vedrørende data, der behandles af Facebook eller Instagram direkte med Facebook. Hvis du hævder de registrerede rettigheder hos os, er vi forpligtet til at videresende dem til Facebook.

Dataoverførsel til USA er baseret på Standard Contractual Clauses (SCC) fra Europa-Kommissionen. Detaljer kan findes her: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

For mere information om dette emne, se Instagrams databeskyttelseserklæring på: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

LinkedIn

Denne hjemmeside bruger elementer fra LinkedIn-netværket. Udbyderen er LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland.

Hver gang du tilgår en side på denne hjemmeside, der indeholder elementer af LinkedIn, oprettes en forbindelse til LinkedIns servere. LinkedIn får besked om, at du har besøgt denne hjemmeside med din IP-adresse. Hvis du klikker på LinkedIns "Anbefal"-knap og er logget ind på din LinkedIn-konto på det tidspunkt, vil LinkedIn være i stand til at allokere dit besøg på denne hjemmeside til din brugerkonto. Vi skal gøre opmærksom på, at vi som udbyder af hjemmesiderne ikke har noget kendskab til indholdet af de overførte data og deres brug af LinkedIn.

Hvis din godkendelse (samtykke) er opnået, skal brugen af ​​ovennævnte service ske på grundlag af art. 6 (1)(a) GDPR og § 25 TTDSG (den tyske telekommunikationslov). Et sådant samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes. Hvis dit samtykke ikke blev indhentet, vil brugen af ​​tjenesten ske på baggrund af vores legitime interesse i at gøre vores oplysninger så omfattende synlige som muligt på sociale medier.

Dataoverførsel til USA er baseret på Standard Contractual Clauses (SCC) fra Europa-Kommissionen. Detaljer kan findes her: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=en.

For yderligere information om dette emne, se venligst LinkedIns databeskyttelseserklæring på: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Pinterest

Vi bruger elementer fra det sociale netværk Pinterest på denne hjemmeside. Netværket drives af Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland.

Hvis du tilgår et websted eller en side, der indeholder et sådant element, vil din browser etablere en direkte forbindelse til Pinterests servere. Under denne proces overfører det sociale medieelement logdata til Pinterests servere i USA. Logdataene kan muligvis omfatte din IP-adresse, adressen på de websteder, du besøgte, som også indeholder Pinterest-funktioner. Oplysningerne omfatter også typen og indstillingerne af din browser, data og tidspunkt for forespørgslen, hvordan du bruger Pinterest og cookies.

Hvis din godkendelse (samtykke) er opnået, skal brugen af ​​ovennævnte service ske på grundlag af art. 6 (1)(a) GDPR og § 25 TTDSG (den tyske telekommunikationslov). Et sådant samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes. Hvis dit samtykke ikke blev indhentet, vil brugen af ​​tjenesten ske på baggrund af vores legitime interesse i at gøre vores oplysninger så omfattende synlige som muligt på sociale medier.

For mere information om formålet, omfanget og den fortsatte behandling og brug af data af Pinterest samt dine tilknyttede rettigheder og muligheder for at beskytte dine private oplysninger, bedes du konsultere Pinterests databeskyttelsesoplysninger på: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy.

6. Analyseværktøjer og reklame

Google Tag Manager

Vi bruger Google Tag Manager. Udbyderen er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Google Tag Manager er et værktøj, der giver os mulighed for at integrere sporings- eller statistiske værktøjer og andre teknologier på vores websted. Google Tag Manager selv opretter ingen brugerprofiler, gemmer ikke cookies og udfører ingen uafhængige analyser. Den administrerer og kører kun de integrerede værktøjer via den. Google Tag Manager indsamler dog din IP-adresse, som også kan overføres til Googles moderselskab i USA.

Google Tag Manager bruges på grundlag af art. 6(1)(f) GDPR. Hjemmesideoperatøren har en legitim interesse i hurtig og ukompliceret integration og administration af forskellige værktøjer på sin hjemmeside. Hvis der er indhentet passende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6(1)(a) GDPR og § 25 (1) TTDSG, for så vidt samtykket omfatter opbevaring af cookies eller adgang til information i brugerens slutenhed (f.eks. enhedsfingeraftryk) i henhold til TTDSG. Dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Google Analytics

Denne hjemmeside bruger funktioner fra webanalysetjenesten Google Analytics. Udbyderen af ​​denne tjeneste er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics gør det muligt for webstedsoperatøren at analysere adfærdsmønstre for besøgende på webstedet. Til det formål modtager webstedsoperatøren en række brugerdata, såsom sider, der er tilgået, tid brugt på siden, det anvendte operativsystem og brugerens oprindelse. Disse data opsummeres i et bruger-ID og tildeles den respektive slutenhed for den besøgende på webstedet.

Ydermere giver Google Analytics os mulighed for blandt andet at registrere dine muse- og rullebevægelser og klik. Google Analytics bruger forskellige modelleringstilgange til at udvide de indsamlede datasæt og bruger maskinlæringsteknologier i dataanalyse.

Google Analytics bruger teknologier, der gør brugerens genkendelse med det formål at analysere brugeradfærdsmønstre (f.eks. cookies eller fingeraftryk på enheden). Hjemmesidens brugsoplysninger registreret af Google overføres som udgangspunkt til en Google-server i USA, hvor de opbevares.

Brugen af ​​disse tjenester sker på grundlag af dit samtykke i henhold til art. 6(1)(a) GDPR og § 25(1) TTDSG. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Dataoverførsel til USA er baseret på Standard Contractual Clauses (SCC) fra Europa-Kommissionen. Detaljer kan findes her: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Browser-plug-in

Du kan forhindre registrering og behandling af dine data af Google ved at downloade og installere browser-pluginet, der er tilgængeligt under følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

For mere information om håndtering af brugerdata fra Google Analytics, se Googles erklæring om databeskyttelse på: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Google-signaler

Vi bruger Google Signals. Hver gang du besøger vores hjemmeside, registrerer Google Analytics blandt andet din placering, progressionen af ​​din søgning og YouTube-progression samt demografiske data (websitebesøgende data). Disse data kan bruges til tilpasset annoncering med hjælp fra Google Signal. Hvis du har en Google-konto, vil dine besøgendes oplysninger blive knyttet til din Google-konto af Google Signal og bruges til at sende dig tilpassede salgsfremmende meddelelser. Dataene bruges også til at udarbejde anonymiseret statistik over vores brugeres online mønstre.

Kontordatabehandling

Vi har indgået en kontraktdatabehandleraftale med Google og implementerer de tyske databeskyttelsesmyndigheders strenge bestemmelser fuldt ud, når vi bruger Google Analytics.

Google Analytics E-handelssporing

Denne hjemmeside bruger funktionen "E-Commerce Tracking" i Google Analytics. Ved hjælp af E-Commerce Tracking er webstedsoperatøren i stand til at analysere købsmønstrene for webstedsbesøgende med det formål at forbedre operatørens online marketingkampagner. I denne sammenhæng spores oplysninger, såsom de afgivne ordrer, de gennemsnitlige ordreværdier, forsendelsesomkostninger og tiden fra visning af produktet til købsbeslutningen. Disse data kan konsolideres af Google under et transaktions-id, som tildeles den respektive bruger eller brugerens enhed.

Google Ads

Webstedsoperatøren bruger Google Ads. Google Ads er et online kampagneprogram tilhørende Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Ads gør det muligt for os at vise annoncer i Googles søgemaskine eller på tredjepartswebsteder, hvis brugeren indtaster bestemte søgeord i Google (søgeordsmålretning). Det er også muligt at placere målrettede annoncer baseret på de brugerdata, Google er i besiddelse af (f.eks. lokationsdata og interesser; målretning efter målgruppe). Som webstedsoperatør kan vi analysere disse data kvantitativt, for eksempel ved at analysere, hvilke søgetermer der resulterede i visningen af ​​vores annoncer, og hvor mange annoncer der førte til de respektive klik.

Brugen af ​​disse tjenester sker på grundlag af dit samtykke i henhold til art. 6(1)(a) GDPR og § 25(1) TTDSG. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Dataoverførsel til USA er baseret på Standard Contractual Clauses (SCC) fra Europa-Kommissionen. Detaljer kan findes her: https://policies.google.com/privacy/frameworks https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google AdSense (ikke personlig)

Denne hjemmeside bruger Google AdSense, en annonceindlejringstjeneste leveret af Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Vi bruger Google AdSense i "ikke-tilpasset" tilstand. I modsætning til den personlige tilstand er annoncerne ikke baseret på dine tidligere brugermønstre, og tjenesten genererer ikke en brugerprofil til dig. Tjenesten bruger i stedet såkaldte "kontekstoplysninger" til at vælge de annoncer, som du kan se. De valgte annoncer er således f.eks. baseret på din placering, indholdet af den hjemmeside, du besøger på det tidspunkt, eller de søgetermer, du bruger. Hvis du vil vide mere om de forskellige forskelle mellem personlig målretning og målretning, der ikke er blevet tilpasset af Google AdSense, skal du klikke på følgende link: https://support.google.com/adsense/answer/9007336.

Vær opmærksom på, at hvis Google Adsense bruges i den ikke-tilpassede tilstand, er det muligt, at der gemmes cookies, eller at der bruges sammenlignelige genkendelsesteknologier (f.eks. enhedsfingeraftryk).

Brugen af ​​disse tjenester sker på grundlag af dit samtykke i henhold til art. 6(1)(a) GDPR og § 25(1) TTDSG. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Dataoverførsel til USA er baseret på Standard Contractual Clauses (SCC) fra Europa-Kommissionen. Detaljer kan findes her: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Du har mulighed for at autonomt justere reklameindstillingerne i din brugerkonto. For at gøre det skal du klikke på nedenstående link og logge ind: https://adssettings.google.com/authenticated.

Klik her for at få flere oplysninger om Googles annonceringsteknologi: https://policies.google.com/technologies/ads https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Google Ads Remarketing

Denne hjemmeside bruger funktionerne i Google Ads Remarketing. Udbyderen af ​​disse løsninger er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Med Google Ads Remarketing kan vi tildele personer, der interagerer med vores online tilbud, til specifikke målgrupper for efterfølgende at vise interessebaseret annoncering til dem i Googles annonceringsnetværk (remarketing eller retargeting).

Desuden er det muligt at linke de annonceringsmålgrupper, der genereres med Google Ads Remarketing, til enheder, der omfatter funktioner fra Google. Dette gør det muligt at vise interessebaserede tilpassede reklamebeskeder, afhængigt af din tidligere brug og browsermønstre på en enhed (f.eks. mobiltelefon) på en måde, der er skræddersyet til dig såvel som på enhver af dine enheder (f.eks. tablet eller pc ).

Hvis du har en Google-konto, har du mulighed for at gøre indsigelse mod personlig annoncering under følgende link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Brugen af ​​disse tjenester sker på grundlag af dit samtykke i henhold til art. 6(1)(a) GDPR og § 25(1) TTDSG. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

For yderligere information og de relevante databeskyttelsesregler, se Googles databeskyttelsespolitikker på: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en.

Dannelse af målgrupper med kundeafstemning

Til dannelsen af ​​målgrupper bruger vi blandt andet Google Ads Remarketing-kundeafstemningsfunktionen. For at opnå dette overfører vi visse kundedata (f.eks. e-mailadresser) fra vores kundelister til Google. Hvis de respektive kunder er Google-brugere og er logget ind på deres Google-konti, vises matchende reklamebeskeder på Google-netværket (f.eks. YouTube, Gmail eller i en søgemaskine), så de kan se dem.

Google konverteringssporing

Denne hjemmeside bruger Google Konverteringssporing. Udbyderen af ​​denne tjeneste er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Med hjælp fra Google Konverteringssporing er vi i stand til at genkende, om brugeren har gennemført bestemte handlinger. For eksempel kan vi analysere, hvor ofte hvilke knapper på vores hjemmeside er blevet klikket på, og hvilke produkter der bliver anmeldt eller købt med særlig hyppighed. Formålet med denne information er at udarbejde konverteringsstatistik. Vi lærer, hvor mange brugere der har klikket på vores annoncer, og hvilke handlinger de har udført. Vi modtager ingen information, der gør det muligt for os at identificere brugerne personligt. Google bruger som sådan cookies eller sammenlignelige genkendelsesteknologier til identifikationsformål.

Brugen af ​​disse tjenester sker på grundlag af dit samtykke i henhold til art. 6(1)(a) GDPR og § 25(1) TTDSG. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

For flere oplysninger om Google Konverteringssporing, se venligst Googles databeskyttelsespolitik på: https://policies.google.com/privacy?hl=en

7. Plug-ins og værktøjer

YouTube med udvidet integration af databeskyttelse

Vores hjemmeside indlejrer videoer af hjemmesiden YouTube. Webstedets operatør er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Vi bruger YouTube i den udvidede databeskyttelsestilstand. Ifølge YouTube sikrer denne tilstand, at YouTube ikke gemmer nogen information om besøgende på dette websted, før de ser videoen. Ikke desto mindre betyder dette ikke nødvendigvis, at deling af data med YouTube-partnere kan udelukkes som et resultat af den udvidede databeskyttelsestilstand. For eksempel, uanset om du ser en video, opretter YouTube altid en forbindelse til Google DoubleClick-netværket.

Så snart du begynder at afspille en YouTube-video på denne hjemmeside, oprettes en forbindelse til YouTubes servere. Som et resultat vil YouTube-serveren få besked, hvilken af ​​vores sider du har besøgt. Hvis du er logget ind på din YouTube-konto, mens du besøger vores websted, gør du det muligt for YouTube at allokere dine browsingmønstre direkte til din personlige profil. Du har mulighed for at forhindre dette ved at logge ud af din YouTube-konto.

Ydermere, efter du er begyndt at afspille en video, vil YouTube være i stand til at placere forskellige cookies på din enhed eller sammenlignelige teknologier til genkendelse (f.eks. enhedsfingeraftryk). På denne måde vil YouTube være i stand til at indhente information om denne hjemmesides besøgende. Disse oplysninger vil blandt andet blive brugt til at generere videostatistik med det formål at forbedre sidens brugervenlighed og forhindre forsøg på at begå svindel.

Under visse omstændigheder kan yderligere databehandlingstransaktioner udløses, efter at du er begyndt at spille en YouTube-video, som er uden for vores kontrol.

Brugen af ​​YouTube er baseret på vores interesse i at præsentere vores onlineindhold på en tiltalende måde. I henhold til art. 6(1)(f) GDPR, er dette en legitim interesse. Hvis der er indhentet passende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6(1)(a) GDPR og § 25 (1) TTDSG, for så vidt samtykket omfatter opbevaring af cookies eller adgang til information i brugerens slutenhed (f.eks. enhedsfingeraftryk) i henhold til TTDSG. Dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

For mere information om, hvordan YouTube håndterer brugerdata, se YouTube-politik om personlige oplysninger under: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Vimeo

Denne hjemmeside bruger plug-ins til videoportalen Vimeo. Udbyderen er Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Hvis du besøger en af ​​siderne på vores hjemmeside, hvori en Vimeo-video er blevet integreret, etableres en forbindelse til Vimeos servere. Som en konsekvens heraf vil Vimeo-serveren modtage information om, hvilke af vores sider du har besøgt. Desuden vil Vimeo modtage din IP-adresse. Dette vil også ske, hvis du ikke er logget ind på Vimeo eller ikke har en konto hos Vimeo. De oplysninger, der registreres af Vimeo, vil blive overført til Vimeos server i USA.

Hvis du er logget ind på din Vimeo-konto, aktiverer du Vimeo direkte tildelt dine browsermønstre til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved at logge ud af din Vimeo-konto.

Vimeo bruger cookies eller sammenlignelige genkendelsesteknologier (f.eks. enhedsfingeraftryk) til at genkende besøgende på webstedet.

Brugen af ​​Vimeo er baseret på vores interesse i at præsentere vores onlineindhold på en tiltalende måde. I henhold til art. 6(1)(f) GDPR, er dette en legitim interesse. Hvis der er indhentet passende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6(1)(a) GDPR og § 25 (1) TTDSG, for så vidt samtykket omfatter opbevaring af cookies eller adgang til information i brugerens slutenhed (f.eks. enhedsfingeraftryk) i henhold til TTDSG. Dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Datatransmission til USA er baseret på Standard Contractual Clauses (SCC) fra Europa-Kommissionen og, ifølge Vimeo, på "legitime forretningsinteresser". Detaljer kan findes her: https://vimeo.com/privacy.

For mere information om, hvordan Vimeo håndterer brugerdata, se Vimeo Data-privatlivspolitik under: https://vimeo.com/privacy.

Google Fonts (lokal indlejring)

Denne hjemmeside bruger såkaldte Google Fonts leveret af Google for at sikre ensartet brug af skrifttyper på denne side. Disse Google-skrifttyper er lokalt installeret, så der ikke oprettes forbindelse til Googles servere i forbindelse med denne applikation.

For mere information om Google Fonts, følg venligst dette link: https://developers.google.com/fonts/faq og se Googles erklæring om databeskyttelse under: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

8. Online marketing og partnerprogrammer

Tilknyttede programmer på denne hjemmeside

Vi deltager i affiliate partnerprogrammer. I forbindelse med affilierede partnerprogrammer placeres annoncer fra virksomheder (annoncører) på websteder for andre virksomheder inden for affiliate partnernetværket (udgiver). Hvis du klikker på en af ​​disse affilierede annoncer, vil du blive overført til det promoverede tilbud. Hvis du efterfølgende skulle indgå i en bestemt transaktion (konvertering), vil udgiveren modtage en tilsvarende kommission i bytte for tjenesten. For at kunne beregne kommissionsbeløbet skal den affilierede netværksoperatør være i stand til at spore den annonce, der har resulteret i, at du har set tilbuddet, og at du har gennemført den foruddefinerede transaktion. For at gøre dette muligt, implementeres cookies eller sammenlignelige genkendelsesteknologier (f.eks. enhedsfingeraftryk).

Data opbevares og analyseres på grundlag af art. 6(1)(f) GDPR. Webstedets operatør har en legitim interesse i den korrekte beregning af sin tilknyttede kompensation. Hvis der er indhentet passende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6(1)(a) GDPR og § 25 (1) TTDSG, for så vidt samtykket omfatter opbevaring af cookies eller adgang til information i brugerens slutenhed (f.eks. enhedsfingeraftryk) i henhold til TTDSG. Dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Vi deltager i følgende affiliate programmer:

Amazon partnerprogram

Udbyderen er Amazon Europe Core S.à.rl For detaljer, se venligst Amazons databeskyttelseserklæring på: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010.

9. Udbydere af e-handel og betalingstjenester

Behandling af kunde- og kontraktdata

Vi indsamler, behandler og bruger personlige kunde- og kontraktdata til etablering, indholdsarrangement og ændring af vores kontraktforhold. Data med personlige referencer til brugen af ​​denne hjemmeside (brugsdata) vil kun blive indsamlet, behandlet og brugt, hvis dette er nødvendigt for at gøre det muligt for brugeren at bruge vores tjenester eller kræves til faktureringsformål. Retsgrundlaget for disse processer er art. 6(1)(b) GDPR.

De indsamlede kundedata slettes ved afslutning af ordren eller ophør af forretningsforholdet og ved udløb af eventuelle eksisterende lovpligtige arkiveringsperioder. Dette berører ikke eventuelle lovbestemte arkiveringsperioder.

Dataoverførsel ved lukning af kontrakter for tjenester og digitalt indhold

Vi deler kun personoplysninger med tredjeparter, hvis dette er nødvendigt i forbindelse med kontraktens håndtering. for eksempel med den finansielle institution, der har til opgave at behandle betalinger.

Enhver yderligere overførsel af data må ikke forekomme eller kun ske, hvis du udtrykkeligt har accepteret overførslen. Enhver deling af dine data med tredjeparter i mangel af dit udtrykkelige samtykke, f.eks. Til reklameformål, må ikke forekomme.

Grundlaget for behandlingen af ​​data er art. 6(1)(b) GDPR, som tillader behandling af data til opfyldelse af en kontrakt eller til handlinger forud for kontraktindgåelse.

Betalingstjenester

Vi integrerer betalingstjenester fra tredjepartsvirksomheder på vores hjemmeside. Når du foretager et køb hos os, behandles dine betalingsdata (f.eks. navn, betalingsbeløb, bankkontooplysninger, kreditkortnummer) af betalingstjenesteudbyderen med henblik på betalingsbehandling. For disse transaktioner gælder de respektive udbyderes kontraktlige og databeskyttelsesbestemmelser. Brugen af ​​betalingstjenesteudbyderne er baseret på art. 6(1)(b) GDPR (kontraktbehandling) og af hensyn til en smidig, bekvem og sikker betalingstransaktion (Art. 6(1)(f) GDPR). For så vidt der anmodes om dit samtykke til visse handlinger, art. 6(1)(a) GDPR er retsgrundlaget for databehandling; samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes for fremtiden.

Vi bruger følgende betalingstjenester / betalingstjenesteudbydere inden for rammerne af denne hjemmeside:

PayPal

Udbyderen af ​​denne betalingstjeneste er PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (herefter "PayPal").

Dataoverførsel til USA er baseret på Standard Contractual Clauses (SCC) fra Europa-Kommissionen. Detaljer kan findes her: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Detaljer kan findes i PayPals privatlivspolitik: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Stribe

Udbyderen for kunder inden for EU er Stripe Payments Europe, Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland (herefter "Stripe").

Dataoverførsel til USA er baseret på Standard Contractual Clauses (SCC) fra Europa-Kommissionen. Detaljer kan findes her: https://stripe.com/de/privacy https://stripe.com/de/guides/general-data-protection-regulation.

Detaljer kan findes i Stripes privatlivspolitik på følgende link: https://stripe.com/de/privacy.

øjeblikkelig overførsel Sofort

Udbyderen af ​​denne betalingstjeneste er Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Tyskland (herefter "Sofort GmbH"). Ved hjælp af "Sofortüberweisung"-proceduren modtager vi en betalingsbekræftelse fra Sofort GmbH i realtid og kan straks begynde at opfylde vores forpligtelser. Hvis du har valgt betalingsmetoden "Sofortüberweisung", bedes du sende PIN-koden og et gyldigt TAN til Sofort GmbH, hvormed det kan logge ind på din netbankkonto. Sofort GmbH kontrollerer automatisk din kontosaldo efter login og udfører overførslen til os ved hjælp af det TAN, du har indsendt. Bagefter sender den os straks en transaktionsbekræftelse. Efter du har logget ind, kontrolleres din omsætning, kassekredittens kreditmaksimum og eksistensen af ​​andre konti og deres saldi også automatisk. Ud over PIN-koden og TAN'et vil de af dig indtastede betalingsdata samt personlige data blive overført til Sofort GmbH. Dataene om din person er for- og efternavn, adresse, telefonnummer(e), e-mailadresse, IP-adresse og eventuelt andre data, der kræves til betalingsbehandling. Overførslen af ​​disse data er nødvendig for at fastslå din identitet uden tvivl og for at forhindre svindelforsøg. For detaljer om betaling med øjeblikkelig bankoverførsel henvises til følgende links: https://www.sofort.de/datenschutz.html https://www.klarna.com/sofort/.

Giropay

Udbyderen af ​​denne betalingstjeneste er paydirekt GmbH, Stephanstraße 14 – 16, 60313 Frankfurt am Main (i det følgende benævnt "giropay").

For detaljer, se venligst giropays databeskyttelsespolitik på: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.

Deaktiver Google Analytics

Informationen i deutscher Sprache