Правни бележки

Известие за сайта

Информация съгласно разд. 5 Германски закон за телемедиите (TMG)

Кристофър Исак
TechAcute
Auf dem Schilderskopf 5
36179 Бебра

Контакти

Телефон: 015781553555
Телефакс: +496990018752
Имейл: christopher.isak@techacute.com

Идентификационен номер по ДДС

Идентификационен номер за данък върху продажбите съгласно разд. 27 а ​​от Закона за данък върху продажбите:
DE358969263

Лице, отговарящо за редакцията

Кристофър Исак
TechAcute
Auf dem Schilderskopf 5
36179 Бебра
Германия

Процедури за разрешаване на спорове пред потребителски арбитражен съвет

Ние не желаем или сме задължени да участваме в процедури за разрешаване на спорове пред потребителски арбитражен съвет.

Информация в Deutsch Sprache

Моля, разгледайте и нашия правила и условия за повече информация.