Как да гарантираме безопасността на служителите на работното място

-

Спонсорирани Post Повече информация

Какви добри начини има за подобряване на безопасността на работното място за всички? Преди седем години разходите за заболявания и инвалидизиращи наранявания достигнаха около 57 милиарда долара. Консултациите с специалисти по трудова медицина са сред ефективните начини за придобиване на представа за предотвратяване на наранявания. Но може ли това да е достатъчно, особено ако имате много служители в зависимост от теб?

Въпреки че не съществува универсален подход за установяване на безопасността на служителите на работното място, следните са начините да направите работната среда безопасна за работниците:

1. Провеждайте срещи с инструменти

Сигурността на работниците трябва да бъде приоритет на всеки работодател. знаейки как да провеждате срещи с инструменти важно е работодателите да ги спазват. Така че инструментариумът говори и срещите за безопасност трябва да се провеждат редовно, за да се обучават служителите относно безопасни работни практики и спазване на правилата за обучение и сигурност. Разговорите и срещите в инструментариума за безопасна работа също са жизненоважни за изграждането на култура на безопасност и за укрепване на ангажимента на вашата компания да защитава вашите служители. Редовното провеждане на разговори с инструменти и срещи за безопасност ще попречи на вашите служители да бъдат самодоволни и ще попречат да приемат значението на защитата и превенцията за даденост.

2. Обновете съоръженията

Докато създавате вашата компания култура на безопасност, ще трябва да се огледате във физическата среда. Компаниите трябва постоянно да актуализират своите съоръжения в интерес на основната култура на безопасност. Добрата новина е, че съществуват много възможности за постигане на това цел. Това включва неща като поддържане на пространството чисто. Ако управлявате съоръженията си с високи рискове, не забравяйте да ги превърнете в интелигентни сгради за оптимална обратна връзка за ежедневните условия. Това ще даде възможност за автоматизирана предупреждения за опасности в района, мобилно наблюдение и други функции, които правят по-бързо отстраняване на проблеми и разрешаване на проблеми. Други начини за актуализиране на съоръженията включват:

  • Signage
  • Осветление
  • Технологии

3. Изберете обучение за lockout tagout

Машините или частите от оборудването неизбежно се повреждат и се нуждаят от редовно обслужване. Няма да е достатъчно да ги изключите и да извършите необходимите ремонти. Според OSHA източниците на захранване на машините трябва да бъдат отстранени, заключени, маркирани и изолирани от основния източник, за да се избегнат сериозни наранявания. Повечето сериозни злополуки се случват, когато хората смятат, че оборудването е изключено безопасно. Това е където лото идва да играе, за да предложи защита на вас и вашите служители, като се увери, че машините остават временно или напълно изключени.

4. Идентифицирайте опасностите за безопасността на работното място

Преди да започнете да изграждате план за безопасност за вашето работно място, ще бъде най-добре да разберете и дефинирате потенциалните източници на опасност. Идентифицирането на проблемите с безопасността и опасностите е една от стъпките за защита на работниците на работното място. Най-често срещаните опасности включват механични проблеми, ограничена видимост, опасности, свързани с времето, рискове от падане, популация от шум, ергономия и опасни химикали, само за да споменем няколко.

5. Подгответе ръководство за безопасност

След като комисията по безопасност прегледа и се запозна с всички предложени им материали, обсъди плановете за безопасност, които трябва да бъдат изпълнени, и инспектира цялото помещение, не забравяйте да ги накарате да изготвят ефективен ръководство за безопасност. Помислете дали да не потърсите примерни ръководства или онлайн шаблони, които да ги напътстват.

Трябва също така да споделите ръководството за безопасност с вашия застраховател и други специалисти, които смятате, че трябва да видят документа, като вашия адвокат. С това вашият адвокат трябва да е в по-добра позиция да ви каже къде можете да влезете в правни проблеми, като направите няколко предложения за безопасност, които може да нарушат закони като Закона за американците с увреждания.

6. Помислете за редовни почивки

Вашите работници трябва редовно да си правят почивки. Подобно на OSHA е въвело това по основателна причина: уморените служители винаги са податливи на инциденти. Колкото по-уморени са вашите работници, толкова по-малко вероятно е да са наясно със заобикалящата ги среда. Така че накарайте работниците си да си правят почивки редовно, за да са свежи.

Заключителни бележки

Всички работни места трябва да отговарят на правилата за безопасност на имуществото и здравето. Организационните процеси за сигурност и безопасност ще помогнат за предотвратяване и управление на щети, кражби и наранявания на работното място.

Снимка: The изображение на функцията е направено от Городенков.

Беше ли полезна тази публикация?

Спонсорирана статия
Спонсорирана статия
Тази статия е спонсорирана и ни е изпратена от трета страна. Оценяваме всички външни приноси, но мненията, изразени от автора, не отразяват непременно възгледите на TechAcute.
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -