Политика за Поверителност

1. Преглед на защитата на данните

Обща информация

Следващата информация ще ви предостави лесен за навигация преглед на това, което ще се случи с вашите лични данни, когато посетите нашия уебсайт. Терминът „лични данни“ обхваща всички данни, които могат да се използват за вашата лична идентификация. За подробна информация относно предмета на защита на данните, моля, консултирайте се с нашата Декларация за защита на данните, която сме включили под това копие.

Записване на данни на нашия уеб сайт

Кой е отговорната страна за запис на данни на този уебсайт (т.е. „контролер“)?

Данните на този уебсайт се обработват от оператора на уебсайта, чиято информация за контакт е достъпна в раздел „Информация, изисквана от закона“ на този уебсайт.

Как записваме вашите данни?

Ние събираме вашите данни в резултат на споделянето на вашите данни с нас. Това може да бъде например информация, която влизате в нашия формуляр за връзка.

Нашите ИТ системи автоматично записват други данни, когато посещавате нашия уебсайт. Тези данни се състоят основно от техническа информация (напр. Уеб браузър, операционна система или време на достъп до сайта). Тази информация се записва автоматично, когато имате достъп до нашия уебсайт.

За какви цели използваме вашите данни?

Част от информацията се генерира, за да гарантира безпроблемното предоставяне на уебсайта. Други данни могат да бъдат използвани за анализ на потребителските ви модели.

Какви права имате по отношение на вашата информация?

Имате право да получавате информация за източника, получателите и целите на вашите архивирани лични данни по всяко време, без да се налага да плащате такса за такива разкрития. Също така имате право да поискате данните ви да бъдат коригирани, блокирани или унищожени. Моля, не се колебайте да се свържете с нас по всяко време на адреса, разкрит в раздел „Информация, изисквана от закона“ на този уебсайт, ако имате въпроси относно този или други проблеми, свързани със защитата на данните. Също така имате право да подадете жалба до компетентната надзорна агенция.

Освен това при определени обстоятелства имате право да изискате ограничаване на обработването на вашите лични данни. За подробности, моля, консултирайте се с Декларацията за защита на данните в раздел „Право на ограничаване на обработката на данни“.

Инструменти за анализ и инструменти, предоставени от трети страни

Възможно е вашите модели на сърфиране да бъдат анализирани статистически, когато посетите нашия уебсайт. Такива анализи се извършват предимно с бисквитки и с това, което наричаме програми за анализ. Като правило анализите на вашите модели на сърфиране се извършват анонимно; т.е. моделите на сърфиране не могат да бъдат проследени до вас.

Имате възможност да възразите срещу подобни анализи или можете да предотвратите тяхното представяне, като не използвате определени инструменти. За подробна информация за инструментите и за вашите възможности за възражение, моля, консултирайте се с нашата Декларация за защита на данните по-долу.

2. Обща информация и задължителна информация

Защита на данните

Операторите на този уебсайт и неговите страници заемат много сериозно защитата на вашите лични данни. Следователно ние обработваме вашите лични данни като поверителна информация и в съответствие със законовите разпоредби за защита на данните и тази Декларация за защита на данните.

Всеки път, когато използвате този уеб сайт, ще бъде събрана много лична информация. Личните данни съдържат данни, които могат да бъдат използвани за лично идентифициране на вас. Тази декларация за защита на данните обяснява кои данни събираме, както и целите, за които използваме тези данни. Той също така обяснява как и за каква цел се събира информацията.

С настоящото Ви съветваме, че предаването на данни през интернет (т.е. чрез електронна поща) може да е предразположено към пропуски в сигурността. Не е възможно напълно да се защитят данните срещу достъп на трети страни.

Информация за отговорната страна (наричана „контролер“ в GDPR)

Контролерът за обработка на данни на този уебсайт е:

Кристофър Исак
TechAcute
Carl-Sonnenschein-Str. 41
65936 Франкфурт
Германия

Телефон: + 4915781553555
Имейл: christopher.isak@techacute.com

Администраторът е физическото или юридическото лице, което самостоятелно или съвместно с други взема решения относно целите и ресурсите за обработка на лични данни (напр. Имена, имейл адреси и др.).

Отмяна на вашето съгласие за обработката на данни

Широк спектър от транзакции за обработка на данни са възможни само при изрично съгласие. Можете също да оттеглите по всяко време всяко съгласие, което вече сте ни предоставили. За да направите това, всичко, от което се изисква да направите, е изпратено чрез неформално уведомление чрез електронна поща. Това не засяга законосъобразността на събирането на данни, които са настъпили преди вашето оттегляне.

Право на възражение срещу събирането на данни в специални случаи; право да се противопостави на пряката реклама (член 21 GDPR)

В случай, че данните се обработват въз основа на чл. 6 сек. 1 осветена e или f GDPR, имате право по всяко време да възразявате срещу обработката на вашите лични данни въз основа на основания, произтичащи от вашата уникална ситуация. Това важи и за всеки профил, основаващ се на тези разпоредби. За да определите правното основание, на което се основава всяка обработка на данни, моля, направете справка с тази Декларация за защита на данните. Ако регистрирате възражение, повече няма да обработваме засегнатите ви лични данни, освен ако не сме в състояние да представим убедителна защита достойни основания за обработката на вашите данни, които надделяват над вашите интереси, права и свободи или ако целта на обработката е предявяване, упражняване или защита на законни права (възражение съгласно член 21, секция 1 GDPR).

Ако вашите лични данни се обработват, за да се включите в директна реклама, имате право по всяко време да възразявате срещу обработването на засегнатите от вас лични данни за целите на тази реклама. Това важи и за профилиране, доколкото то е свързано с такава директна реклама. Ако възразите, личните ви данни впоследствие няма да бъдат използвани за директни рекламни цели (възражение съгласно член 21, секция 2 GDPR).

Право да регистрира жалба в компетентната надзорна агенция

В случай на нарушения на GDPR, субектите на данни имат право да регистрират жалба в надзорна агенция, по-специално в държавата-членка, в която обикновено се намират местоживеенето, местоработата си или мястото, където е възникнало предполагаемото нарушение. Правото да се регистрира жалба е в сила независимо от всички други административни или съдебни процедури, които са на разположение като правни средства.

Право на преносимост на данни

Имате право да поискате да предадем всички данни, които автоматично обработваме въз основа на вашето съгласие или да изпълним договор, да бъде предаден на вас или на трета страна в често използван, машинно четен формат. Ако трябва да поискате директно прехвърляне на данните към друг контролер, това ще бъде направено само ако е технически осъществимо.

SSL и / или TLS криптиране

От съображения за сигурност и за да защити предаването на поверително съдържание, като поръчки за покупка или запитвания, които ни изпращате като оператор на уебсайта, този уебсайт използва или SSL или TLS програма за криптиране. Можете да разпознаете криптирана връзка, като проверите дали адресният ред на браузъра преминава от „http: //“ към „https: //“, а също и по появата на иконата за заключване в реда на браузъра.

Ако криптирането за SSL или TLS е активирано, данните, които ни изпращате, не могат да бъдат прочетени от трети страни.

Информация за блокиране, отстраняване и ликвидиране на данните

В рамките на приложимите законови разпоредби вие имате право по всяко време да изисквате информация за архивираните си лични данни, техния източник и получатели, както и целта на обработката на вашите данни. Можете също така да имате право да коригирате, блокирате или унищожите данните си. Ако имате въпроси по този въпрос или някакви други въпроси относно личните данни, моля, не се колебайте да се свържете с нас по всяко време на адреса, посочен в раздел „Информация, изисквана от закона“.

Право да изискват ограничения при обработката

Имате право да изискате налагане на ограничения, що се отнася до обработката на личните ви данни. За целта можете да се свържете с нас по всяко време на адреса, посочен в раздел „Информация, изисквана от закона.“ Правото да изисквате ограничаване на обработката се прилага в следните случаи:

  • В случай, че трябва да оспорите коректността на архивираните от нас ваши данни, обикновено ще ни трябва известно време, за да потвърдим това твърдение. По време на това разследване вие ​​имате право да изискате да ограничим обработката на вашите лични данни.
  • Ако обработката на вашите лични данни е била / е извършена по незаконен начин, имате възможност да изискате ограничаване на обработването на вашите данни вместо изискването за премахване на тези данни.
  • Ако ние вече не се нуждаем от вашите лични данни и се нуждаете от тях за упражняване, защита или искане на законни права, имате право да изискате ограничаване на обработването на личните ви данни, вместо да го премахнете.
  • Ако сте повдигнали възражение съгласно чл. 21 секта. 1 GDPR, вашите права и нашите права трябва да бъдат претеглени един срещу друг. Докато не е определено чии интереси преобладават, имате право да изискате ограничение на обработката на личните си данни.

Ако сте ограничили обработването на личните ви данни, тези данни - с изключение на тяхното архивиране - могат да бъдат обработвани само при ваше съгласие или да претендирате, упражнявате или защитавате законни права или да защитавате правата на други физически или юридически лица или за важни съображения от обществен интерес, цитирани от Европейския съюз или държава-членка на ЕС.

Отхвърляне на нежелани електронни писма

С настоящото ние възразяваме срещу използването на информация за контакт, публикувана във връзка със задължителната информация, която трябва да бъде предоставена в раздел „Информация, изисквана от закона“, за да ни изпраща рекламни и информационни материали, които не сме изрично поискани. Операторите на този уебсайт и неговите страници си запазват изричното право да предприемат правни действия в случай на нежелано изпращане на рекламна информация, например чрез SPAM съобщения.

3. Записване на данни на нашия уеб сайт

Дребни Сладки и Бисквитки

В някои случаи нашият уебсайт и неговите страници използват така наречените бисквитки. Бисквитките не причиняват никакви щети на вашия компютър и не съдържат вируси. Целта на бисквитките е да направят нашия уебсайт по-удобен за потребителите, ефективен и по-сигурен. Бисквитките са малки текстови файлове, които се поставят на вашия компютър и се съхраняват от вашия браузър.

Повечето от бисквитките, които използваме, са така наречените „сесийни бисквитки“. Те се изтриват автоматично, след като напуснете нашия сайт. Други бисквитки ще останат архивирани на вашето устройство, докато не ги изтриете. Тези бисквитки ни позволяват да разпознаем вашия браузър следващия път, когато посетите нашия уебсайт.

Можете да коригирате настройките на вашия браузър, за да се уверите, че сте уведомявани всеки път, когато се поставят бисквитки, и да ви позволи да приемате бисквитки само в конкретни случаи или да изключите приемането на бисквитки за конкретни ситуации или като цяло и да активирате автоматично изтриване бисквитки, когато затворите браузъра си. Ако деактивирате бисквитките, функциите на този уебсайт може да са ограничени.

Бисквитките, които са необходими за извършване на електронната комуникационна транзакция или за предоставяне на определени функции, които искате да използвате (напр. Функция на количката за пазаруване), се съхраняват на основание чл. 6 Раздел. 1 литър. f GDPR. Операторът на уебсайта има легитимен интерес да съхранява бисквитки, за да осигури технически без грешки и оптимизирано предоставяне на услугите на оператора. Ако трябва да се съхраняват други бисквитки (например бисквитки за анализ на вашите модели на сърфиране), те се разглеждат отделно в тази Декларация за защита на данните.

Сървърни журнални файлове

Доставчикът на този уебсайт и неговите страници автоматично събира и съхранява информация в така наречените сървърни лог файлове, които браузърът ни комуникира автоматично. Информацията включва:

  • Типът и версията на използвания браузър
  • Използваната операционна система
  • препращащ URL
  • Името на хоста на компютъра за достъп
  • Времето на запитването на сървъра
  • IP адресът

Тези данни не се обединяват с други източници на данни.

Тези данни се записват въз основа на чл. 6 сек. 1 осветена f GDPR. Операторът на уебсайта има легитимен интерес към техническото изобразяване без грешка и оптимизирането на уебсайта на оператора. За да се постигне това, трябва да се записват сървърните лог файлове.

Формуляр за контакт

Ако ни изпратите запитвания чрез нашия формуляр за контакт, информацията, предоставена във формуляра за контакт, както и информацията за контакт, предоставена в него, ще бъдат съхранявани от нас, за да се справят с Вашето запитване и в случай, че имаме допълнителни въпроси. Няма да споделяме тази информация без вашето съгласие.

Следователно обработката на данните, въведени във формуляра за контакт, възниква изключително въз основа на вашето съгласие (чл. 6, секция 1, озаглавена GDPR). Имате право да отмените по всяко време всяко съгласие, което вече сте ни дали. За да направите това, всичко, от което се изисква да направите, е изпратено чрез неформално уведомление чрез електронна поща. Това не засяга законосъобразността на събирането на данни, които са настъпили преди вашето оттегляне.

Информацията, която сте въвели във формуляра за контакт, ще остане при нас, докато не поискате от нас да изтрием данните, да оттеглим съгласието Ви за архивиране на данни или ако целта, за която се архивира информацията, вече не съществува (напр. нашия отговор на Вашето запитване). Това не засяга каквито и да било задължителни правни разпоредби - по-специално периодите на задържане.

Заявка по електронна поща, телефон или факс

Ако се свържете с нас по електронна поща, телефон или факс, вашата заявка, включително всички получени лични данни (име, заявка), ще се съхраняват и обработват от нас с цел обработка на вашата заявка. Ние не предаваме тези данни без вашето съгласие.

Обработката на тези данни се основава на чл. 6, ал. 1 свети b GDPR, ако вашето искане е свързано с изпълнението на договор или ако е необходимо да се предприемат преддоговорни мерки. Във всички останали случаи обработването се основава на вашето съгласие (член 6 (1) a GDPR) и / или на нашите законни интереси (член 6 (1) (f) GDPR), тъй като ние имаме легитимен интерес от ефективната обработка на искания, адресирани до нас.

Данните, изпратени от вас чрез искания за контакт, остават при нас, докато не поискате да изтрием, оттеглите съгласието си за съхранение или целта за съхранението на данните (напр. След завършване на вашата заявка). Задължителните законови разпоредби - по-специално законоустановените периоди на запазване - остават незасегнати.

Функцията за коментар на този уебсайт

Когато използвате функцията за коментар на този уебсайт, в допълнение към вашите коментари ще се архивира и информацията за времето на генериране на коментара и вашия имейл адрес и, ако не публикувате анонимно, избраното от вас потребителско име.

Съхранение на IP адреса

Нашата функция за коментари съхранява IP адресите на всички потребители, които въвеждат коментари. Като се има предвид, че не правим преглед на коментарите, преди да ги публикуваме, ни е необходима тази информация, за да предприемем действия срещу автора в случай на нарушения на правата, като клевета или пропаганда.

Абониране за коментари

Като потребител на този уебсайт имате възможност да се абонирате за коментари, след като се регистрирате. Ще получите имейл за потвърждение, чиято цел е да проверите дали действително сте притежател на предоставения имейл адрес. Можете да деактивирате тази функция по всяко време, като следвате съответната връзка в информационните имейли. В този случай данните, въведени заедно с абонаменти за коментари, ще бъдат изтрити. Ако обаче сте ни съобщили тази информация за други цели и от друго място (напр. При абониране за бюлетина), данните ще останат у нас.

Период на съхранение за коментари

Коментарите и всяка свързана информация (например IP адрес) се съхраняват от нас и остават на нашия уебсайт, докато съдържанието, за което се отнася коментарът, бъде изтрито изцяло или ако коментарите трябва да бъдат изтрити по правни причини (например обидни коментари) .

Правно основание

Коментарите се съхраняват въз основа на вашето съгласие (член 6, раздел 1, буква a от ОРЗД). Имате право да оттеглите по всяко време всяко съгласие, което вече сте ни дали. За да направите това, всичко, което трябва да направите, е да ни изпратите неформално известие по имейл. Това не засяга законността на всяко събиране на данни, настъпило преди оттеглянето ви.

Обработка на данни (клиентски и договорни данни)

Ние събираме, обработваме и използваме лични данни само до степента, необходима за създаването, организацията на съдържанието или промяната на правните взаимоотношения (инвентаризация на данните). Тези действия се предприемат въз основа на чл. 6 сек. 1 осветена b GDPR, което позволява обработката на данни за изпълнение на договор или преддоговорни действия. Ние събираме, обработваме и използваме лични данни, отнасящи се до използването на нашия уебсайт (данни за използването), само дотолкова, доколкото това е необходимо, за да може потребителите да използват услугите и да плащат сметки за тях.

Събраните данни за клиентите се ликвидират при завършване на поръчката или при прекратяване на търговските отношения. Това не засяга законовите заповеди за задържане.

Прехвърляне на данни при сключване на договори за услуги и цифрово съдържание

Споделяме лични данни с трети страни само ако това е необходимо във връзка с обработката на договора; например с финансовата институция, натоварена с обработката на плащанията.

Всяко по-нататъшно прехвърляне на данни няма да настъпи или ще възникне само ако изрично сте се съгласили с прехвърлянето. Всяко споделяне на данните ви с трети страни при липса на изрично съгласие, например с рекламна цел, няма да се случи.

Основата за обработката на данните е чл. 6 сек. 1 осветена b GDPR, което позволява обработването на данни за изпълнение на договор или за преддоговорни действия.

4. Социални медии

Инструмент за безопасно споделяне на eRecht24

Потребителите могат да споделят съдържанието на нашия уебсайт и неговите страници в съответствие със закона за защита на данните в социални мрежи, като Facebook, Twitter или Google+. За тази цел този уебсайт използва Инструмент за безопасно споделяне на eRecht24. Този инструмент не установява пряка връзка между мрежата и потребителя, докато потребителят не е щракнал активно върху един от бутоните. Кликването върху този бутон представлява съдържание, както е определено в чл. 6 Раздел. 1 литър a GDPR. Това съгласие може да бъде оттеглено от потребителя по всяко време, което ще засегне всички бъдещи действия.

Този инструмент не прехвърля автоматично потребителски данни към операторите на тези платформи. Ако потребителят е регистриран в някоя от социалните мрежи, ще се появи информационен прозорец веднага щом се използва социалният бутон на Facebook, Google + 1, Twitter и други, който позволява на потребителя да потвърди текста преди да го изпрати.

Потребителите ни имат възможността да споделят съдържанието на този уебсайт и неговата страница по начин, съобразен със закона за защита на данните, в социалните мрежи, без да се генерират цели истории на сърфиране от операторите на тези мрежи.

Приставки за социални медии с Shariff

Ние използваме приставки за социални медийни мрежи на нашия уебсайт и неговите страници (напр. Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Като правило ще можете да разпознавате тези приставки поради съответните логота на социалните медии, които се появяват. За да гарантираме защитата на данните на нашия уебсайт, ние използваме тези приставки само в комбинация с така нареченото решение „Shariff“. Това приложение не позволява на добавките, които са интегрирани в нашия уебсайт, да прехвърлят данни към съответния доставчик веднага щом влезете в нашия уебсайт.

Директна връзка със сървъра на доставчика няма да бъде установена, докато не активирате съответния плъгин, като кликнете върху свързания бутон (който показва вашето съгласие). Веднага след като активирате приставката, съответният доставчик получава информацията, че сте посетили нашия уебсайт с вашия IP адрес. Ако сте влезли едновременно в съответния си акаунт в социалните медии (напр. Facebook), съответният доставчик ще може да разпредели вашето посещение на нашия уебсайт към вашия потребителски акаунт.

Активирането на приставката представлява декларация за съгласие, както е определено в чл. 6 Раздел. 1 литър a GDPR. Имате възможност да оттеглите това съгласие по всяко време, което ще засегне всички бъдещи транзакции.

Приставки за Facebook (бутон Харесване и споделяне)

Интегрирали сме приставки на социалната мрежа Facebook, предоставени от Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Калифорния 94025, САЩ, на нашия уебсайт. Ще можете да разпознаете приставките на Facebook по логото на Facebook или бутона „Харесвам“ на нашия уебсайт. Преглед на приставките за Facebook е достъпен под следната връзка: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Всеки път, когато посетите нашия уебсайт и неговите страници, приставката ще установи директна връзка между вашия браузър и сървъра на Facebook. В резултат на това Facebook ще получи информацията, че сте посетили нашия уебсайт с вашия плъгин. Ако обаче кликнете върху бутона „Харесвам“ на Facebook, докато сте влезли във вашия Facebook акаунт, можете да свържете съдържанието на нашия уебсайт и неговите страници с вашия Facebook профил. В резултат на това Facebook ще може да разпредели посещението на нашия уебсайт и неговите страници във вашия потребителски акаунт във Facebook. Трябва да отбележим, че ние като доставчик на уебсайта нямаме никакви познания за прехвърлените данни и използването им от Facebook. За по-подробна информация, моля, направете справка с Декларацията за поверителност на данните на Facebook на адрес: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Ако не искате Facebook да може да разпредели вашето посещение на нашия уебсайт и неговите страници във вашия потребителски акаунт във Facebook, моля, излезте от вашия акаунт във Facebook, докато сте на нашия уебсайт.

Използването на приставката за Facebook се основава на чл. 6 Раздел. 1 литър f GDPR. Операторът на уебсайта има легитимен интерес да бъде възможно най-видим в социалните медии.

Приставка за Twitter

Ние интегрирахме функциите на социалната медийна платформа Twitter в нашия уебсайт. Тези функции се предоставят от Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, Сан Франциско, Калифорния 94103, САЩ. Докато използвате Twitter и функцията „Re-Tweet“, уебсайтовете, които посещавате, са свързани с вашия акаунт в Twitter и се разкриват на други потребители. По време на този процес данните се прехвърлят и в Twitter. Трябва да отбележим, че ние, доставчиците на уебсайта и неговите страници, не знаем нищо за съдържанието на прехвърлените данни и използването на тази информация от Twitter. За повече подробности, моля, консултирайте се с Декларацията за поверителност на данните на Twitter на адрес: https://twitter.com/en/privacy.

Използването на добавки за Twitter се основава на чл. 6 Раздел. 1 литър f GDPR. Операторът на уебсайта има легитимен интерес да бъде възможно най-видим в социалните медии.

Имате възможност да нулирате настройките си за защита на данните в Twitter в настройките на акаунта на https://twitter.com/account/settings.

Приставка за Instagram

В нашия уебсайт сме интегрирали функциите на публичната медийна платформа Instagram. Тези функции се предлагат от Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Ако сте влезли във вашия акаунт в Instagram, можете да щракнете върху бутона Instagram, за да свържете съдържанието от нашия уебсайт с вашия профил в Instagram. Това позволява на Instagram да разпредели вашето посещение на нашия уебсайт към вашия потребителски акаунт. Трябва да отбележим, че ние като доставчик на уебсайта и неговите страници нямаме никакви познания за съдържанието на прехвърлените данни и използването им от Instagram.

Използването на приставката Instagram се основава на чл. 6 Раздел. 1 литър f GDPR. Операторът на уебсайта има легитимен интерес да бъде възможно най-видим в социалните медии.

За повече информация по този въпрос, моля, консултирайте се с Декларацията за поверителност на данните на Instagram на адрес: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

5. Инструменти за анализ и реклама

Google Analytics

Този уебсайт използва функции на услугата за уеб анализ Google Analytics. Доставчикът на тази услуга е Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Google Analytics използва така наречените бисквитки. Бисквитките са текстови файлове, които се съхраняват на вашия компютър и позволяват анализ на използването на уебсайта от потребителите. Информацията, генерирана от бисквитки при използването на този уебсайт, обикновено се прехвърля на сървър на Google в САЩ, където се съхранява.

Съхранението на бисквитките на Google Analytics и използването на този инструмент за анализ се основават на чл. 6 Раздел. 1 литър. f GDPR. Операторът на този уебсайт има легитимен интерес от анализа на потребителските модели за оптимизиране както на услугите, предлагани онлайн, така и на рекламните дейности на оператора.

Приставка за браузър

Имате опцията да предотвратите архивирането на бисквитки, като направите съответни промени в настройките на софтуера на вашия браузър. Трябва обаче да отбележим, че в този случай може да не успеете да използвате всички функции на този уебсайт в пълната им степен. Освен това имате възможност да предотвратите записа на данните, генерирани от бисквитката и свързани с използването на уебсайта (включително вашия IP адрес) от Google, както и обработката на тези данни от Google чрез изтегляне и инсталиране на приставката на браузъра на разположение под следната връзка: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Възражение срещу записването на данни

Имате възможност да предотвратите записването на вашите данни от Google Analytics, като кликнете върху следната връзка. Това ще доведе до поставяне на бисквитка за отказ, която предотвратява записа на вашите данни по време на бъдещи посещения на този уебсайт: Деактивиране на Google Analytics.

За повече информация относно обработката на потребителски данни от Google Analytics, моля, консултирайте се с Декларацията за поверителност на данните на Google на адрес: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Демографски параметри, предоставени от Google Analytics

Този уебсайт използва функцията „демографски параметри“, предоставена от Google Analytics. Това дава възможност за генериране на отчети, предоставящи информация за възрастта, пола и интересите на посетителите на уебсайта. Източниците на тази информация са свързана с интереси реклама от Google, както и данни за посетители, получени от доставчици на трети страни. Тези данни не могат да бъдат разпределени на конкретно лице. Имате опцията да деактивирате тази функция по всяко време, като направите съответните промени в настройките за рекламиране във вашия акаунт в Google или обикновено можете да забраните записването на вашите данни от Google Analytics, както е обяснено в раздел „Възражение срещу записа на данни“

WordPress Статистика

Този уебсайт използва статистика на инструмента WordPress, за да анализира статистически информацията за достъп на потребителя. Доставчикът на решението е Automattic Inc., 60 29th Street # 343, Сан Франциско, Калифорния 94110-4929, САЩ.

WordPress Stats използва бисквитки, които се съхраняват на вашия компютър и които позволяват да се анализира използването на този уебсайт. Информацията, генерирана от бисквитките относно използването на нашия уебсайт, се съхранява на сървъри в САЩ. Вашият IP адрес се представя анонимно след обработката и преди съхранението на данните.

„WordPress Stats“ бисквитки ще останат на вашето устройство, докато не ги изтриете.

Съхранението на бисквитки „WordPress Stats“ и използването на този инструмент за анализ се основават на чл. 6 Раздел. 1 литър f GDPR. Операторът на уебсайта има легитимен интерес от анонимния анализ на потребителските модели, за да оптимизира уеб предложенията и рекламата на оператора.

Можете да настроите браузъра си по такъв начин, че да бъдете уведомявани при всяко поставяне на бисквитки и можете да разрешите бисквитки само в определени случаи или да изключите приемането на бисквитки в определени случаи или като цяло, а също така можете да активирате автоматичното изтриване на бисквитки при затваряне на браузъра. Ако деактивирате бисквитките, функциите на този уебсайт може да са ограничени.

Имате възможност да възразите срещу събирането и използването на вашите данни за бъдещи последици, като поставите бисквитка за отказ във вашия браузър, като щракнете върху следната връзка: https://www.quantcast.com/opt-out/.

Ако изтриете бисквитките на компютъра си, трябва да зададете отново бисквитката за отказ.

Google AdSense (не персонализиран)

Този уебсайт използва Google AdSense, услуга за вграждане на реклами, предоставена от Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Използваме Google AdSense в „не персонализиран“ режим. Противно на персонализирания режим, рекламите не се основават на предишните ви потребителски модели и услугата не генерира потребителски профил за вас. Вместо това услугата използва така наречената „информация за контекста“, за да избере рекламите, които се публикуват, за да ги видите. По този начин избраните реклами се основават например на вашето местоположение, съдържанието на уебсайта, който посещавате по това време, или думите за търсене, които използвате. За да научите повече за различните разлики между персонализирано насочване и насочване, което не е персонализирано от Google AdSense, моля, кликнете върху следната връзка: https://support.google.com/adsense/answer/9007336.

Моля, имайте предвид, че дори използването на неперсонализирания режим на Google Adsense води до потенциално архивиране на бисквитки. Според Google тези бисквитки се използват за борба с измамите и злоупотребите. Тези бисквитки ще останат на вашето устройство, докато не ги изтриете.

Използването на Google Adsense в не персонализиран режим се основава на чл. 6 Раздел. 1 литър f GDRP. Имаме оправдан интерес от анализа на потребителските модели, за да можем да оптимизираме както нашата уеб презентация, така и нашите промоционални дейности.

Google е сертифициран в съответствие с „Щит за поверителност между ЕС и САЩ“. Споразумението за Щит за поверителност е сключено между Европейския съюз и Съединените щати с цел да се гарантира спазването на европейските стандарти за защита на данните във връзка с обработката на данни в Съединени щати. Всяка компания, която е сертифицирана в съответствие с разпоредбите на Privacy Shield, се задължава да спазва тези стандарти за защита на данните.  

Имате опцията за автоматично регулиране на рекламните настройки в потребителския си акаунт. За да направите това, моля, кликнете върху връзката, предоставена по-долу, и влезте в системата: https://adssettings.google.com/authenticated.

За повече информация относно рекламните технологии на Google, моля, кликнете тук:
https://policies.google.com/technologies/ads
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Ремаркетинг на Google Анализ

Нашите уебсайтове използват функциите на Google Analytics за ремаркетинг в комбинация с функциите на Google AdWords и Google DoubleClick, които работят на всички устройства. Доставчикът на тези решения е Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Тази функция дава възможност да се свържат рекламните целеви групи, генерирани с ремаркетинг на Google Analytics, с функциите на Google AdWords и Google DoubleClick, които работят на всички устройства. Това дава възможност да се показват персонализирани рекламни съобщения въз основа на интереси, в зависимост от вашата предишна употреба и модели на сърфиране на устройство (например мобилен телефон) по начин, пригоден за вас, както и на всяко от вашите устройства (например таблет или компютър).

Ако сте ни дали съответното съгласие, Google ще свърже прогресиите на вашия уеб и браузър на приложения с вашия акаунт в Google за тази цел. В резултат на това е възможно да се показват едни и същи персонализирани рекламни съобщения на всяко устройство, в което влезете с вашия акаунт в Google.

За да поддържа тази функция, Google Analytics записва удостоверени от Google идентификационни номера на потребители, които са временно свързани с данните ни в Google Analytics, за да дефинира и компилира целевите групи за показване на рекламите на всички устройства.

Имате възможност да възразите трайно срещу ремаркетинг / насочване на всички устройства, като деактивирате персонализираната реклама в профила си в Google. За да направите това, моля, следвайте тази връзка: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Консолидирането на записаните данни във вашия акаунт в Google се извършва изключително въз основа на вашето съгласие, което можете да дадете на Google и също така да го оттеглите (член 6, раздел 1, буква А от ОРЗД). Процесите на запис на данни, които не са консолидирани във вашия акаунт в Google (например, защото нямате акаунт в Google или сте възразили срещу консолидацията на данни), записването на данни се основава на чл. 6 Раздел. 1 литър. f GDPR. Легитимният интерес произтича от факта, че операторът на уебсайта има легитимен интерес от анонимния анализ на посетителя на уебсайта за рекламни цели.

За допълнителна информация и съответните разпоредби за защита на данните, моля, консултирайте се с Политиките за поверителност на данните на Google на адрес: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en.

Facebook Pixel

За да измери нашия процент на конверсия, нашият уебсайт използва пиксел за активност на посетителите на Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“).

Този инструмент позволява проследяване на посетителите на страницата, след като те са били свързани към уебсайта на доставчика след кликване върху реклама във Facebook. Това дава възможност да се анализира ефективността на рекламите във Facebook за целите на статистическите и пазарни проучвания и да се оптимизират бъдещите рекламни кампании.

За нас като оператори на този уебсайт събраните данни са анонимни. Не сме в състояние да правим някакви заключения относно самоличността на потребителите. Facebook обаче архивира информацията и я обработва, така че да е възможно да се осъществи връзка със съответния потребителски профил и Facebook е в състояние да използва данните за собствени промоционални цели в съответствие с Политика за използване на данни във Facebook. Това позволява на Facebook да показва реклами на страници във Facebook, както и на места извън Facebook. Ние като оператор на този уебсайт нямаме контрол върху използването на такива данни.

Използването на Facebook Pixel се основава на чл. 6 Раздел. 1 литър. f GDPR. Операторът на уебсайта има законен интерес от ефективни рекламни кампании, които включват и социални медии.

В Политиките за поверителност на данните на Facebook ще намерите допълнителна информация за защитата на вашата поверителност на: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Също така имате възможност да деактивирате функцията за ремаркетинг „Персонализирани аудитории“ в раздела за настройки на рекламите под  https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen, За да направите това, първо трябва да влезете във Facebook.

Ако нямате акаунт във Facebook, можете да деактивирате всяка базирана на потребители реклама от Facebook на уебсайта на Европейския съюз за интерактивна цифрова реклама: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

6. Newsletter

Данни от бюлетина

Ако искате да се абонирате за бюлетина, предлаган на този уебсайт, ще се нуждаем от вас имейл адрес, както и информация, която ни позволява да потвърдим, че сте собственик на предоставения имейл адрес и да се съгласите с получаването от бюлетина. Други данни не се събират или се събират само на доброволна основа. Ние ще използваме такива данни само за изпращане на исканата информация и няма да споделяме такива данни с трети страни.

Обработката на информацията, въведена във формуляра за абонамент за бюлетин, се извършва изключително въз основа на вашето съгласие (член 6, раздел 1, буква А от ОРЗД). Можете да оттеглите съгласието, което сте дали за архивиране на данни, имейл адреса и използването на тази информация за изпращане на бюлетина по всяко време, например като щракнете върху връзката „Отписване“ в бюлетина. Това не засяга законосъобразността на всякакви транзакции за обработка на данни, които са били извършени до момента.

Данните, които архивирате при нас за целите на абонамента за бюлетин, ще бъдат архивирани от нас, докато не се отпишете от бюлетина. След като отмените абонамента си за бюлетина, данните ще бъдат изтрити. Това няма да засегне данните, които сме архивирали за други цели.

MailChimp

Този уебсайт използва услугите на MailChimp, за да изпраща своите бюлетини. Доставчикът е Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Атланта, GA 30308, САЩ.

Освен всичко друго, MailChimp е услуга, която може да бъде внедрена за организиране и анализ на изпращането на бюлетини. Винаги, когато въвеждате данни с цел абонамент за бюлетин (напр. Вашия имейл адрес), информацията се съхранява на сървърите на MailChimp в САЩ.

MailChimp притежава сертификат, който е в съответствие с „EU-US-Privacy-Shield.“ „Privacy-Shield“ е договор между Европейския съюз (ЕС) и Съединените американски щати (САЩ), който цели за да се гарантира спазването на европейските стандарти за защита на данните в Съединените щати.

С помощта на инструмента MailChimp можем да анализираме ефективността на нашите бюлетинни кампании. Ако отворите имейл, изпратен чрез инструмента MailChimp, файл, който е интегриран в имейла (така наречения уеб маяк), се свързва със сървърите на MailChimp в САЩ. В резултат може да се определи дали е отворено съобщение за бюлетин и кои връзки евентуално са кликнали на получателя. По това време се записва и техническа информация (напр. Времето на достъп, IP адресът, видът на браузъра и операционната система). Тази информация не може да бъде предоставена на съответния получател на бюлетина. Единствената им цел е извършването на статистически анализи на бюлетинни кампании. Резултатите от такива анализи могат да се използват за по-ефективно приспособяване на бъдещите бюлетини към интересите на техните получатели.

Ако не искате да разрешите анализ от MailChimp, трябва да се отпишете от бюлетина. Ние предоставяме връзка за вас, за да го направите във всяко съобщение за бюлетин. Освен това можете също да се отпишете от бюлетина право на уебсайта.

Данните се обработват въз основа на вашето съгласие (член 6, раздел 1, буква a от ОРЗД). Можете да оттеглите всяко съгласие, което сте дали по всяко време, като се отпишете от бюлетина. Това не засяга законосъобразността на всякакви транзакции за обработка на данни, извършени преди вашето оттегляне.

Данните, които архивирате при нас за целите на абонамента за бюлетин, ще бъдат архивирани от нас, докато не се отпишете от бюлетина. След като отмените абонамента си за бюлетина, данните ще бъдат изтрити от нашите сървъри, както и от тези на MailChimp. Това няма да засегне данните, които сме архивирали за други цели.

За повече подробности, моля, консултирайте се с Политиките за поверителност на данните на MailChimp на: https://mailchimp.com/legal/terms/.

7. Приставки и инструменти

YouTube с разширена интеграция за защита на данните

Нашият уебсайт използва приставки за платформата YouTube, която се управлява от Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Ние използваме YouTube в разширения режим за защита на данните. Според YouTube този режим гарантира, че YouTube не съхранява никаква информация за посетителите на този уебсайт, преди да гледат видеоклипа. Въпреки това, това не означава непременно, че споделянето на данни с партньори в YouTube може да бъде изключено в резултат на разширения режим на защита на данните. Например, независимо дали гледате видеоклип, YouTube винаги ще установи връзка с мрежата на Google DoubleClick.

Веднага след като започнете да възпроизвеждате видеоклип в YouTube на нашия уебсайт, ще бъде установена връзка със сървърите на YouTube. В резултат на това сървърът на YouTube ще бъде уведомен коя от нашите страници сте посетили. Ако сте влезли във вашия акаунт в YouTube, докато посещавате нашия сайт, вие разрешавате на YouTube директно да разпределя вашите модели на сърфиране към вашия личен профил. Имате възможност да предотвратите това, като излезете от профила си в YouTube.

Освен това, след като започнете да възпроизвеждате видеоклип, YouTube ще може да поставя различни бисквитки на вашето устройство. С помощта на тези бисквитки YouTube ще може да получи информация за посетителя на нашия уебсайт. Наред с други неща, тази информация ще се използва за генериране на видео статистика с цел подобряване на удобството за ползване на сайта и за предотвратяване на опити за извършване на измами. Тези бисквитки ще останат на вашето устройство, докато не ги изтриете.

При определени обстоятелства може да се задействат допълнителни транзакции за обработка на данни, след като сте започнали да възпроизвеждате видеоклип в YouTube, които са извън нашия контрол.

Използването на YouTube се основава на нашия интерес да представим нашето онлайн съдържание по привлекателен начин. Съгласно чл. 6 Раздел. 1 литър. f GDPR, това е легитимен интерес.

За повече информация за това как YouTube обработва потребителски данни, моля, консултирайте се с Политиката за поверителност на данните на YouTube в: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Vimeo

Нашият уебсайт използва приставки на видео портала Vimeo. Доставчикът е Vimeo Inc., 555 West 18th Street, Ню Йорк, Ню Йорк 10011, САЩ.

Ако посетите една от страниците на нашия уебсайт, в която е интегриран Vimeo плъгин, ще се установи връзка със сървърите на Vimeo. В резултат сървърът на Vimeo ще получи информация коя от нашите страници сте посетили. Освен това Vimeo ще получи вашия IP адрес. Това ще се случи и ако не сте влезли във Vimeo или нямате акаунт в Vimeo. Информацията, записана от Vimeo, ще бъде предадена на сървъра на Vimeo в САЩ.

Ако сте влезли в акаунта си във Vimeo, вие давате възможност на Vimeo директно да разпределя моделите ви на сърфиране в личния ви профил. Можете да предотвратите това, като излезете от акаунта си във Vimeo.

Използването на Vimeo се основава на нашия интерес да представим нашето онлайн съдържание по привлекателен начин. Съгласно чл. 6 Раздел. 1 литър f GDPR, това е легитимен интерес.

За повече информация за това как Vimeo борави с потребителските данни, моля, консултирайте се с Политиката за поверителност на данните на Vimeo в: https://vimeo.com/privacy.

Google Web Fonts (локално вграждане)

Този уебсайт използва така наречените уеб шрифтове, предоставени от Google, за да гарантира еднаквото използване на шрифтовете на този сайт. Тези шрифтове на Google са локално инсталирани, така че връзка със сървърите на Google няма да бъде установена заедно с това приложение.

Google Maps

Чрез API този уебсайт използва услугата за картографиране Google Maps. Доставчикът е Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

За да разрешите използването на функциите на Google Maps, вашият IP адрес трябва да бъде съхранен. По правило тази информация се прехвърля на един от сървърите на Google в САЩ, където се архивира. Операторът на този уебсайт няма контрол върху трансфера на данни.

Използваме Google Maps, за да представим нашето онлайн съдържание по привлекателен начин и да улесним намирането на местата, разкрити на нашия уебсайт. Това представлява легитимен интерес, както е дефиниран в чл. 6 Раздел. 1 литър f GDPR.

За повече информация относно обработката на потребителски данни, моля, прегледайте Декларацията за поверителност на данните на Google под: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

8. Онлайн маркетинг и партньорски програми

Партньорска програма на Amazon

Операторите на този уебсайт участват в програмата на партньорите на ЕС за Amazon. Amazon интегрира реклами и връзки към немския уебсайт на Amazon - Amazon.de - в нашия уебсайт, което ни позволява да генерираме приходи под формата на възстановяване на разходи за реклама. Amazon използва бисквитки за тази програма, за да може да определи източника на направени поръчки. Това позволява на Amazon да установи, че сте щракнали върху партньорската връзка на нашия уебсайт.

Архивирането на „бисквитките на Amazon“ се основава на чл. 6 литра f GDPR. Въз основа на гореспоменатия регламент, операторът на уебсайта има легитимен интерес да направи това, тъй като определянето на свързаните с него доходи на оператора на уебсайта зависи от поставянето на бисквитки.

За повече информация относно използването на данни на Amazon, моля, консултирайте се с Декларацията за поверителност на данните на Amazon под следния линк: https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=468496.

9. Доставчици на платежни услуги и дистрибутори

PayPal

Наред с други опции, ние предлагаме плащане чрез PayPal на нашия уебсайт. Доставчикът на тази услуга за обработка на плащания е PayPal (Европа) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Люксембург (наричана по-долу „PayPal“).

Ако изберете плащането чрез PayPal, ние ще споделим информацията за плащането, която въведете с PayPal.

Правното основание за споделянето на данните ви с PayPal е чл. 6 сек. 1 осветена GDPR (съгласие), както и чл. 6 сек. 1 осветена b GDPR (обработка за изпълнение на договор). Имате възможност да оттеглите по всяко време вашето съгласие за обработката на вашите данни. Такова отменяне няма да окаже влияние върху ефективността на транзакциите за обработка на данни, които са се случили в миналото.

Информация в Deutsch Sprache