Защита на лични данни

Защита на данни

1. Поверителност с един поглед

Обща информация

Следващите бележки предоставят прост преглед на това, което се случва с личната ви информация, когато посетите този уебсайт. Личните данни са всякакви данни, които лично ви идентифицират. Подробна информация за защитата на данните можете да намерите в нашата Политика за поверителност.

Събиране на данни на този уебсайт

Кой е отговорен за събирането на данни на този уебсайт?

Обработката на данните на този уебсайт се извършва от оператора на уебсайта. Можете да намерите техните данни за контакт в раздел „Забележка за отговорния орган“ в тази декларация за защита на данните.

Как събираме вашите данни?

От една страна, вашите данни се събират, когато ни ги съобщавате. Това може да бъде, за. Например данни, които въвеждате във формуляр за контакт.

Други данни се записват автоматично или с ваше съгласие, когато посещавате уебсайта от нашите ИТ системи. Това са предимно технически данни (например интернет браузър, операционна система или време на преглед на страницата). Тези данни се събират автоматично веднага щом влезете в този уебсайт.

За какво използваме вашите данни?

Част от данните се събират, за да се гарантира, че уебсайтът се предоставя без грешки. Други данни могат да се използват за анализиране на вашето потребителско поведение.

Какви права имате по отношение на вашите данни?

Имате право да получавате информация за произхода, получателя и целта на съхраняваните от Вас лични данни безплатно по всяко време. Също така имате право да поискате коригиране или изтриване на тези данни. Ако сте дали съгласието си за обработка на данни, можете да оттеглите това съгласие по всяко време за в бъдеще. Също така имате право да поискате обработката на вашите лични данни да бъде ограничена при определени обстоятелства. Също така имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган.

Можете да се свържете с нас по всяко време, ако имате допълнителни въпроси относно защитата на данните.

Инструменти за анализ и инструменти на трети страни

Когато посетите този уебсайт, вашето поведение при сърфиране може да бъде оценено статистически. Това се прави основно с така наречените програми за анализ.

Можете да намерите подробна информация за тези програми за анализ в следващата декларация за защита на данните.

2. Хостинг

Ние хостваме съдържанието на нашия уебсайт със следния доставчик:

Аут О'Матик

Anbieter ist die Aut O'Mattic A8C Ireland Ltd., Business Centre, No.1 Lower Mayor Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Irland (nachfolgend Aut O'Mattic), deren Mutterunternehmen in den USA sitzt.

Das Webhosting beinhaltet Funktionen, mit denen wir das Verhalten der Webseitenbesucher analysieren können. Анализирайте с помощта на Jetpack (статистика на WordPress). Hierzu werden Technologien verwendet, die die Wiedererkennung des Nutzers ermöglichen (z. B. Cookies или Device-Fingerprinting). Zur Analyze werden außerdem u. а. Logdateien (Referrer, IP-Addresse, Browser etc.), die Herkunft der Websitebesucher (Land, Stadt) und die getätigten Aktionen erfassten (z. B. Klicks, Ansichten, Downloads). Die so erfassten Informationen über die Benutzung dieser Website werden beim Hoster in den USA gespeichert. Ihre IP-Addresse wird nach der Verarbeitung und vor der Speicherung anonymisiert.

Die Verwendung von Aut O'Mattic erfolgt auf Grundlage von Art. 6 абс. 1 лит. f DSGVO. Wir haben ein berechtigtes Interesse an einer möglichst zuverlässigen Darstellung unserer Website. Sofern eine entsprechende Einwilligung abgefragt wurde, erfolgt die Verarbeitung ausschließlich auf Grundlage von Art. 6 абс. 1 лит. a DSGVO и § 25 Abs. 1 TTDSG, soweit die Einwilligung die Speicherung von Cookies oder den Zugriff auf Informationen im Endgerät des Nutzers (z. B. Device-Fingerprinting) im Sinne des TTDSG umfasst. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.

Прехвърлянето на данни към САЩ се основава на стандартните договорни клаузи на Европейската комисия. Подробности можете да намерите тук: https://automattic.com/de/privacy/.

обработка на поръчките

Имаме сключен договор за обработка на поръчки (AVV) за ползване на горепосочената услуга. Това е договор, изискван от закона за защита на данните, който гарантира, че личните данни на посетителите на нашия уебсайт се обработват само съгласно нашите инструкции и в съответствие с GDPR.

3. Обща информация и задължителна информация

datenschutz

Операторите на този уебсайт се отнасят много сериозно към защитата на вашите лични данни. Ние третираме вашите лични данни поверително и в съответствие със законовите разпоредби за защита на данните и тази декларация за защита на данните.

Ако използвате този уебсайт, ще се събират различни лични данни. Личните данни са данни, с които можете да бъдете лично идентифицирани. Тази декларация за защита на данните обяснява какви данни събираме и за какво ги използваме. Той също така обяснява как и с каква цел се случва това.

Бихме искали да отбележим, че предаването на данни през Интернет (например при комуникация по имейл) може да има пропуски в сигурността. Не е възможна пълна защита на данните срещу достъп на трети страни.

Бележка за отговорния орган

Отговорният орган за обработката на данните на този уебсайт е:

Кристофър Исак
TechAcute
Auf dem Schilderskopf 5
36179 Бебра
Германия

Телефон: + 4915781553555
Имейл: christopher.isak@techacute.com

Отговорният орган е физическото или юридическото лице, което самостоятелно или съвместно с други лица решава целите и средствата за обработка на лични данни (например имена, адреси на електронна поща и др.).

време за съхранение

Освен ако в тази декларация за защита на данните не е посочен конкретен период за съхранение, вашите лични данни ще останат при нас, докато целта, за която са били обработвани, престане да се прилага. Ако направите законно искане за изтриване или оттеглите съгласието си за обработка на данни, вашите данни ще бъдат изтрити, освен ако нямаме други законово допустими причини за съхраняване на вашите лични данни (например данъчни или търговски периоди на съхранение); в последния случай изтриването става, след като тези причини вече не са валидни.

Обща информация за правното основание за обработка на данни на този уебсайт

Ако сте се съгласили с обработването на данни, ние обработваме вашите лични данни въз основа на член 6, параграф 1, буква a GDPR или член 9, параграф 2, буква a GDPR, ако се обработват специални категории данни съгласно член 9, параграф 1 от GDPR. В случай на изрично съгласие за прехвърляне на лични данни към трети държави, обработката на данни също се основава на член 49, параграф 1, буква а) GDPR. Ако сте се съгласили за съхранение на бисквитки или достъп до информация на вашето крайно устройство (например чрез пръстови отпечатъци на устройството), обработката на данни също се основава на раздел 25 (1) TTDSG. Съгласието може да бъде отменено по всяко време. Ако вашите данни са необходими за изпълнение на договора или за изпълнение на преддоговорни мерки, ние обработваме вашите данни въз основа на член 6 (1) (b) GDPR. Освен това, ние обработваме вашите данни, ако от тях се изисква да изпълнят законово задължение въз основа на член 6, параграф 1, буква в) GDPR. Обработката на данни може да се осъществи и въз основа на наш законен интерес в съответствие с член 6, параграф 1, буква f GDPR. Следващите параграфи от тази декларация за защита на данните предоставят информация относно съответните правни основания във всеки отделен случай.

Забележка относно трансфера на данни към САЩ и други трети страни

Освен всичко друго, ние използваме инструменти от компании, базирани в САЩ или други трети страни, които не са сигурни по отношение на закона за защита на данните. Ако тези инструменти са активни, вашите лични данни могат да бъдат прехвърлени в тези трети страни и да бъдат обработени там. Бихме искали да отбележим, че в тези страни не може да се гарантира ниво на защита на данните, сравнимо с това в ЕС. Например американските компании са задължени да предоставят лични данни на органите за сигурност, без вие като заинтересовано лице да можете да предприемете правни действия срещу това. Следователно не може да се изключи, че властите на САЩ (например тайни служби) обработват, оценяват и съхраняват постоянно вашите данни на сървъри в САЩ за целите на наблюдение. Ние нямаме влияние върху тези обработващи дейности.

Оттегляне на вашето съгласие за обработка на данни

Много операции по обработка на данни са възможни само с вашето изрично съгласие. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време. Законността на обработката на данни, извършена преди отмяната, остава незасегната от отмяната.

Widerspruchsrecht gegen die Datenerhebung in besonderen Fällen sowie gegen Direktwerbung (член 21 DSGVO)

АКО ОБРАБОТКА НА ДАННИТЕ се основава на изкуството. 6 ABS. 1 LIT. ДА ИЛИ DSGVO, ИМАТЕ ПРАВОТО ВЪВ ВСЕКО ВРЕМЕ, ДА ПРЕКРАТЯТ ПРОБЛЕМИТЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ЗА ПРИЧИНИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ СПЕЦИАЛНАТА СИТУАЦИЯ; НАСТОЯЩОТО ПРИЛАГА СЪЩО ПРОФИЛИРАНЕ НА ОСНОВНИТЕ РАЗПОРЕДБИ. ОТНОСНАТА ПРАВНА ОСНОВА, НА КОЯТО СЕ СЪЩЕСТВА ПРОЦЕС, е разрешена от НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ЗА ПРАВИЛА. АКО опозиция на товар, ние ще ВИ съответните лични данни да бъдат обработени, ако не успеем да ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗАЩИТА достойни каузи ЗА ПРЕРАБОТКА ОКАЖЕ на техните интереси, правата и свободите на претегляне или преработка целите на изпълнението, упражняването или защитата на правни искове ( ВЪЗМОЖНОСТ ВЪЗМОЖНО С АРТ 21 ABS 1 DSGVO).

АКО ЛИЧНИТЕ Ви ДАННИ СА ПРОЦЕСИРАНИ ДА СЕ РАБОТЯТ ПРЯМАТА РЕКЛАМА, ИМАТЕ ПРАВОТО ДА ВЪВЕДИТЕ КАКВО ИЗПОЛЗВАТЕ ПРОТИВ ПРОЦЕСИРАНЕТО НА ВАС ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ТАКАВА РЕКЛАМА; ТОВА Е СЪЩО ЗА ПРОФИЛИРАНЕ, АКО Е СВЪРЗАНО С ТОЗИ ДИРЕКТНА РЕКЛАМА. АКО ВИ КОНКУРИРАТЕ, ЛИЧНИТЕ ДАННИ НЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДИРЕКТНА РЕКЛАМА (ДОПЪЛНИТЕЛНО С ЧЛЕН 21 PARA 2 DSGVO).

Право на обжалване пред компетентния надзорен орган

Im Falle von Verstößen gegen die DSGVO steht den Betroffenen ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde, които се намират в Mitgliedstaat ihres gewöhnlichen Aufenthalts, ihres Arbeitsplatzes или Orts des mutmaßlichen Verstoßes zu. Das Beschwerderecht се намира в непосредствена близост до центъра на града или на жп гара.

Право на преносимост на данни

Имате право данните, които обработваме автоматично въз основа на вашето съгласие или в изпълнение на договор, да бъдат предадени на вас или на трета страна в общ, машинно четим формат. Ако поискате директно прехвърляне на данните на друго отговорно лице, това ще бъде направено само доколкото е технически осъществимо.

Информация, корекция и изтриване

В рамките на приложимите законови разпоредби имате право на безплатна информация за съхраняваните от вас лични данни, техния произход и получател и целта на обработката на данните и, ако е необходимо, право да коригирате или изтриете тези данни. Можете да се свържете с нас по всяко време, ако имате допълнителни въпроси относно личните данни.

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung

Имате право да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни. Можете да се свържете с нас по всяко време за тази цел. Правото на ограничаване на обработването съществува в следните случаи:

  • Уверете се, че не сте сигурни, че не сте сигурни, че ще получите най-доброто от вас. Für die Dauer der Prüfung haben Sie das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.
  • Ако обработката на личните ви данни е незаконна, можете да поискате ограничаване на обработката на данни вместо изтриване.
  • Уверете се, че сте влезли в профила си, за да се свържете с нас, за да се свържете с нас, за да се свържете с нас, за да получите отговор на въпросите, които Ви интересуват.
  • Wenn Sie einen Widerspruch nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt haben, muss eine Abwägung zwischen Ihren und unseren Interessen vorgenommen werden. Соланг не носят фестивал, освен ако не сте съгласни с това, което искате да направите, за да се уверите, че сте влезли в профила си.

Върнете се в началото Профил Влезте в акаунта си за да изпратите връзка с адреса, който ви интересуват, потърсете продавача или се регистрирайте, за да направите ново търсене. Защо да се регистрирате? Забравена парола? Забравена парола? Забравена парола? Забравена парола? Забравена парола? от Европейския съюз или от страна на ръководните служители.

SSL или TLS криптиране

Diese Seite nutzt aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, wie zum Beispiel Bestellungen oder Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, eine SSL-bzw. TLS-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers von „http://“ auf „https://“ wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile.

Ако е активирано SSL или TLS криптиране, данните, които ни предавате, не могат да бъдат прочетени от трети страни.

Криптирани плащания на този уебсайт

Ако има задължение да ни предоставите вашите данни за плащане (напр. Номер на сметка за упълномощаване за директен дебит) след сключването на договор, основан на такса, тези данни са необходими за обработка на плащането.

Der Zahlungsverkehr über die gängigen Zahlungsmittel (Visa/MasterCard, Lastschriftverfahren) erfolgt ausschließlich über eine verschlüsselte SSL-bzw. TLS-Verbindung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers von „http://“ auf „https://“ wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile.

В случай на криптирана комуникация данните ви за плащане, които ни изпращате, не могат да бъдат прочетени от трети страни.

Против срещу рекламните имейли

Използването на публикувана под отпечатък задължението за изпращане на нежелани реклами и информационни материали, беше отхвърлен. На операторите на обектите изрично правни стъпки в случай на нежелани рекламни информация, като спам имейли.

4. Събиране на данни на този уебсайт

Cookies

Unsere Internetseiten verwenden so genannte „Cookies“. Cookies sind kleine Datenpakete und richten auf Ihrem Endgerät keinen Schaden an. Sie werden entweder vorübergehend für die Dauer einer Sitzung (сесийни бисквитки) или dauerhaft (постоянни бисквитки) auf Ihrem Endgerät gespeichert. Session-Cookies werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Permanente Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese selbst löschen orer eine automatische Löschung durch Ihren Webbrowser erfolgt.

Бисквитки können von uns (First-Party-Cookies) или von Drittunternehmen stammen (sog. Third-Party-Cookies). Бисквитките на трети страни са ermöglichen die Einbindung bestimmter Dienstleistungen von Drittunternehmen innerhalb von Webseiten (z. B. Cookies zur Abwicklung von Zahlungsdienstleistungen).

Бисквитките имат verschiedene Funktionen. Zahlreiche Cookies sind technisch notwendig, da bestimmte Webseitenfunktionen ohne diese nicht funktionieren würden (z. B. die Warenkorbfunktion orer die Anzeige von Videos). Andere Cookies können zur Auswertung des Nutzerverhaltens oder zu Werbezwecken verwendet werden.

Бисквитки, които са необходими за осъществяване на процеса на електронна комуникация, за предоставяне на определени функции, които искате (например за функцията на пазарската количка) или за оптимизиране на уебсайта (например бисквитки за измерване на уеб аудиторията) (необходими бисквитки). Съхранява се на базата на чл. 6 (1) (f) GDPR, освен ако не е посочено друго правно основание. Операторът на уебсайта има легитимен интерес от съхраняването на необходимите бисквитки за технически безгрешно и оптимизирано предоставяне на услугите му. Ако е поискано съгласие за съхранение на бисквитки и съпоставими технологии за разпознаване, обработката се извършва изключително въз основа на това съгласие (чл. 6, ал. 1, буква a DSGVO и § 25, ал. 1 TTDSG); съгласието може да бъде отменено по всяко време.

Можете да настроите браузъра си така, че да бъдете информирани за настройката на бисквитките и бисквитките само в отделни случаи позволяват, приемането на бисквитки за определени случаи или като цяло изключване и активиране на автоматично изтриване на бисквитки при затваряне на браузъра. Деактивирането на бисквитките може да ограничи функционалността на този уебсайт.

Можете да разберете кои бисквитки и услуги се използват на този уебсайт в тази декларация за защита на данните.

Регистрационни файлове на сървъра

Доставчикът на страниците автоматично събира и съхранява информация в така наречените сървърни лог файлове, които вашият браузър автоматично ни предава. Това са:

  • Тип браузър и версия на браузъра
  • Операционна система, използвана
  • препращащ URL
  • Водещ име на достъп до компютър
  • Време на искане на сървъра
  • IP адрес

Сливането на тези данни с други източници на данни няма да бъде извършено.

Дата на влизане в сила на чл. 6 Abs. 1 осветена f DSGVO. Уеб сайтът се зарежда с интересите на производителя на уеб сайтове и уеб сайтове - уеб сървъри и сървъри.

Контакт

Ако ни изпратите чрез формата за контакт изисква данни от справката включително укажете къде данни за контакт, се съхраняват за обработка на искането и в случай на последващи въпроси с нас. Тези данни няма да бъде разкривана без вашето съгласие относно.

Тези данни се обработват въз основа на член 6 (1) (b) GDPR, ако вашето искане е свързано с изпълнението на договор или е необходимо за извършване на преддоговорни мерки. Във всички останали случаи обработването се основава на нашия законен интерес от ефективното обработване на запитвания, адресирани до нас (чл. 6, параграф 1, буква f GDPR) или на вашето съгласие (чл. 6, параграф 1, буква a GDPR) ако това е било запитано; съгласието може да бъде отменено по всяко време.

Данните, които въвеждате във формуляра за контакт, ще останат при нас, докато не поискате да ги изтрием, да оттеглите съгласието си за съхранение или целта за съхранение на данни вече не се прилага (напр. След като заявката ви бъде обработена) Задължителните законови разпоредби - по-специално сроковете на задържане - остават незасегнати.

Запитване по електронна поща, телефон или факс

Ако се свържете с нас по електронна поща, телефон или факс, вашата заявка, включително всички получени лични данни (име, заявка), ще се съхраняват и обработват от нас с цел обработка на вашата заявка. Няма да споделяме тази информация без вашето съгласие.

Тези данни се обработват въз основа на член 6 (1) (b) GDPR, ако вашето искане е свързано с изпълнението на договор или е необходимо за извършване на преддоговорни мерки. Във всички останали случаи обработването се основава на нашия законен интерес от ефективното обработване на запитвания, адресирани до нас (чл. 6, параграф 1, буква f GDPR) или на вашето съгласие (чл. 6, параграф 1, буква a GDPR) ако това е било запитано; съгласието може да бъде отменено по всяко време.

Данните, които ни изпращате чрез заявки за контакт, ще останат при нас, докато не поискате от нас да ги изтрием, оттеглите съгласието си за съхранение или целта за съхранение на данни вече не се прилага (напр. След като заявката ви бъде обработена). Задължителните законови разпоредби - по-специално законоустановените периоди на запазване - остават незасегнати.

5. Социални медии

Инструмент за безопасно споделяне на eRecht24

Die Inhalte auf dieser Website können datenschutzkonform in sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter & Co. geteilt werden. Diese Seite nutzt dafür das Инструмент за безопасно споделяне на eRecht24. Dieses Tool stellt den direkten Contact zwischen den Netzwerken und Nutzern erst dann her, wenn der Nutzer aktiv auf einen dieser Button klickt. Der Click auf den Button stellt eine Einwilligung im Sinne des Art. 6 абс. 1 лит. a DSGVO и § 25 Abs. 1 TTDSG дар. Diese Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.

Eine automatische Übertragung von Nutzerdaten an die Betreiber dieser Plattformen erfolgt durch dieses Tool nicht. Ist der Nutzer bei einem der sozialen Netzwerke angemeldet, erscheint bei der Nutzung der Social-Media-Elemente von Facebook, Twitter & Co. ein Informations-Fenster, in dem der Nutzer den Text vor dem Absenden bestätigen cann.

Нашите потребители могат да споделят съдържанието на тази страница в социалните мрежи в съответствие със законите за защита на данните, без да създават пълни профили за сърфиране от мрежовите оператори.

Der Einsatz des Dienstes erfolgt, um die gesetzlich vorgeschriebenen Einwilligungen für den Einsatz bestimmter Technologien einzuholen. Rechtsgrundlage hierfür ist чл. 6 абс. 1 лит. c DSGVO.

Social-Media-Elemente mit Shariff

От този уебсайт се използват елементи от социалните медии (например Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Die Social-Media-Elemente können Sie in der Regel anhand der jeweiligen Social-Media-Logos erkennen. Um den Datenschutz auf dieser Website zu gewährleisten, verwenden wir diese Elemente nur zusammen mit der sogenannten „Shariff“-Lösung. Diese Anwendung verhindert, dass die auf dieser Website integrierten Social-Media-Elemente Ihre personenbezogenen Daten schon beim ersten Betreten der Seite an den jeweiligen Anbieter übertragen.

Erst wenn Sie das jeweilige Social-Media-Element durch Anklicken der zugehörigen Schaltfläche aktivieren, wird eine direkte Verbindung zum Server des Anbieters hergestellt (Einwilligung). Sobald Sie das Social-Media-Element aktivieren, erhält der jeweilige Anbieter die Information, dass Sie mit Ihrer IP-Addresse diese Website besucht besucht. Wenn Sie gleichzeitig in Ihrem jeweiligen Social-Media-Account (z. B. Facebook) eingeloggt sind, kann der jeweilige Anbieter den Besuch dieser Website Ihrem Benutzerkonto zuordnen.

Das Aktivieren des Plugins stellt eine Einwilligung im Sinne des Art. 6 абс. 1 лит. a DSGVO и § 25 Abs. 1 TTDSG дар. Diese Einwilligung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Der Einsatz des Dienstes erfolgt, um die gesetzlich vorgeschriebenen Einwilligungen für den Einsatz bestimmter Technologien einzuholen. Rechtsgrundlage hierfür ist чл. 6 абс. 1 лит. c DSGVO.

Facebook

Auf dieser Website sind Elemente des sozialen Netzwerks Facebook integriert. Anbieter dieses Dienstes ist die Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Дъблин 2, Ирландия. Die erfassten Daten werden nach Aussage von Facebook jedoch auch in die USA und in andere Drittländer übertragen.

Eine Übersicht über die Facebook Social-Media-Elemente finden Sie hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Когато елементът на социалните медии е активен, той ще бъде директно свързан с Ihrem Endgerät и Facebook-сървърът е инсталиран. Facebook erhält dadurch die Information, dass Sie mit Ihrer IP-Addresse diese Website besucht haben. Ако кликнете върху „Like-Button“ във Facebook, влезте в своя акаунт във Facebook, след което вдигнете този уебсайт към своя профил във Facebook. Dadurch kann Facebook den Besuch dieser Website Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Facebook erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung of Facebook unter: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Soweit eine Einwilligung (Съгласие) eingeholt wurde, erfolgt der Einsatz des o. ж. Dienstes auf Grundlage von Art. 6 абс. 1 лит. DSGVO и § 25 TTDSG. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Soweit keine Einwilligung eingeholt wurde, erfolgt die Verwendung des Dienstes auf Grundlage unseres berechtigten Interesses an einer möglichst umfassenden Sichtbarkeit in den Sozialen Medien.

Soweit mit Hilfe des hier beschriebenen Tools personenbezogene Daten auf unserer Website erfasst und an Facebook weitergeleitet werden, sind wir und die Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland gemeinsam für diese Datenverarbeitung verantwortlich (чл. 26 DSGVO). Die gemeinsame Verantwortlichkeit beschränkt sich dabei ausschließlich auf die Erfassung der Daten und deren Weitergabe an Facebook. Die nach der Weiterleitung erfolgende Verarbeitung durch Facebook ist nicht Teil der gemeinsamen Verantwortung. Die uns gemeinsam obliegenden Verpflichtungen wurden in einer Vereinbarung über gemeinsame Verarbeitung festgehalten. Den Wortlaut der Vereinbarung finden Sie unter: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Laut dieser Vereinbarung sind wir für die Erteilung der Datenschutzinformationen beim Einsatz des Facebook-Tools und für die datenschutzrechtlich sichere Implementierung des Tools auf unserer Website verantwortlich. Für die Datensicherheit der Facebook-Produkte ist Facebook verantwortlich. Betroffenenrechte (z. B. Auskunftsersuchen) hinsichtlich der bei Facebook verarbeiteten Daten können Sie direkt bei Facebook geltend machen. Wenn Sie die Betroffenenrechte bei uns geltend machen, sind wir verpflichtet, diese an Facebook weiterzuleiten.

Прехвърлянето на данни към САЩ се основава на стандартните договорни клаузи на Европейската комисия. Подробности можете да намерите тук: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 и https://www.facebook.com/policy.php.

Twitter

Auf dieser Website sind Funktionen des Dienstes Twitter eingebunden. Тези функции са заявени от Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ирландия.

Когато елементът на социалните медии е активен, той ще бъде директен чрез свързване с Ihrem Endgerät и Twitter-сървърът ще бъде инсталиран. Twitter erhält dadurch Informationen über den Besuch dieser Website durch Sie. Durch das Benutzen von Twitter und der Funktion „Re-Tweet“ werden die von Ihnen besuchten Websites mit Ihrem Twitter-Account verknüpft und otheren Nutzern bekannt gegeben. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Twitter erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Twitter unter: https://twitter.com/de/privacy.

Soweit eine Einwilligung (Съгласие) eingeholt wurde, erfolgt der Einsatz des o. ж. Dienstes auf Grundlage von Art. 6 абс. 1 лит. DSGVO и § 25 TTDSG. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Soweit keine Einwilligung eingeholt wurde, erfolgt die Verwendung des Dienstes auf Grundlage unseres berechtigten Interesses an einer möglichst umfassenden Sichtbarkeit in den Sozialen Medien.

Прехвърлянето на данни към САЩ се основава на стандартните договорни клаузи на Европейската комисия. Подробности можете да намерите тук: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

Ihre Datenschutzeinstellungen бай Twitter können Sie в бърлогата Конто-Einstellungen унтер https://twitter.com/account/settings . Промяна

Instagram

Auf dieser Website sind Funktionen des Dienstes Instagram eingebunden. Тези функции се обявяват чрез Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Когато елементът на социалните медии е активен, той ще бъде директно свързан с Ihrem Endgerät и инсталиран сървър на Instagram. Instagram erhält dadurch Informationen über den Besuch dieser Website durch Sie.

Ако сте влезли в акаунта си в Instagram, можете да свържете съдържанието на този уебсайт с профила си в Instagram, като щракнете върху бутона Instagram. Това позволява на Instagram да присвои вашето посещение на този уебсайт на вашия потребителски акаунт. Бихме искали да отбележим, че като доставчик на страниците нямаме познания за съдържанието на предадените данни или използването им от Instagram.

Soweit eine Einwilligung (Съгласие) eingeholt wurde, erfolgt der Einsatz des o. ж. Dienstes auf Grundlage von Art. 6 абс. 1 лит. DSGVO и § 25 TTDSG. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Soweit keine Einwilligung eingeholt wurde, erfolgt die Verwendung des Dienstes auf Grundlage unseres berechtigten Interesses an einer möglichst umfassenden Sichtbarkeit in den Sozialen Medien.

Soweit mit Hilfe des hier beschriebenen Tools personenbezogene Daten auf unserer Website erfasst und an Facebook bzw. Facebook Weitergeleitet werden, sind wir und die Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland е свързано с тази верна версия на данните (чл. 26 DSGVO). Die gemeinsame Verantwortlichkeit beschränkt sich dabei ausschließlich auf die Erfassung der Daten und deren Weitergabe an Facebook bzw. Instagram. Die nach der Weiterleitung erfolgende Verarbeitung durch Facebook bzw. Instagram ist nicht Teil der gemeinsamen Verantwortung. Die uns gemeinsam obliegenden Verpflichtungen wurden in einer Vereinbarung über gemeinsame Verarbeitung festgehalten. Den Wortlaut der Vereinbarung finden Sie unter: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Laut dieser Vereinbarung sind wir für die Erteilung der Datenschutzinformationen beim Einsatz des Facebook- bzw. Instagram-Tools und für die datenschutzrechtlich sichere Implementierung des Tools auf unserer Website verantwortlich. Für die Datensicherheit der Facebook bzw. Instagram-Produkte ist Facebook verantwortlich. Betroffenenrechte (z. B. Auskunftsersuchen) hinsichtlich der bei Facebook bzw. Instagram verarbeiteten Daten können Sie direkt bei Facebook geltend machen. Wenn Sie die Betroffenenrechte bei uns geltend machen, sind wir verpflichtet, diese an Facebook weiterzuleiten.

Прехвърлянето на данни към САЩ се основава на стандартните договорни клаузи на Европейската комисия. Подробности можете да намерите тук: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 и https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

За повече информация, обърнете се към политиката на конфиденциалност на Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

LinkedIn

Този уебсайт е с елементи на мрежата LinkedIn. Anbieter е LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Дъблин 2, Ирландия.

Bei jedem Abruf einer Seite dieser Website, die Elemente von LinkedIn enthält, wird eine Verbindung zu Servern von LinkedIn aufgebaut. LinkedIn wird darüber informiert, dass Sie diese Website mit Ihrer IP-Addresse besucht besucht. Когато кликнете върху „Бутон за препоръчане“ от LinkedIn и в акаунта си в LinkedIn влезете в акаунта си, LinkedIn е möglich, Ihren Besuch auf dieser Website Ihnen und Ihrem Benutzerkonto zuzuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch LinkedIn haben.

Soweit eine Einwilligung (Съгласие) eingeholt wurde, erfolgt der Einsatz des o. ж. Dienstes auf Grundlage von Art. 6 абс. 1 лит. DSGVO и § 25 TTDSG. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Soweit keine Einwilligung eingeholt wurde, erfolgt die Verwendung des Dienstes auf Grundlage unseres berechtigten Interesses an einer möglichst umfassenden Sichtbarkeit in den Sozialen Medien.

Прехвърлянето на данни към САЩ се основава на стандартните договорни клаузи на Европейската комисия. Подробности можете да намерите тук: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=de

За повече информация, обърнете се към политиката на конфиденциалност на LinkedIn в: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Pinterest

Този уебсайт се използва от елементите на социалната мрежа Pinterest, от Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland.

Wenn Sie eine Seite aufrufen, die ein solches Element enthält, stellt Ihr Browser eine direkte Verbindung zu den Servern von Pinterest her. Този социален медиен елемент се поддържа от протокол, който се съхранява на сървър от Pinterest в САЩ. Diese Protokolldaten enthalten möglicherweise Ihre IP-Adresse, die Adresse der besuchten Websites, die ebenfalls Pinterest-Funktionen enhalten, Art und Einstellungen des Browsers, Datum und Zeitpunkt der Anfrage, Ihre Verwendungsweise von Pinterest sowie Cookies.

Soweit eine Einwilligung (Съгласие) eingeholt wurde, erfolgt der Einsatz des o. ж. Dienstes auf Grundlage von Art. 6 абс. 1 лит. DSGVO и § 25 TTDSG. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Soweit keine Einwilligung eingeholt wurde, erfolgt die Verwendung des Dienstes auf Grundlage unseres berechtigten Interesses an einer möglichst umfassenden Sichtbarkeit in den Sozialen Medien.

Допълнителна информация относно целта, обхвата и по-нататъшната обработка и използване на данните от Pinterest, както и вашите права в това отношение и опции за защита на вашата поверителност може да намерите в информацията за защита на данните на Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

6. Инструменти за анализ и реклама

Мениджър на маркери на Google

Ние използваме Google Tag Manager. Доставчикът е Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия.

Мениджърът на маркери на Google е инструмент, който можем да използваме, за да интегрираме инструменти за проследяване или статистика и други технологии на нашия уебсайт. Самият Google Tag Manager не създава потребителски профили, не запазва никакви бисквитки и не извършва независими анализи. Използва се само за администриране и показване на интегрираните чрез него инструменти. Google Tag Manager обаче записва вашия IP адрес, който също може да бъде предаден на компанията майка на Google в Съединените щати.

Der Einsatz des Google Tag Managers erfolgt auf Grundlage von Art. 6 абс. 1 лит. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an einer schnellen und unkomplizierten Einbindung und Verwaltung verschiedener Tools auf seiner Website. Sofern eine entsprechende Einwilligung abgefragt wurde, erfolgt die Verarbeitung ausschließlich auf Grundlage von Art. 6 абс. 1 лит. a DSGVO и § 25 Abs. 1 TTDSG, soweit die Einwilligung die Speicherung von Cookies oder den Zugriff auf Informationen im Endgerät des Nutzers (z. B. Device-Fingerprinting) im Sinne des TTDSG umfasst. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.

Google Analytics

Уебсайтът е нужна функция за Webanalysedienstes Google Analytics. Anbieter е Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия.

Google Analytics ermöglicht es dem Websitebetreiber, das Verhalten der Websitebesucher zu analysieren. Hierbei erhält der Websitebetreiber verschiedene Nutzungsdaten, wie z. B. Seitenaufrufe, Verweildauer, verwendete Betriebssysteme und Herkunft des Nutzers. Diese Daten werden in einer User-ID zusammengefasst und dem jeweiligen Endgerät des Websitebesuchers zugeordnet.

Освен това можем да използваме Google Analytics, напр. Записвайте движенията и щракванията на мишката и скрол. Освен това Google Analytics използва различни подходи за моделиране, за да допълни записаните набори от данни и използва технологии за машинно обучение за анализ на данни.

Google Analytics използва технологии, които позволяват на потребителя да бъде разпознат с цел анализиране на потребителското поведение (например бисквитки или пръстови отпечатъци на устройството). Информацията, събрана от Google за използването на този уебсайт, обикновено се предава на сървър на Google в САЩ и се съхранява там.

Тази услуга се използва въз основа на вашето съгласие в съответствие с член 6, параграф 1, буква a GDPR и раздел 25, параграф 1 TTDSG. Съгласието може да бъде отменено по всяко време.

Прехвърлянето на данни към САЩ се основава на стандартните договорни клаузи на Европейската комисия. Подробности можете да намерите тук: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

приставката за браузър

Можете да попречите на Google да събира и обработва вашите данни, като изтеглите и инсталирате приставката за браузър, достъпна под следната връзка: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

За повече информация относно обработката на потребителски данни в Google Анализ, моля, направете справка с Декларацията за поверителност на Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Google-Signale

Wir nutzen Google-Signale. Wenn Sie unsere Website besuchen, erfasst Google Analytics u. а. Ihren Standort, Suchverlauf und YouTube-Verlauf sowie demografische Daten (Besucherdaten). Diese Daten können mit Hilfe von Google-Signal für personalisierte Werbung verwendet werden. Wenn Sie über ein Google-Konto verfügen, werden die Besucherdaten von Google-Signal mit Ihrem Google-Konto verknüpft und für personalisierte Werbebotschaften verwendet. Die Daten werden außerdem für die Erstellung anonymisierter Statistiken zum Nutzerverhalten unserer User verwendet.

обработка на поръчките

Сключихме договор за обработка на поръчки с Google и изпълняваме изцяло строгите изисквания на германските органи за защита на данните при използване на Google Analytics.

Измерване на електронната търговия на Google Анализ

Този уебсайт няма функция „Електронна търговия-съобщения“ от Google Анализ. Mit Hilfe von E-Commerce-Messung kann der Websitebetreiber das Kaufverhalten der Websitebesucher zur Verbesserung seiner Online-Marketing-Kampagnen analysieren. Hierbei werden Informationen, wie zum Beispiel die getätigten Bestellungen, durchschnittliche Bestellwerte, Versandkosten und die Zeit von der Ansicht bis zum Kauf eines Produktes erfasst. Diese Daten können von Google unter einer Transaktions-ID zusammengefasst werden, die dem jeweiligen Nutzer bzw. dessen Gerät zugeordnet ist.

Google обяви

Операторът на уебсайта използва Google Ads. Google Ads е онлайн рекламна програма от Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия.

Google Ads ни позволява да показваме реклами в търсачката на Google или на уебсайтове на трети страни, когато потребителят въведе определени думи за търсене в Google (насочване по ключови думи). Освен това, насочените реклами могат да се показват въз основа на потребителските данни (например данни за местоположение и интереси), налични от Google (насочване към целева група). Като оператор на уебсайта, ние можем да оценим тези данни количествено, например като анализираме кои думи за търсене са довели до показването на нашите реклами и колко реклами са довели до съответните кликвания.

Тази услуга се използва въз основа на вашето съгласие в съответствие с член 6, параграф 1, буква a GDPR и раздел 25, параграф 1 TTDSG. Съгласието може да бъде отменено по всяко време.

Прехвърлянето на данни към САЩ се основава на стандартните договорни клаузи на Европейската комисия. Подробности можете да намерите тук: https://policies.google.com/privacy/frameworks и https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google AdSense (без персонализиране)

Уебсайтът на Google AdSense, einen Dienst zum Einbinden von Werbeanzeigen. Anbieter е Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия.

С помощта на Google AdSense „nicht-personalisierten“ Modus. Im Gegensatz zum personalisierten Modus beruhen die Werbeanzeigen daher nicht auf Ihrem früheren Nutzerverhalten und es wird kein Nutzerprofil von Ihnen erstellt. Stattdessen werden bei der Auswahl der Werbung sogenannte „Kontextinformationen“ herangezogen. Die ausgewählten Werbeanzeigen richten sich dann beispielsweise nach Ihrem Standort, dem Inhalt der Website, auf der Sie sich befinden или nah Ihren aktuellen Suchbegriffen. Mehr zu den Unterschieden zwischen personalisiertem und nicht-personalisiertem Targeting mit Google AdSense finden Sie unter: https://support.google.com/adsense/answer/9007336.

Bitte beachten Sie, dass auch beim Einsatz von Google Adsense im nicht-personalisierten Modus Cookies или vergleichbare Wiedererkennungstechnologien (z. B. Device-Fingerprinting) verwendet werden können. Diese werden laut Google zur Bekämpfung von Betrug und Missbrauch eingesetzt.

Тази услуга се използва въз основа на вашето съгласие в съответствие с член 6, параграф 1, буква a GDPR и раздел 25, параграф 1 TTDSG. Съгласието може да бъде отменено по всяко време.

Прехвърлянето на данни към САЩ се основава на стандартните договорни клаузи на Европейската комисия. Подробности можете да намерите тук: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Можете сами да коригирате рекламните си настройки в потребителския си акаунт. За да направите това, щракнете върху следната връзка и влезте: https://adssettings.google.com/authenticated.

Weitere Informationen zu den Werbetechnologien von Google finden Sie hier: https://policies.google.com/technologies/ads и https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Ремаркетинг на Google Ads

Този уебсайт не работи с ремаркетинг в Google Ads. Anbieter ist die Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия.

С Google Ads Remarketing можем да присвоим хората, които взаимодействат с нашето онлайн предложение, към конкретни целеви групи, за да им покажем реклама въз основа на интереси в рекламната мрежа на Google (ремаркетинг или повторно насочване).

Des Weiteren können die mit Google Ads Remarketing erstellten Werbe-Zielgruppen mit den geräteübergreifenden Funktionen von Google verknüpft werden. Auf diese Weise können interessenbezogene, personalisierte Werbebotschaften, die in Abhängigkeit Ihres früheren Nutzungs- und Surfverhaltens auf einem Endgerät (z. B. Handy) an Sie angepasst wurden auf einem anderen Ihrer Endgeräte (z. B. Tablet or PC) angezeigt werden.

Ако имате акаунт в Google, можете да възразите срещу персонализираната реклама, като използвате следната връзка: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Тази услуга се използва въз основа на вашето съгласие в съответствие с член 6, параграф 1, буква a GDPR и раздел 25, параграф 1 TTDSG. Съгласието може да бъде отменено по всяко време.

За повече информация и декларация за поверителност вижте Декларацията за поверителност на Google на адрес: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Формиране на целева група със сравнение на клиенти

Zur Zielgruppenbildung verwenden wir unter anderem den Kundenabgleich von Google Ads Remarketing. Hierbei übergeben wir bestimmte Kundendaten (z. B. E-Mail-Adressen) aus unseren Kundenlisten an Google. Sind die betreffenden Kunden Google-Nutzer und in ihrem Google-Konto eingeloggt, werden ihnen passende Werbebotschaften innerhalb des Google-Netzwerks (z. B. bei YouTube, Gmail orer in der Suchmaschine) angezeigt.

Google проследяване на реализациите

Този уебсайт използва Google Conversion Tracking. Доставчикът е Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия.

С помощта на Google Conversion Tracking ние и Google можем да разпознаем дали потребителят е извършил определени действия. Например, можем да оценим кои бутони на нашия уебсайт са били щраквани колко често и кои продукти са били разглеждани или купувани особено често. Тази информация се използва за генериране на статистика за реализациите. Научаваме общия брой потребители, които са кликнали върху нашите реклами и какви действия са предприели. Не получаваме никаква информация, с която да идентифицираме лично потребителя. Самият Google използва бисквитки или подобни технологии за разпознаване за идентификация.

Тази услуга се използва въз основа на вашето съгласие в съответствие с член 6, параграф 1, буква a GDPR и раздел 25, параграф 1 TTDSG. Съгласието може да бъде отменено по всяко време.

Можете да намерите повече информация за проследяването на реализациите от Google в разпоредбите на Google за защита на данните: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

7. Плъгини и инструменти

YouTube с дата

Този уебсайт свързва видеоклипове от уебсайта YouTube. Betreiber der Seiten ist die Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия.

Уверете се, че сте се наслаждавали на YouTube. Dieser Modus bewirkt laut YouTube, както се вижда от YouTube в раздела "Уебсайт", който е публикуван тук. Уверете се, че сте се регистрирали в YouTube и не сте го намерили. Така че YouTube YouTube - unabhängig davon, ob Sie sich ein Video ansehen - eine Verbindung zum Google DoubleClick-Netzwerk her.

След като стартирате видеоклип в YouTube на този сайт, ще бъдете свързани със сървърите на YouTube. Той казва на сървъра на YouTube коя от нашите страници сте посетили. Ако сте влезли в профила си в YouTube, YouTube ще ви позволи да свържете поведението си при сърфиране директно с личния си профил. Можете да предотвратите това, като излезете от профила си в YouTube.

Des Weiteren kann YouTube nach Starten eines Videos verschiedene Cookies auf Ihrem Endgerät speichern oder vergleichbare Wiedererkennungstechnologien (z. B. Device-Fingerprinting) einsetzen. Auf diese Weise kann YouTube Informationen über Besucher dieser Website erhalten. Diese Informationen werden u. а. verwendet, um Videostatistiken zu erfassen, die Anwenderfreundlichkeit zu verbessern und Betrugsversuchen vorzubeugen.

Изтегляйте видеоклипове, за да започнете видеоклипове в YouTube, както и да избирате между тях.

Die Nutzung von YouTube erfolgt im Interesse einer ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 абс. 1 лит. f DSGVO дар. Sofern eine entsprechende Einwilligung abgefragt wurde, erfolgt die Verarbeitung ausschließlich auf Grundlage von Art. 6 абс. 1 лит. a DSGVO и § 25 Abs. 1 TTDSG, soweit die Einwilligung die Speicherung von Cookies oder den Zugriff auf Informationen im Endgerät des Nutzers (z. B. Device-Fingerprinting) im Sinne des TTDSG umfasst. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.

Повече информация за датата на посещението в YouTube Finden в дневния ред Дата на публикуване: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Vimeo

Този уебсайт използва приставки от видео портала Vimeo. Доставчикът е Vimeo Inc., 555 West 18th Street, Ню Йорк, Ню Йорк 10011, САЩ.

Wenn Sie eine unserer mit einem Vimeo-Video ausgestatteten Seiten besuchen, wird eine Verbindung zu den Servern von Vimeo hergestellt. Dabei wird dem Vimeo-Server mitgeteilt, welche unserer Seiten Sie besucht haben. Zudem erlangt Vimeo Ihre IP-Addresse. Dies gilt auch dann, wenn Sie nicht bei Vimeo eingeloggt sind oder keinen Account bei Vimeo besitzen. Die von Vimeo е бърза информация, която се изпраща на Vimeo-сървър в САЩ.

Ако сте влезли във вашия акаунт във Vimeo, вие позволявате на Vimeo да присвоява вашето поведение при сърфиране директно към вашия личен профил. Можете да предотвратите това, като излезете от вашия акаунт във Vimeo.

Zur Wiedererkennung der Websitebesucher verwendet Vimeo Cookies bzw. vergleichbare Wiedererkennungstechnologien (z. B. Пръстов отпечатък на устройство).

Die Nutzung von Vimeo erfolgt im Interesse einer ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne des Art. 6 абс. 1 лит. f DSGVO дар. Sofern eine entsprechende Einwilligung abgefragt wurde, erfolgt die Verarbeitung ausschließlich auf Grundlage von Art. 6 абс. 1 лит. a DSGVO и § 25 Abs. 1 TTDSG, soweit die Einwilligung die Speicherung von Cookies oder den Zugriff auf Informationen im Endgerät des Nutzers (z. B. Device-Fingerprinting) im Sinne des TTDSG umfasst. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.

Die Tetenübertragung in die USA wird auf die Standardvertragsklauseln der EU-Commission sowie nach Aussage von Vimeo auf „berechtigte Geschäftsinteressen“ gestützt. Подробности можете да намерите тук: https://vimeo.com/privacy.

Допълнителна информация за боравене с потребителски данни може да бъде намерена в декларацията за защита на данните на Vimeo на адрес: https://vimeo.com/privacy.

Google Fonts (локален хостинг)

Diese Seite nutzt zur einheitlichen Darstellung von Schriftarten so genannte Google Fonts, die von Google bereitgestellt werden. Google Fonts са локално инсталирани. Eine Verbindung zu Servern von Google findet dabei nicht statt.

Можете да намерите повече информация за Google Fonts на https://developers.google.com/fonts/faq и в Декларацията за поверителност на Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

8. Онлайн маркетинг и партньорска програма

Партньорска програма на този уебсайт

Wir nehmen an Affiliate-Partner programmen teil. Bei Affiliate-Partner-Programmen werden Werbeanzeigen eines Unternehmens (Advertiser) auf Webseiten von anderen Unternehmen des Affiliate-Partner-Netzwerks (Publisher) platziert. Wenn Sie auf eine dieser Affiliate-Werbeanzeigen klicken, werden Sie zum beworbenen Angebot weitergeleitet. Sollten Sie anschließend eine bestimmte Transaktion (Conversion) tätigen, erhält der Publisher hierfür eine Vergütung. Zur Berechnung dieser Vergütung ist es erforderlich, dass der Affiliate-Netzwerkbetreiber nachvollziehen kann, über welche Werbeanzeige Sie auf das jeweilige Angebot gekommen sind und die vordefinierte Transaktion vorgenommen haben. Hierfür werden Cookies or vergleichbare Wiedererkennungstechnologien (z. B. Device-Fingerprinting) eingesetzt.

Die Speicherung und Analyse der Daten erfolgt auf Grundlage von Art. 6 абс. 1 лит. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der korekten Berechnung seiner Affiliate-Vergütung. Sofern eine entsprechende Einwilligung abgefragt wurde, erfolgt die Verarbeitung ausschließlich auf Grundlage von Art. 6 абс. 1 лит. a DSGVO и § 25 Abs. 1 TTDSG, soweit die Einwilligung die Speicherung von Cookies oder den Zugriff auf Informationen im Endgerät des Nutzers (z. B. Device-Fingerprinting) im Sinne des TTDSG umfasst. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.

Не можете да видите следното съобщение за партньорски програми:

Партньорска програма на Amazon

Anbieter ist die Amazon Europe Core S.à.rl Details entnehmen Sie der Datenschutzerklärung von Amazon unter: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010.

9. Доставчици на електронна търговия и разплащания

Обработка на клиентски и договорни данни

Wir erheben, verarbeiten und nutzen personenbezogene Kunden- und Vertragsdaten zur Begründung, inhaltlichen Ausgestaltung und Änderung unserer Vertragsbeziehungen. Personenbezogene Daten über die Inanspruchnahme dieser Website (Nutzungsdaten) erheben, verarbeiten und nutzen wir nur, soweit dies erforderlich ist, um dem Nutzer die Inanspruchnahme des Dienstes zu ermöglichen oder abzurechnen. Rechtsgrundlage hierfür ist чл. 6 абс. 1 лит. b DSGVO.

Събраните клиентски данни ще бъдат изтрити след приключване на поръчката или прекратяване на бизнес отношенията и изтичане на всички съществуващи законови периоди на съхранение. Законовите периоди на съхранение остават незасегнати.

Предаване на данни при сключване на договор за услуги и цифрово съдържание

Ние прехвърляме лични данни само на трети страни, ако това е необходимо в рамките на договора, например на банката, отговорна за обработката на плащането.

По-нататъшно предаване на данните не се извършва или само ако изрично сте се съгласили с предаването. Прехвърлянето на данните ви на трети страни без изрично съгласие, например за рекламни цели, не се случва.

Основата за обработка на данни е член 6, параграф 1, буква b GDPR, който позволява обработката на данни за изпълнение на договор или преддоговорни мерки.

Платежни услуги

Wir binden Zahlungsdienste von Drittunternehmen auf unserer Website ein. Wenn Sie einen Kauf bei uns tätigen, werden Ihre Zahlungsdaten (z. B. Name, Zahlungssumme, Kontoverbindung, Kreditkartennummer) vom Zahlungsdienstleister zum Zwecke der Zahlungsabwicklung verarbeitet. Für diese Transaktionen gelten die jeweiligen Vertrags- und Datenschutzbestimmungen der jeweiligen Anbieter. Der Einsatz der Zahlungsdienstleister erfolgt auf Grundlage von Art. 6 абс. 1 лит. b DSGVO (Vertragsabwicklung) sowie im Interesse eines möglichst reibungslosen, komfortablen und sicheren Zahlungsvorgangs (чл. 6, абз. 1, буква f DSGVO). Soweit für bestimmte Handlungen Ihre Einwilligung abgefragt wird, ist чл. 6 абс. 1 лит. a DSGVO Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung; Einwilligungen sind jederzeit für die Zukunft widerrufbar.

Ние използваме следните платежни услуги/доставчици на платежни услуги на този уебсайт:

PayPal

Anbieter dieses Zahlungsdienstes ist PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (im Folgenden „PayPal“).

Прехвърлянето на данни към САЩ се основава на стандартните договорни клаузи на Европейската комисия. Подробности можете да намерите тук: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Подробности за въвеждане на данни за PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Нашивка

Anbieter für Kunden innerhalb der EU ist die Stripe Payments Europe, Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Дъблин, Ирландия (в Folgenden „Stripe“).

Прехвърлянето на данни към САЩ се основава на стандартните договорни клаузи на Европейската комисия. Подробности можете да намерите тук: https://stripe.com/de/privacy и https://stripe.com/de/guides/general-data-protection-regulation.

Можете да прочетете подробности за това в политиката за поверителност на Stripe на следната връзка: https://stripe.com/de/privacy.

Sofortüberweisung

Anbieter dieses Zahlungsdienstes ist die Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (im Folgenden „Sofort GmbH“). Mit Hilfe des Verfahrens „Sofortüberweisung“ erhalten wir in Echtzeit eine Zahlungsbestätigung von der Sofort GmbH und können unverzüglich mit der Erfüllung unserer Verbindlichkeiten beginnen. Wenn Sie sich für die Zahlungsart „Sofortüberweisung“ entschieden haben, übermitteln Sie die PIN und eine gültige TAN an die Sofort GmbH, mit der diese sich in Ihr Online-Banking-Konto inloggen cann. Sofort GmbH überprüft nach dem Einloggen automatisch Ihren Kontostand und führt die Überweisung an uns mit Hilfe der von Ihnen übermittelten TAN durch. Anschließend übermittelt sie uns unverzüglich eine Transaktionsbestätigung. Nach dem Einloggen werden außerdem Ihre Umsätze, der Kreditrahmen des Dispokredits und das Vorhandensein anderer Konten sowie deren Bestände automatisiert geprüft. Neben der PIN und der TAN werden auch die von Ihnen eingegebenen Zahlungsdaten sowie Daten zu Ihrer Person an die Sofort GmbH übermittelt. Bei den Daten zu Ihrer Person handelt es sich um Vor- und Nachnamen, Adresse, Telefonnummer(n), E-Mail-Addresse, IP-Addresse und ggf. weitere zur Zahlungsabwicklung erforderliche Daten. Die Übermittlung dieser Daten ist notwendig, um Ihre Identität zweifelsfrei zu festzustellen und Betrugsversuchen vorzubeugen. Details zur Zahlung mit Sofortüberweisung entnehmen Sie folgenden Links: https://www.sofort.de/datenschutz.html и https://www.klarna.com/sofort/.

Giropay

Доставчикът на тази платежна услуга е paydirekt GmbH, Stephanstraße 14 – 16, 60313 Франкфурт на Майн (наричан по-долу „giropay“).

Подробности можете да намерите в декларацията за защита на данните на giropay: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.

Деактивирайте Google Анализ